چه مدارکی برای ثبت شرکت مهندسی نیاز است؟

چه مدارکی برای ثبت شرکت مهندسی نیاز است؟

شرکت مهندسی شخصیت حقوقی مستقل دارد که برای انجام پروژه های مهندسی توسط مهندسان ثبت می شود. شرکت مهندسی در موضوع فعالیت شرکت و نام شرکت با شرکت های دیگر متفاوت است. برای اینکه برای ثبت شرکت مهندسی اقدام کنید، به مدرک تحصیلی نیازی نیست مگر اینکه در اسم شرکت از واژه "مهندسی" استفاده شود. در اینصورت باید یکی از اعضای این شرکت دارای مدرک مهندسی مرتبط با موضوع شرکت باشد. شرکت مهندسی در دو قالب شرکت مهندسی سهامی خاص و شرکت مهندسی با مسئولیت محدود به ثبت می رسد. در ادامه مدارک و شرایط برای ثبت شرکت فنی مهندسی را ذکر خواهیم کرد.

ثبت شرکت مهندسی - ثبت یکتا

شرایط ثبت شرکت مهندسی

برای ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود، شرکت باید دارای حداقل 2 نفر عضو و حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه باشد. در صورتی درخواست ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص، باید شرکت دارای حداقل 3 نفر عضو 2 نفر بازرس که جزو اعضا نبوده، باشد و حداقل 1.000.000 ریال سرمایه داشته باشد که حداقل 25 درصد آن نقدا باید پرداخت گردد.
 

مدارک برای ثبت شرکت مهندسی

برای ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص و با مسئولیت محدود مدارک زیر مورد نیاز است:

 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه مجوز در صورت نیاز به مجوز موضوع
 • امضای اقرارنامه

 

مدارک برای صدور جواز تاسیس شرکت فنی مهندسی

شخصیت حقیقی:

 • ارائه فرم درخواست و پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
 • ارائه گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمینه و گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
 • عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان مربوطه
 • فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی
 • ارائه فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 100.000 ریال
 • سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی مرتبط

شخصیت حقوقی:

 • ارائه فرم درخواست و پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
 • آگهی تاسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 • اظهارنامه ثبت شرکت
 • اساسنامه شرکت
 • عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان مربوطه
 • ارائه گواهینامه دوره های آموزشی مرتبط برای اعضای هیئت مدیره
 • داشتن سابقه فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی
 • ارائه عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
 • فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره
 • ارائه فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 100.000 ریال

اگر در نام شرکت از واژه مهندسین استفاده شد، باید برای ثبت شرکت، مدارک بیش از یک مهندس ارائه شود. هم چنین اگر از کلمه مهندسی و فنی مهندسی استفاده شد، باید یک مدرک مهندسی یا فنی مهندسی علاوه بر مدارک لازم ارائه کنید. در صورت استفاده از واژه گروه مهندسین در نام شرکت باید کلیه اعضا مدرک مهندسی داشته و موقع ثبت شرکت مدرک تحصیلی مهندسی کلیه اعضا ارائه گردد.

 

هم چنین بخوانید:

مراحل و شرایط ثبت شرکت طراحی سایت

اهمیت ثبت شرکت دانش بنیان

برچسب ها : ثبت شرکت مهندسی ثبت شرکت فنی مهندسی شرایط ثبت شرکت مهندسی مدارک برای ثبت شرکت مهندسی ثبت شرکت

20 تیر 17:04 بعد از ظهر(12 ماه پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر