مراحل و شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح چگونه است؟

مراحل و شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح چگونه است؟

تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید برطبق قانون توسط مجری که شخص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان هستند، انجام شوند و از این مجریان استفاده نمایند. ساختمان ها توسط مجری ذیصلاح که صلاحیتش توسط سازمان مهندسی تایید شده است، اجرا می گردد. ثبت شرکت مجری ذیصلاح دارای شرایطی است که در ادامه بیان می کنیم.

مراحل و شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح

مدارک و شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح

 • تکمیل و امضا دوجلد اساسنامه شرکت توسط سهامداران
 • تکمیل دونسخه تقاضانامه و دونسخه اظهارنامه شرکت مجری ذیصلاح
 • هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار بر غیردولتی بودن شرکت تاییدیه بدهند
 • امضا دوبرگ صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین توسط بازرسین و سهامداران
 • 6 قطعه عکس 3 در 4 از اعضای هیئت مدیره شرکت ذیصلاح
 • کپی کارت ملی برابر اصل تمامی سهامداران، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و یا وکیل قانونی
 • کپی شناسنامه برابر اصل تمامی سهامداران، اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 • ارائه صورتجلسه هیئت مدیره و امضا توسط مدیران منتخب در دوجلد
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل
 • ارائه اقرارنامه بازرسان مبنی بر نداشتن نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیرعامل شرکت
 • ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن درصورت انجام امور توسط وکیل قانونی

 

احراز صلاحیت و تعیین پایه سازندگان - مراحل ثبت شرکت مجری ذیصلاح

سازندگان حقوقی:

 • شرکت با موضوع انجام خدمات اجرای ساختمان
 • ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و انتشار آگهی تاسیس شرکت مجری ذیصلاح
 • در سازمان نظام مهندسی عضو باشد
 • ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده توسط سازنده
 • ارائه سوابق حرفه ای تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت
 • پروانه اشتغال اجرای ساختمان برای دونفر از اعضای هیئت مدیره که یک نفر با تحصیلات معماری و عمران و نفر دیگر با تحصیلات تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی یا نقشه برداری باشد. این دونفر باید به صورت تمام وقت در شرکت مشغول باشند.
 • ارزیابی توان مالی و امکات سازندگان

 

سازندگان حقیقی

 • احراز صلاحیت سازندگان حقیقی طبق سابقه حرفه ای، مطلوبیت کارهای اجرا شده، پروانه اشتغال به کار و توان مالی می باشد.
 • سازنده حقیقی باید پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی یا تجربی در رشته های عمران یا معماری داشته باشد.
 • دارای حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی از جدول ها و شاخص های معین
 • استان صادرکننده پروانه باید حوزه فعالیت سازنده حقیقی باشد

 

هم چنین بخوانید:

مراحل و شرایط ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دفتر حقوقی چه شرایط و مدارکی نیاز دارد؟

برچسب ها : ثبت شرکت مجری ذیصلاح مراحل ثبت شرکت مجری ذیصلاح شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح تاسیس شرکت مجری ذیصلاح ثبت شرکت ثبت شرکت ها

05 اسفند 10:12 قبل از ظهر(1 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر