ثبت تغییرات شرکت تعاونی به چه صورت است؟

برخی از اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت خود، نیازمند تغییر در اطلاعات شرکت هستند. اگر این اشخاص شرکت تعاونی داشته باشند، برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی باید اداره تعاون و اداره ثبت شرکتها با یکدیگر هماهنگ بوده و طبق قوانین تغییرات ثبت گردد. نمونه ای از تغییرات شرکت عبارت است از:

 • الحاق به موضوع
 • تغییر نام
 • تغییر موضوع
 • افزایش یا کاهش سرمایه
 • نقل و انتقال سهام
 • تغییر حق امضا
 • ورود یا خروج شریک
 • تعیین اعضا هیئت مدیره
 • تغییر آدرس
 • تعیین سمت ها
 • و ...

ثبت تغییرات شرکت تعاونی - ثبت یکتا

مجمع عمومی که به دو صورت مجمع عمومی عادی و فوق العاده تشکیل می گردد، بالاترین مرجعی است که در امور شرکت های تعاونی نظارت می کند و درباره آن ها تصمیم می گیرد.

مجمع عمومی، مکانی برای ابراز نظرات اعضا است که باید مطابق قانون، اساسنامه شرکت تعاونی و دستور العمل های تصویب شده وزارت تعاون باشد. در اتخاذ تصمیم گیری نهایی، دستیابی به اتفاق آرا کمی مشکل می باشد بنابراین در جلسات عمومی، تصمیمات با اکثریت آرا گرفته می شود. البته هیئت مدیره هم می تواند علاوه برای مجمع عمومی، برای اداره شرکت تعاونی تصمیماتی را بگیرد. تفاوت بین هیئت مدیره و مجمع عمومی این است که تصمیمات اتخاذ شده در مجمع با حضور اعضا و رای آن ها گرفته می شود ولی هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی بوده و به عنوان نماینده شرکت تعاونی تصمیم گیری را انجام می دهد. پس از انجام تغییرات مورد نیاز توسط مجمع عمومی فوق العاده، می توان برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی و انجام مراحل قانونی اقدام کرد.

 

وظایف مجمع عمومی عادی

 • انتخاب هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان
 • تصمیم گیری درباره ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش های مالی هیئت مدیره
 • تصمیم گیری درباره کاهش یا افزایش سرمایه
 • تصمیم گیری در مورد پرداخت سود و ذخایر و تقسیم آن مطابق اساسنامه
 • مشخص کردن روزنامه کثیرالانتشار برای درج کردن آگهی های شرکت تعاونی
 • تصویب دستورالعمل و مقررات داخلی شرکت
 • تصویب بودجه جاری، سرمایه گذاری، تعیین برنامه شرکت و اعتبارات و وام های درخواستی
 • انجام سایر وظایف مطابق با قوانین و مقررات مشخص شده برای مجمع عمومی عادی

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 • تغییر موارد اساسنامه شرکت تعاونی
 • اتخاذ تصمیم درباره گزارش بازرسان مبنی بر تخلفات مدیر عامل و هیئت مدیره
 • اتخاذ تصمیم در مورد عزل هیئت مدیره یا قبول استعفای هیئت مدیره
 • تصمیم گیری در مورد انحلال شرکت تعاونی
 • اتخاذ تصمیم درباره ادغام شرکت با شرکت تعاونی دیگر

بعضی از مواردی که در اساسنامه شرکت تعاونی بیان شده است، به هیچ عنوان نمی تواند تغییر کند و حتی مجمع عمومی فوق العاده قادر به تغییر آن ها نیست. این موارد عبارتند از:

 • بی نام بودن سهام
 • مقدار حداقل و حداکثری ذخایر قانونی
 • حق رای اعضا
 • و مواردی که در مورد آن ها تصریح قانونی وجود دارد

 

وزارت تعاونی اساسنامه شرکت تعاونی تهیه شده را در زمان تاسیس شرکت در اختیار هیئت موسس قرار می دهد. مطالبی که در اساسنامه جای خالی است، توسط هیئت موسس تکمیل شده و به همراه سایر مطالب اساسنامه توسط اولین مجمع عمومی عادی تصویب می شود اما توسط مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر می باشد. برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده می تواند موارد که مخالف قوانین و دستور العمل ها نمی باشد و مطابق با اهداف شرکت تعاونی است، به اساسنامه اضافه نماید.
 

هم چنین بخوانید:

نحوه ثبت شرکت تعاونی روستایی

تمامی نکات درباره نحوه ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۵ اردیبهشت ۰۶:۰۲ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط