مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی چیست و شامل چه اشخاصی میشود؟

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی چیست و شامل چه اشخاصی میشود؟

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی  چیست؟

مقررات مالیاتی حاکم بر کارت بازرگانی اولین چیزی است که باید درباره این کارت دانست تا در گیر مشکلات احتمالی آینده نشوید که ریشه در سوءاستفاده افراد سود جو و یا عدم آگاهی نسبت مقررات دارد

برای مبادرت به امر بازرگانی تنها اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی می توانند در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام نمایند 

اینکه شما کارت بازرگانی بگیرید ، باعث وضع مالیات نمی شود ، بلکه درآمد حاصل از آن فعالیت بازرگانی مشمول مالیات می گردد .

میزان مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد .دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود برای اشخاص حقیقی بر اساس درامد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ میگردد.

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .

*نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :
– تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵%

– تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد۲۰%

– تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25% )

– تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد ۳۰%

– نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ۳۵%

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی

نرخ مالیات کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

سود حاصل از درآمد به میزان 3 میلیون تومان مشمول مالیات سالیانه به نرخ 15 درصد می باشد

سود حاصل از درآمد به میزان 10 میلیون تومان مشمول مالیات سالیانه به نرخ 20 درصد

سود حاصل از درآمد به میزان 25 میلیون تومان به نرخ 25%

سود حاصل از درآمد به میزان 100 میلیون تومان به نرخ 30 درصد

و از این مبلغ بیشتر به میزان 35 درصد درآمد به کارت بازرگانی مالیات تعلق می گیرد .

مالیات کارت بازرگانی حقیقی

این مالیات به میزان هر مقدار درآمد همان 25% سالیانه است

مالیات علی الحساب کارت بازرگانی

دارندگان کارت بازرگانی در رویه واردات قطعی باید به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مالیات علی الحساب پرداخت کنند .

چه کسانی از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند:

  • کارت های بازرگانی واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولیدی برای واحد های تولیدی دارای جواز تاسیس از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند
  • کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی پس از تائید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند
  • کارت بازرگانی خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی
  • کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای کشور همانند وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی و شهرداری
  • کالاهایی که جنبه تجاری ندارد و از طریق پست آورده شده اند
  • دریافت مالیات علی الحساب 4 درصد از کارت بازرگانی

به موجب بخشنامه گمرک، دارندگان کارت های بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.
در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است ، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ 6 / 2 / 95 مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد.موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود:
1-واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارت خانه های ذیربط.
2-کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی ( رتبه الف ) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.
3- وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.
4-وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی ی، شهرداری و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای کشور.
5- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
6- کلیه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
بر این اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده،لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.
تاکید می شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند 2 مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.

برچسب ها : اخذ کد اقتصادی شرکت دریافت کد اقتصادی مراحل اخذ کد اقتصادی اخذ کد اقتصادی

16 آذر 19:09 بعد از ظهر(1 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر