تعاونی روستایی | شرکت های تعاونی روستایی از چه تسهیلاتی برخوردارند ؟

تعاونی روستایی | شرکت های تعاونی روستایی از چه تسهیلاتی برخوردارند ؟

 

تعاونی های روستایی از لحاظ علم تجارت همانند سایر شرکت‌های تعاونی واحدهای تجاری شناخته نمی‌شوند و دلیل آن هم ذات این گونه سازمان‌ها است. که در وهله اول به دنبال سود ریالی نیستند. بلکه از نام آنها مشخص است که تعاون و کمک و تسهیل امور شرکا دلیل وجودی آنها حساب می‌شود. لذا این گونه شرکت‌ها، اصولاً برای برداشت سود ایجاد نمی‌شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن‌ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکا آن است. تشکیل این نوع از شرکت‌ها برای حذف واسطه‌ها به وجود می‌آید و موجب می‌شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزان‌تری به دست شرکای این نوع شرکت‌ها برسد. که در میان مدت باعث افزایش سود شرکا و بالا رفتن انگیزه برای تولید بیشتر و شکوفایی سریع‌تر می‌شود. پس قطعاً تعاونی‌های تولیدی جزء بسیار مفیدی برای یک کشور هستند. سرمایه گذاری در این شرکت‌ها عموماً جزئی است و سود شرکا بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکا با شرکت داشته‌اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس یا انجام خدمات به آن‌ها مسترد می‌گردد.

تعاونی روستایی | شرکت های تعاونی روستایی از چه تسهیلاتی برخوردارند ؟

تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی

نظر به اهمیت شرکت های تعاونی، تسهیلاتی از سوی دولت به این شرکت ها اعطا می شود. برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
1- بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
2- بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظف اند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
3- بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
4- بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.
5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
- اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.
- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.
6- بنا بر ماده 19 ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
7- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.
8- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادل به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.
9- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.
10- بنا بر ماده 28 ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظف اند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

تعاونی روستایی | شرکت های تعاونی روستایی از چه تسهیلاتی برخوردارند ؟

دو حق تقدم در اختصاص تسهیلات به تعاونی ها :

1. تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. ( تبصره ماده 26 ق. ب. ت )
2.تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ( تبصره ماده 27 ق. ب. ت )
تعاونی ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت بپردازند. ( تبصره ماده 28 ق. ب. ت )

پرداخت وام و اعتبارات مورد نیاز شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی

تعاونی های روستایی به عنوان یکی از مهم ترین ها در این حوزه شناخته میشوند . که تاثیر شگرفی در بهبود پدیده مهاجرت روستاییان به شهرها را دارند. با توجه به این مهم ،نگاه دولت به آنها بصورت کاملا ویژه ای بوده است.

‌پرداخت
وام و اعتبارات مورد نیاز شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی
1361.02.19 - 1606 - 1361.02.20 - 132
‌تعاونیها - سازمانهای دولتی - کشاورزی و روستایی - وام
‌وزارت کشاورزی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.2.19 بنا به پیشنهاد شماره 140.1867 مورخ
1361.1.23 وزارت کشاورزی و عمران روستایی و در اجرای تبصره 4‌قانون بودجه سال
1361، آیین‌نامه پرداخت وام و اعتبارات مورد نیاز شرکت های تعاونی روستایی و
کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمودند.
‌سازمان مرکزی تعاون روستایی موظف است با توجه به ضوابط مندرج در این آیین‌نامه
وام کشاورزان نیازمند را برای عملیات و مصارف و هزینه‌های جاری‌ کشاورزی در مراحل
کاشت، داشت و برداشت و همچنین تهیه عوامل تولید از طریق بانک کشاورزی جهت کشاورزان
نیازمند در اختیار شرکت های تعاونی‌ روستایی و کشاورزی قرار دهد.
‌ماده 1 - کلیه شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی سراسر کشور که اساسنامه آنها طبق
نمونه مصوب و مورد قبول سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد‌می‌توانند جهت وام
به کشاورزان نیازمند از این وام استفاده نمایند.
‌ماده 2 - وام موضوع این آیین‌نامه برای عملیات و مصارف و هزینه‌های جاری کشاورزی
در سه مرحله زمان بندی شده کاشت، داشت و برداشت و جهت تهیه‌ عوامل تولید کشاورزی
پرداخت خواهد شد.
‌ماده 3 - مبلغ و مدت و موقع و مشخصات وام پرداختی به شرکت های تعاونی و کشاورزی و
همچنین تمدید و تجدید و تضمین و نظایر آن توسط سازمان تعیین‌ و پس از تصویب کمیته
اعتباری مشترک سازمان و بانک کشاورزی قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره 1 - مدت این گونه وامها حد اکثر از تاریخ تصویب یک سال خواهد بود.
‌تبصره 2 - حد اکثر وام پرداختی به شرکت های تعاونی و روستایی و کشاورزی تا 20
برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی این گونه شرکتها خواهد بود.
‌تبصره 3 - موافقت با تمدید وام مشروط به واریز کلیه کارمزدهای سررسید تا آن تاریخ
خواهد بود.
‌ماده 4 - نرخ کارمزد و سود تضمین شده وام موضوع این تبصره طبق مصوبات شورای پول و
اعتبار خواهد بود.
‌ماده 5 - شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی با امضای ذیل پیمان وام ها بازپرداخت
به موقع وجه وام و کارمزد خسارت تأخیر تادیه کشاورزان نیازمند وام‌گیرنده را تعهد
و در مورد این شرکت ها تضمینی اخذ نخواهد شد.
‌ماده 6 - مسئولیت پرداخت و وصول این گونه وام ها بر عهده هیئت مدیره شرکت ها و نظارت
بر حسن مصرف به عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک‌ کشاورزی خواهد بود.
‌تبصره - این گونه وام ها می‌تواند با نظر کمیته اعتباری مشترک سازمان مرکزی تعاون
روستایی و بانک کشاورزی به صورت اعتبار در حساب جاری باشد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

مشاورین ما در ثبت یکتا آمده مشاوره رایگان در مورد سوالات شما هستند

ثبت برند، ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در تهران 54071-021 | 09127152571 | 09126010223

 

برچسب ها : ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت تسهیلات شرکت تعاونی تعاونی روستایی

09 آذر 14:09 بعد از ظهر(7 ماه پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر