تصمیم گیری، اداره و ثبت شرکت سهامی به چه صورت است؟

شرکت های سهامی از متداول ترین شرکت های تجاری هستند که در ایران فعالیت می کنند. بنابراین ثبت شرکت سهامی رواج زیادی دارد. شرکت های سهامی دو نوع هستند:

 1. سهامی عام

این شرکت ها دارای موسسینی هستند که بخشی از سرمایه شرکت با فروش سهام به مردم تامین می شود.

 1. سهامی خاص

این شرکت ها تمام سرمایه خود را از طریق موسسین اش به دست می آورند و تامین می کنند.

ثبت شرکت سهامی - ثبت یکتا

شرکت های سهامی عام برای اینکه تشکیل شود، تشریفات و کارهای طولانی و زیادی دارند. شرکت های سهامی خاص در مقایسه با شرکت سهامی عام، تشریفات پذیره نویسی ندارند. هم چنین ورقه تعهد نداشته و نیازی به تشکلی مجمع عمومی موسس نیست.

در شرکت های سهامی در سه سطح می توان تصمیم گیری کرد:

 1. مجمع عمومی
 • تصمیماتی مانند انتخاب بازرسان و هیئت مدیره، افزایش و کاهش سرمایه، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج کردن آگهی، انحلال قبل از موعد، تغییر در مفاد اساسنامه و صادرکردن اوراق قرضه که جزو تصمیمات زیربنایی و کلی می باشد، در این سطح گرفته می شود.
 1. هیئت مدیره
 • تصمیمات درجه دوم و میانی مثل انعقاد قرارداد، استخدام نیروی کار، انتخاب مدیر عامل و کاهش تعدادکارگران در این سطح گرفته می شود.
 1. مدیرعامل
 • تصمیمات جزئی و تصمیماتی که به صورت روزانه گرفته می شود ماننداجرای قراردادهای منعقده، موافقت با درخواست مرخصی و هماهنگی بین کارگران و اعضا در این سطح گرفته می شود.
 • می توان گفت مدیرعامل مانند واسطه ای بین بدنه و رای شرکت یا نقطه اتصال بین کارگران شرکت، هیات مدیره و اشخاص ثالث وجود دارد.

مجمع عمومی در شرکت سهامی

در شرکت سهامی، مجمع عمومی شامل صاحبان سهام می باشد و در مورد موضوعات کلی شرکت اقدام به تصمیم گیری می کند. بنابراین بر اساس ضرورت و اهمیت و نوع تصمیم، به سه شکل تشکیل می شود:

 1. مجمع عمومی موسس
 2. مجمع عمومی فوق العاده
 3. مجمع عمومی عادی

شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 • یک آدرس و کد پستی حقیقی
 • افراد هیئت مدیره باید حداقل دارای 2 نفر بوده که هرکدام یک سهم داشته باشند و عدم سوء پیشینه کیفری برای ایشان
 • سرمایه شرکت باید حداقل صد هزار تومان (100000) باشد که هرکدام از طرفین 35 درصد از مبلغی که تعهد داده اند، در حساب بانکی واریز کنند
 • حداقل 3 نفر عضو اصلی شرکت به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشند

 

ثبت شرکت سهامی خاص به چه صورت است؟

شما برای ثبت شرکت سهامی خاص باید ابتدا گواهی از عدم سوء پیشینه بازرسین و اعضا را از پلیس + 10 تهیه کنید. سپس از حداقل 3 نفر از اعضا و 3 نفر از بازرسین کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل بگیرید. در مرحله بعد باید گواهی افتتاح حساب بانکی 35 درصدی که به نام شرکتی که می خواهد تاسیس شود، با امضا حق امضاداران تهیه کنید. هم چنین به اطلاعات زیر برای تنظیم مدارک شرکت مثل اظهارنامه، اساسنامه و صورت جلسه نیاز خواهید داشت:

 • موضوع فعالیت
 • سمت اعضا
 • میزان سرمایه شرکت
 • نسبت تقسیم سهام بین اعضا
 • حق امضاداران شرکت
 • کدپستی و آدرس
 • شماره حساب جاری

هم چنین بخوانید:

مدارک و شرایط برای ثبت شرکت ساختمانی

رتبه بندی و اخذ رتبه پیمانکاری در رشته های پیمانکاری

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۱۰ مهر ۱۱:۰۷ قبل از ظهر(2 سال پیش)

مطالب مرتبط