مدارک و شرایط برای ثبت شرکت مختلط به چه صورت می باشد؟

برای تاسیس و ثبت شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی باید تمامی اقدامات انجام شده درباره شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی رعایت شود. هم چنین کارشناس باید بر طبق موارد 182 و 141 قانون تجارت دستور ثبت شرکت مختلط بدهد.

ثبت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی - ثبت یکتا

شرکت های مختلط شرکت هایی هستند که دودسته شریک دارند:

 • دسته اول: این دسته دارای مسئولیت غیر محدود می باشند
 • دسته دوم: در این دسته شرکا دارای مسئولیت محدود هستند

شرکت های مختلط سهامی جزو دسته دوم بوده و شرکت هایی هستند که مخلوطی از شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه که شرکای ضامن در آن، از صنعت، لیاقت و استعداد خود در شرکت استفاده کرده و به صورت غیرمحدود مسئولیت فعالیت های خود را قبول می کنند. افراد دیگری نیز هستند که سرمایه خود را در اختیار شرکای ضامن گذاشته تا بتوانند از خدمات آن ها استفاده کنند. این افراد مسئولیتی برای اداره شرکت نداشته و تعهدی به آن ندارند. این شرکت ها از نوع شرکت کار و سرمایه می باشند.

در صورتی که سرمایه در شرکت به صورت سهام باشد، اوضاع حقوقی شرکت مخلوطی از شرکت های تضامنی و سهامی می شود. اگر که سرمایه به صورت سهم الشرکه باشد، اوضاع حقوقی آن شرکت به صورت مخلوطی از شرکت های تضامنی و شرکت های با مسئولیت محدود می شود.

 

آیا میدانید شرکت مختلط غیرسهامی چه شرکتی است؟

این شرکت، برای امور تجاری تحت نام مخصوصی میان یک یا چند فرد شریک ضامن و یک یا چند فرد شریک با مسئولیت محدود، بدون منتشر کردن سهام، تشکیل می گردد.

شریک ضامن باید کلیه قروض علاوه بر دارایی شرکت را پرداخت کند و مسئول باشد. در صورتی که شریک با مسئولیت محدود، تنها به میزان سرمایه گذاشته شده در شرکت مسئولیت دارد.

هم چنین دقت کنید ک اسم شرکت باید دارای عبارت "شرکت مختلط" یا دارای اسم یکی از شرکای ضامن باشد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • نسخه مصدق از اساسنامه در صورتی که وجود داشته باشد( 1 عدد)
 • نسخه ی مصدق از شرکت نامه (1 عدد)
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن با سمت مدیریت

 

تعریف شرکت مختلط سهامی

این شرکت تحت نام مخصوص شامل گروهی از شرکای سهامی و یک یا چند فرد شریک ضامن می باشد.

شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه بوده و مسئولیتشان فقط برای میزان سرمایه گذاشته شده در شرکت می باشد.

شریک ضامن فردی است که سرمایه‌ی اش به صورت سهام نبوده و مسئولیت تمامی قروض علاوه بر دارایی شرکت را برعهده دارد. در صورت افزایش شریک ضامن، مسئولیتشان برای روابط با هم و در برابر طلبکاران، مطابق با مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.  

هم چنین نام شرکت باید شامل عبارت "شرکت مختلط" یا اسم یکی از شرکای ضامن باشد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نسخه ی مصدق از شرکت نامه (1 عدد)
 • نسخه مصدق از اساسنامه ( 1 عدد)
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت که بیان کننده تعهد پرداخت کل سرمایه و پرداخت واقعی حداقل ثلث سرمایه باشد
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۴
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت که بیان کننده تعهد پرداخت کل سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی باشد

هم چنین بخوانید:

مدارک و شرایط اخذ رتبه 5 ابنیه چیست؟

همه نکاتی که برای ثبت شرکت تعاونی باید بدانید

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۲۷ مهر ۱۲:۰۷ بعد از ظهر(2 سال پیش)

مطالب مرتبط