انجام کلیه امور مربوط به ثبت تغییرات شرکت

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره انجام می پذیرد.
نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در 4 ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.

ثبت تغییرات شرکت
الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
1-افزایش یا کاهش سرمایه
2-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغییرنام شرکت ، تغییر موضوع فعالیت ، تغییر آدرس ، افزایش یا کاهش سرمایه ، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام ، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت ، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.

3-انحلال شرکت
ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : 
تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) 
تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) 
و ...
نقل و انتقال سهام شرکت
نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.
جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.
ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.
مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام شرکت:
صورتجلسه نقل و انتقال سهام
فرم درخواست نقل و انتقال سهام
کپی شناسنامه و کارت ملی خریداران و فروشندگان
 

نویسنده : ثبت یکتا

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط