تمدید ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی موقعی که جدید و یا اصیل باشد، می تواند ثبت شود. اما شاید بپرسید ثبت طرح صنعتی چیست؟ درمطلب قبل درباره ثبت طرح صنعتی و حقوقی که مالک آن دارد، در مقاله ثبت طرح صنعتی و حقوق مربوط به آن صحبت کردیم. در این مطلب در رابطه با تمدید ثبت طرح صنعتی صحبت خواهیم کرد. طبق ماده 21، طرح صنعتی جدید طرحی است که از طریق انتشار یا با استفاده کردن، قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا تاریخ حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ جایی منتشر و افشا نشده باشد. اما برای تمدید ثبت طرح صنعتی چه باید کرد؟

تمدید ثبت طرح صنعتی - ثبت یکتا

نکاتی در رابطه با تمدید ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن، به مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت. خواهد بود که این مدت برای دو دوره 5 ساله به صورت متوالی با پرداخت هزینه طبق ماده 28 نیز تمدید می شود. درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی، به مدت شش ماه قبل از اینکه مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره منقضی شود، انجام می شود. بنابراین درصورتی که برای تمدید ثبت در مهلت مقرر شده درخواست ندهید، امکان درخواست آن به برای مدت مهلت 6 ماه بعد از اینکه اعتبار ثبت طرح صنعتی تمام شود، با پرداخت جریمه وجود دارد، درغیراینصورت ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط می شود.
درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده تهیه می شود. این درخواست بعد از امضا شدن، الصاق کردن تصویر نمونه طرح و پرداخت هزینه، برای تمدید به مرجع ثبت داده می شود. این مرجع بعد از اینکه درخواست تمدید ثبت و مدارک مربوط به آن را دریافت کرد، باید در دفتر مربوط وارد کند.

 

درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

  • طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی
  • شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی موردتقاضا برای تمدید
  • مدارک مثبت هویت متقاضی
  • رسید پرداخت هزینه تمدید
  • اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده اش
  • حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی اش اگر درخواست تمدید توسط نماینده مطرح شود

مرجع ثبت باید در موقع تمدید ثبت، طبقه محصولات را بر اساس جدیدترین طبقه بندی بین المللی ثبت کرده و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را نیز ویرایش کند. این هزینه تغییر طبقات بادی توسط مالک علامت پرداخت شود.
تمدید ثبت طرح صنعتی تغییری در آخرین شکل ثبت طرح صنعتی ایجاد نخواهد کرد.
در صورتی که اسم، تابعیت، نشانی و اقامتگاه مالک طرح صنعتی تغییر کند، باید به مرجع ثبت اعلام کند و مدارک لازم را تهیه کند.
اگر تغییراتی در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده ایجاد شود، مالک طرح صنعتی می تواند درخواست تغییرات مذکور در گواهی نامه طرح صنعتی، از مرجع ثبت بنماید.

 

هم چنین بخوانید:

مدارک و شرایط برای ثبت شرکت مختلط به چه صورت می باشد؟

7 نکته طلایی برای راه اندازی شرکت

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۰۹ آبان ۰۶:۰۸ قبل از ظهر(2 سال پیش)

مطالب مرتبط