اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری یا علی الراس محاسبه می‌گردد. در روش خوداظهاری اشخاص حقیقی یا حقوقی خود اعلام می‌نمایند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بی‌آنکه ممیزین و کارشناسانسازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. برای این منظور اظهارنامه‌ای تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه واستهلاک و حقوق کارمندان و …می‌باشد و پس از کسر معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه می‌گردد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را مورد پذیرش قرارداده و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می‌نماید. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی یا عدم ارائه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مودی اعلام می‌نماید و نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی ملاک پرداخت مالیات می‌باشد.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه اول، دوم و سوم

قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی را به سه گروه تقسیم کرده و برای هر یک تکالیف جداگانه‌ای در نظر گرفته است. اولین گام برای پر کردن اظهارنامه مالیاتی، دانستن این است که در کدام یک از این گروه‌ها جای می‌گیرید.

به‌طور خلاصه اگر درآمد سالیانه شما بیش از سه میلیارد تومان باشد، در گروه اول، اگر بین یک تا سه میلیارد تومان باشد در گروه دوم و اگر کمتر از یک میلیارد تومان باشد در گروه سوم جای می‌گیرید. البته این تعریف کلی قانون است. جهت اطمینان از گروه مالیاتی خود، حتماً از یک مشاوره مالیاتی کمک بگیرید. حتی استفاده از یک مشاوره رایگان هم می‌تواند شمارا در این زمینه یاری کند

.

پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

برای ارسال اظهارنامه مالیاتی دیگر نیازی به دانلود فرم اظهارنامه مالیاتی و پر کردن آن به‌صورت کاغذی ندارید. چند سالی است که اظهارنامه الکترونیکی در وب‌سایت سازمان امور مالیاتی در دسترس است و با کمک یک مشاور مالیاتی به‌راحتی می‌توانید بدون مراجعه به ادارات مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی خود را پرکرده و به‌صورت اینترنتی ارسال کنید. برخی شرکت‌های مشاوره مالیاتی این خدمات را حتی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌دهند

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی                                                                                                                           

از ابتدای سال ۱۳۹۱(سال مالی ۱۳۹۰) مودیان باید با مراجعه به پایگاه اینترتنی سازمان امور اقتصادی و دارایی نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند

تعریف سال مالیاتی

عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفندهمان سال ختم می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان چهار ماه شمسی پس از سال مالی است. (۳۱ تیر ماه)

تشریفات اخذ مالیات از طریق خوداظهاری

1-رسیدگی به اسناد و مدارک مودی

مطابق  ماده 229 قانون مالیات مستقیم مامورین تشخیص می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مکلف به ارائه و تسلیم آن ها می باشد و در غیر این صورت بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود.

2-تحقیق و رسیدگی به اسنادی که نزد اشخاص ثالث (اشخاص حقوق خصوصی) است.

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم اشخاص ثالث که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد آن ها موجود است با مراجعه مامورین تشخیص باید اسناد و مدارک مزبور را به آن ها تسلیم نمایند. منظور از اشخاص ثالث کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی غیر از مودی و مأمور مالیاتی به عنوان دو شخص طرف قضیه است. چنانچه اشخاص ثالث از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به مودی و درآمد او خودداری نمایند مسئول جبران خسارات وارده به دولت بوده و از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و اطلاعات خواهند شد.

3-تحقیق از طریق تحصیل اطلاعات از دوایر دولتی

در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارت خانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.

تنبیهات و جرائم مالیاتی

قانون گذار مؤدیان بد حساب را تهدید کرده است که در صورتی که از انجام تکالیف قانونی خود و پرداخت مالیات استنکاف کنند با استفاده از ابزار های زیر با آن ها مقابله خواهد کرد:

1-محاسبه مالیات به شیوه علی‌الراس

در راستای احترام به مؤدی قانون گذار اصل را بر صحت اظهارات او گذاشته است اما اگر مؤدی از انجام تکالیف خود امتناع کند یا صادقانه رفتار نکند مأمور مالیاتی راسا اقدام به تشخیص و ارزیابی خواهد نمود. این شیوه راه حل نهایی در تشخیص مالیات مؤدیانی است که با اداره مالیات همکاری نمی کنند و در واقع نوعی مجازات برای مؤدیان مذکور محسوب می گردد. این شیوه یکی از مواردی است که ارزیابی مالیات توسط اداره امور مالیاتی صورت می گیرد.

  1. در موارد زیر درآمد مؤدیان از طریق علی الراس تشخیص داده می شود:
  2. در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد تسلیم نگردد.
  3. در صورتی که مدارک و گزارشات مورد نظر با توجه به درخواست ممیز ارائه نگردد.
  4. در صورتی که مدارک داده شده از نظر اداره مالیاتی غیر قابل رسیدگی باشد.

2-جریمه و حبس

در مواردی قانون مالیات های مستقیم برای کسانی که از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا در ارزیابی و کسر و وصول مالیات دیگران ( در مواردی که مکلف به کسر مالیات دیگران هستند ) قصور نمایند مجازات حبس یا جریمه پیش بینی کرده است.

3-محرومیت از معافیت و بخشودگی

در بعضی موارد مؤدی از پرداخت مالیات به شرط تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و دفاتر قانونی معاف خواهد بود و اگر از انجام این وظایف خودداری نماید از معافیت برخوردار نمی شود.

4-ممنوع الخروج شدن

مطابق ماده 202 قانون مالیات مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی و مدیران اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از بابت درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنان می باشد جلوگیری نماید.

5-ابطال اسناد انتقال صوری

در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

6-مجازات اداری

در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند شد.

  1. اشخاصی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند‌
  2. تمام اشخاصی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت خود مشغولند.
  3. اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند اما درآمد و فعالیت آن ها از طریق ایران است.
  4. تمام اشخاص غیر ایرانی فعال در ایران که از راه های مختلف موفق به کسب درآمد شده اند.

چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تمایل به تنظیم اظهارنامه به شیوه الکترونیک و بدون مراجعه حضوری مؤدی را دارد. ارسال اظهارنامه به این شیوه مشروط به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیک می باشد و کلیه مؤدیان اعم از حقیقی، حقوقی و تشکل های حقوقی می توانند با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir از خدمات غیر حضوری این سامانه استفاده نمایند.

مراحل و فرآیند تکمیل اظهارنامه الکترونیکی

۱- پیش ثبت نام شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری

۲- تأیید اطلاعات پیش ثبت نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری

۳- ثبت نام شماره اقتصادی

۴- تأیید اطلاعات ثبت نام

۵- دریافت و تکمیل اظهارنامه الکترونیک

۶- ارسال اظهارنامه و دریافت کد رهگیری

۷- دریافت و پرداخت قبوض پرداختی مالیات به صورت الکترونیک

 

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۸ خرداد ۱۱:۰۳ قبل از ظهر(6 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط