ثبت شرکت سهامی خاص و مدارک مورد نیاز

ثبت شرکت سهامی خاص و مدارک مورد نیاز

ثبت شرکت سهامی خاص ساجات

شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock):

 • شرکت سهامی خاص شرکتی است تجاری که با حداقل 3 نفر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و با حضور 2 بازرس یکی به صورت اصلی و دیگری به صورت علی البدل تشکیل می گردد که این بازرسان نباید دارای نسبت فامیلی با اعضاء شرکت باشند. این شرکت در هر حال تجاری است حتی اگر موضوع فعالیت آن غیر تجار ی باشد.
 • حداقل سرمایه ی مورد نیاز برای تشکیل این نوع شرکت یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) می باشد. در این شرکت سرمایه ی اولیه  توسط خود شرکاء تامین می گردد، لازم به ذکر است 35% سرمایه ی اولیه این نوع شرکت ها باید در حسابی به نام "شرکت در شرف تاسیس" در یکی از بانک ها بلوکه شود و تا ثبت نهایی شرکت در آن حساب باقی بماند.
 • سرمایه ی این نوع از شرکت به قطهات سهام تبدیل می شود و این سهام می تواند با نام یا بی نام باشد.البته لازم به ذکر است تمام سهام شرکت سهامی خاص نمی تواند بی نام باشد! همچنین این سهام جزء اموال منقول بوده و به صورت قهری یا اختیاری قابل نقل و انتقال است
 • نقل و انتقال سهام با نام شرکت های سهامی خاص باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد در غیر این صورت این انتقال در مقابل شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار است اما در روابط بین طرفین دارای اعتبار است و طرف مقابل می تواند الزام فروشنده ی سهام را به انجام تشریفات قانونی ثبت از دادگاه صالح تقاضا کند.
 • سرمایه ی اولیه ی شرکت می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد، چنانچه سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم گردد.
 • شرکت های سهامی خاص برای شرکت در مناقصات و مزایدات نسبت به شرکت های با مسئولیت محدود از اعتبار بیشتری برخوردارند، همچنین پس از ثبت این نوع از شرکت می توان از بانک تا 10 برابر  سرمایه ی شرکت وام دریافت کرد.
 • در شرکت های سهامی به دلیل قواعد و قوانین مالیات های مستقیم ابتدا می بایست 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود.
 • مسئولیت شرکاء در شرکت سهامی خاص به نسبت سهام آنان است و از این لحاظ مشابه شرکت با مسئولیت محدود است.یعنی شرکا بیشتر از سهم خود مسئولیتی در قبال بدهی های شرکت ندارند.

 

مدارک مورد نیاز:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء و بازرسین
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء و بازرسین
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت
 • 5 نام انتخابی به ترتیب اولویت

حداقل زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت:

15 روز کاری پس از اخذ گواهی عدم سوء پیشینه

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید!

برچسب ها :

06 مرداد 11:05 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر