مزایای ثبت در منطقه آزاد

مزایای ثبت در منطقه آزاد

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررات جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره­گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی برای مبادرت به امر بازرگانی تنها اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی می توانند در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام نمایند . اینکه شما کارت بازرگانی بگیرید ، باعث وضع مالیات نمی شود ، بلکه درآمد حاصل از آن فعالیت بازرگانی مشمول مالیات می گردد . میزان مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد . دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود برای اشخاص حقیقی بر اساس درامد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ میگردد تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد . *نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است : – تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵% – تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد۲۰% – تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) – تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد ۳۰% – نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ۳۵% نرخ مالیات کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی سود حاصل از درآمد به میزان 3 میلیون تومان مشمول مالیات سالیانه به نرخ 15 درصد می باشد سود حاصل از درآمد به میزان 10 میلیون تومان مشمول مالیات سالیانه به نرخ 20 درصد سود حاصل از درآمد به میزان 25 میلیون تومان به نرخ 25% سود حاصل از درآمد به میزان 100 میلیون تومان به نرخ 30 درصد و از این مبلغ بیشتر به میزان 35 درصد درآمد به کارت بازرگانی مالیات تعلق می گیرد . مالیات کارت بازرگانی حقیقی این مالیات به میزان هر مقدار درآمد همان 25% سالیانه است مالیات علی الحساب کارت بازرگانی دارندگان کارت بازرگانی در رویه واردات قطعی باید به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مالیات علی الحساب پرداخت کنند . چه کسانی از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند: • کارت های بازرگانی واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولیدی برای واحد های تولیدی دارای جواز تاسیس از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند • کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی پس از تائید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند • کارت بازرگانی خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی • کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای کشور همانند وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی و شهرداری • کالاهایی که جنبه تجاری ندارد و از طریق پست آورده شده اند • دریافت مالیات علی الحساب 4 درصد از کارت بازرگانی به موجب بخشنامه گمرک، دارندگان کارت های بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است ، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ 6 / 2 / 95 مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد.موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود: 1-واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارت خانه های ذیربط. 2-کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی ( رتبه الف ) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد. 3- وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی. 4-وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی ی، شهرداری و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای کشور. 5- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد. 6- کلیه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 بر این اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده،لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود. تاکید می شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند 2 مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.مالیات، بخشودگی سود و عوارض گمركی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی كمك می نماید.

همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف كرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص كه قوانین گمركی محدوده گمركی كشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات كالا و حمایت از صنعت داخلی كشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمركات و نقاط مرزی كشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:

معافیت مالیاتی به مدت ?? سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل كشور است.

خرده فروشی كالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امكان پذیر است. لیكن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امكان پذیر می باشد.

مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.

مقررات كار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل كشور است

.

مزیت عمده مناطق ویژه اقتصادی در چیست؟

 • معافیت گمركی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمركی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات
 • ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمركی
 • تبعیت از قانون كار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
 • صدور مجوز ساخت و پایان كار بصورت رایگان
 • عدم محدودیت زمانی متروكه شدن كالا در منطقه ویژه همچنین شما با مطالعه قوانین و مقررات منطقه مزایای دیگری را خواهید یافت.

ایران دارای 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی ست:

 • چابهار
 • قشم
 • کیش
 • اروند
 • انزلی
 • سلفچگان
 • ارس
 • ماکو

تفاوتهای منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

در مناطق آزاد شرکتها به مدت 15 سال شامل معافیت مالیاتی می‌شوند و در مناطق ویژه اقتصادی شرکتها مطابق مقررات شامل تخفیف مالیاتی می‌شوند.

در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی و خارجی امکانپذیر است، در مناطق ویژه اقتصادی خرده فروشی فقط توسط اتباع خارجی امکان دارد.

در مناطق ویژه اقتصادی قوانین ویزا برای اتباع خارجی مطابق ضوابط داخلی کشور است اما در مناطق آزاد ویزا فقط در مرزهای ورودی کشور به اتباع خارجی اعطا می گردد.

در مناطق ویژه اقتصادی قوانین کار و بیمه اجتماعی در مورد استخدام اتباع خارجی تابع مقررات داخل کشور است و در مناطق آزاد قوانین کار مقررات خاص خود را دارد.

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد عبارتند از:

 • مالکیت خارجی 100%

 • ورود و خروج اتباع خارجی بدون نیاز به روادید
 • معافیت از مالیات برای هرگونه فعالیت اقتصادی به مدت 20 سال
 • انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد در ایران یا کشورهای دیگر بدون هیچ‌گونه محدودیت
 • انعطاف در خدمات پولی و بانکی
 • حمایت قانونی و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی
 • گستردگی و تنوع خدمات بانکی و بیمه‌ای در بخش خصوصی و دولتی
 • سهولت در انجام معاملات ارزی
 • سهولت در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و فرهنگی
 • فعالیت “بورس اوراق بهادار” و “بورس نفت و محصولات پتروشیمی
 • عدم وجود مقررات سخت و پیچیده برای ورود کالاهای مجاز
 • عدم وجود تشریفات دشوار برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
 • معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران در یک نگاه کلی

 • برخورداری از معافیت کامل مالیاتی به مدت 15 الی 20 سال تمام با قابلیت تمدید مجدد .
 • امکان شرکت در مناقصات و مزایدات هر منطقه .
 • ورود و خروج کلیه ی اتباع و سهامداران خارجی شرکتها به صورت مستقیم و آزاد به این مناطق بدون نیاز به اخذ روادید از طرف دولت ایران.
 • مالکیت 100 درصد خارجی ارز ، سود ، اصل سرمایه ، کالا و ملک ( در صورت ثبت شرکت در منطقه ) .
 • بخشودگی سود و عوارض
 • عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد تجاری ایران و خارج از کشور.
 • دسترسی آسان به فرودگاه ، کشتی ، جاده و کلیه ی خطوط حمل ونقل ریلی جهت جابجایی افراد و کالا.
 • معافیت از پرداخت های گمرکی و عوارض جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی .
 • ارائه ی خدمات متنوع بانکی و مالی و دسترسی به ارتباطات بانکی بین المللی .
 • ارائه ی انواع خدمات بیمه ای برای کالا و افراد.
 • امکان فعالیت در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی و حضور در بازار بورس.
 • امکان استفاده از وام های بانکی و تسهیلات مالی متنوع برای توسعه ی شرکت و پروژه های سرمایه گذاری در منطقه.
 • وجود تشریفات بسیار آسان و ساده جهت صادرات مجدد و ترانزیت کالا.
 • امکان صادرات کالا به سرزمین اصلی ( ایران ) در چهارچوب نظام ارزش افزوده.
 • وجود نرخ های مناسب برای مصرف انرژی ( آب ، برق ، گاز ) .
 • وجود امکانات و زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مدرن در این مناطق.
 • شرایط و مقررات ساده برای کار .
 • دسترسی به نیروی کار متخصص و جوان .
 • بخشودگی سود و عوارض و دارایی .
 • نزدیکی به کشورهای همسایه و منطقه و امکان تسلط بر بازار آنها .
 • وجود یک سازمان یکپارچه و مجزا در هر منطقه برای اداره ی امور و حفظ امنیت منطقه .
 • امکان فعالیت متنوع و گسترده در حوزه ی فرهنگی ،گردشگری ، خدماتی و توریستی در این مناطق .
 • برپایی نمایشگاه های سالیانه ی داخلی و بین المللی دراین مناطق جهت معرفی کالا و خدمات .
 • وجود بستر مناسب برای تسریع در تبادل و گسترش دانش و فن آوری مخصوصا برای شرکت های دانش بنیان .
 • امکان ثبت برند و طرح صنعتی محصولات در منطقه و وجودحمایت های قانونی لازم در رابطه با مالکیت معنوی .( ایران به کنوانسیون مادرید پیوسته است. )
 • امکان اخذ شعب و نمایندگی شرکت ها و برندهای معتبر و معروف ایرانی و خارجی در این مناطق .

بیان این نکته ضروریست که ثبت شرکت و سرمایه گذاری در این مناطق تابع شرایط قانون تجارت ایران می باشد و با حداقل سرمایه ی 1000000 ریال و وجود حداقل 2 نفر شریک به راحتی می توانید در این مناطق صاحب شرکت تجاری شوید و فعالیت خود را آغاز کنید.

کلیه ی اقسام هفت گانه ی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری در این مناطق قابل ثبت و تأسیس هستند و برای تأسیس و ثبت هریک در هر منطقه به اخذ مجوز از سازمان منطقه ی مربوطه نیاز است.

مقررات و مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران در یک نگاه کلی

 • مراجعه ی سرمایه گذار به معاونت اقتصادی سازمان منطقه ی مورد نظر و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت در منطقه
 • تکمیل تقاضانامه ی تعیین نام توسط متقاضی
 • تأیید نام شرکت
 • ارائه ی مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ سایر مجوزهای مورد نیاز
 • ارائه ی کپی اوراق هویتی ( شناسنامه و کار ملی ) و گواهی عدم سوءپیشنه ی اعضای مؤسس شرکت به واحد ثبتی سازمان منطقه
 • تنظیم و تکمیل اوراق و مدارک مورد نیاز شرکت و ارائه ی آن به واحد ثبتی سازمان منطقه
 • بررسی و کنترل مدارک و اوراق توسط کارشناسان واحد ثبتی و در صور لزوم اعلام اخطار برای تنظیم مدارک
 • پرداخت هزینه های حق الثبت توسط سرمایه گذار و ارائه ی فیش بانکی به واحد ثبتی سازمان.
 • ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها
 • اقدام برای پلمپ دفاتر تجاری شرکت
 • ارائه ی یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار
 • چاپ آگهی شرکت در روزنامه ی رسمی
 • ارائه ی یک نسخه از آگهی ثبتی به واحد صادر کننده ی مجوز برای اقدامات آتی
 • اقدام برای اخذ کد اقتصادی
 • اقدام برای اخذ کارت بازرگانی

 

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۳ تیر ۰۳:۰۴ قبل از ظهر(4 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط