مدارک برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

مدارک برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

کارت بازرگانی چیست؟ این کارت، مجوزی برای دارنده آن (شخص حقیقی یا حقوقی) است که به او اجازه پرداختن به تجارت را می دهد. طبق مقررات، از تاریخ صدور کارت بازرگانی به مدت یکسال این کارت معتبر خواهد بود و درصورت نیاز می توان آن را تمدید کرد. افراد حقیقی و افراد حقوقی پس از ثبت شرکت، برای دریافت و صدور کارت بازرگانی باید شرایط اخذ کارت بازرگانی را دارا بوده و برای صادرات و واردات خود این کارت را دریافت کنند.

صدور کارت بازرگانی - ثبت یکتا

مدارک صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 • اصل و کپی مدرک تحصیلی ارائه گردد
 • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفتر بازرگانی
 • اصل کارت ملی و کپی از پشت و روی کارت ملی
 • 3 قطعه عکس 6 در 4 تمام رخ و جدید
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه(زمان صدور از 6 ماه نگذشته باشد)
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم که مبتنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی می باشد
 • ارائه اصل و کپی کد اقتصادی جدید یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد اینکه کد اقتصادی جدید پس از صدور ارائه می گردد
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شود
 • اصل کارت پایان خدمت به همراه کپی آن
 • دارا بودن حداقل سن 23 سال تمام
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی قابل قبول روی فرم الف. هم چنین حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورت تایید شدن روی فرم (الف)، قابل قبول می باشد
 • ارائه اصل مدرک تولیدی معتبر و کپی آن
 • ارائه یکی از مدارکی که در زیر ذکر می کنیم:

1) اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
2) اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
3) اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

 

هم چنین بخوانید:

اخذ و تمدید کارت بازرگانی

نکاتی برای اخذ کد اقتصادی شرکت

برچسب ها : صدور کارت بازرگانی ثبت شرکت کارت بازرگانی چیست مدارک صدور کارت بازرگانی اخذ کارت بازرگانی کارت بازرگانی

25 آبان 11:08 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر