حکم الحاقی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

حکم الحاقی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

حکم الحاقی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

 در اصلاحیه جدید ۱۳۹۴/۴/۳۱

تبصره ۳: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراد مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه سال خودداری کند.

تبصره ۴: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.

سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی ثبت شده نزد مراجع ثبت شرکتها از آنجا که براساس تکلیف قانونی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹) به شرح فوق و با توجه به ارتباط الکترونیکی ، سازمان امور مالیاتی اقدام به ایجاد محدودیت جهت ثبت صورتجلسات اشخاص حقوقی مشمول نموده است لذا جهت رفع اثر از محدودیت ایجاد شده می بایست به حوزه های اعلامی سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند .

ضمنا در صورت داشتن هرگونه پرسش و ابهام از چگونگی اجرای این تکلیف قانونی مراتب قابل پیگیری از دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق شماره تلفن های ۲۰۸۲ ۳۹۹۰ و ۳۹۹۰۳۱۰۷( تهران) می باشد.

البته شایان ذکر است شما مخاطب گرامی می توانید سوالات و ابهامات خود را به صورت رایگان با مشاوران ما در ثبت شرکت یکتا در میان بگذارید.

 

برچسب ها :

03 شهریور 00:06 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر