چه مدارکی برای ثبت شرکت های خدماتی لازم است؟

چه مدارکی برای ثبت شرکت های خدماتی لازم است؟

هر فعالیتی که از طرفی برای طرف دیگر انجام می شود و معمولا تعاملات بین کارکنان خدمات و مشتریان می باشد و راه حلی برای حل مشکلات مشتری است، خدمات می گویند. شرکت های خدماتی، شرکت هایی هستند که اموری مانند نظافت ادارات، منازل و شرکت ها را برعهده می گیرند. این شرکت ها با ثبت خود به عنوان ثبت شرکت های خدماتی، دارای چند نوع خدمت هستند که می توان از جمله آن ها به تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ساختمان، نگهداری از فضای سبز و ... اشاره کرد.

ثبت شرکت های خدماتی - ثبت یکتا
ثبت شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی را می توان در قالب شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت با سهامی خاص ثبت کرد. ما در زیر شرایط و مدارکی را که برای ثبت شرکت در این دو قالب وجود دارد، بیان می کنیم.

 

شرایط ثبت شرکت های خدماتی

برای ثبت شرکت های خدماتی سهامی خاص باید حداقل 3 نفر به عنوان عضو و 2 نفر به عنوان بازرس وجود داشت باشد و میزان سرمایه شرکت حداقل 1.000.000 ریال باشد که 35 درصد از سرمایه به صورت نقدی در ابتدا پرداخت شود.

هم چنین برای ثبت شرکت های خدماتی با مسئولیت محدود باید حداقل 2 نفر عضو وجود داشته باشد و میزان سرمایه شرکت حداقل 1.000.000 ریال باشد. هم چنین با پرداخت کل سرمایه به مدیرعامل شرکت، از وی اقراریه دریافت شود.

 

مدارک برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

 • فرم تعیین نام تکمیل و ارائه گردد
 • پرداخت هزینه مشخص شده به نام سازمان ثبت اسناد
 • اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسط تمامی سهامداران امضا شده و در دونسخه ارائه شود
 • کارت ملی برابر اصل و شناسنامه تمامی سهامداران کپی گرفته شود
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه بازرسان
 • هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار بر غیردولتی بودن شرکت تاییدیه بدهند
 • ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات
 • امضا و ارائه دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین توسط سهامداران و بازرسین
 • در صورت نیاز، اخذ مجوز لازم
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان در صورت انتخاب سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی
 • ارائه صورتجلسه هیئت مدیره و امضا توسط مدیران منتخب در دوجلد
 • پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت

 

مدارک برای ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

 • تکمیل دوبرگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا شرکتنامه توسط شرکاء
 • تکمیل و امضا دوجلد اساسنامه شرکت توسط سهامداران
 • تکمیل دونسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا شرکت توسط سهامداران
 • امضا دوبرگ صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین توسط بازرسین و سهامداران
 • پرداخت هزینه مشخص شده به نام سازمان ثبت اسناد
 • فرم ثبت نام تکمیل شود
 • ارائه صورتجلسه هیئت مدیره و امضا توسط مدیران منتخب در دوجلد
 • کارت ملی و شناسنامه بازرسین کپی گرفته شود
 • در صورت نیاز، اخذ مجوز لازم
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه برابر اصل تمامی سهامداران
 • ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات
 • هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار بر غیردولتی بودن شرکت تاییدیه بدهند
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان در صورت انتخاب سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی

 

هم چنین بخوانید:

شرایط و مراحل ثبت شرکت خدماتی

فواید و مدارک ثبت شرکت تجارت الکترونیک

برچسب ها : ثبت شرکت های خدماتی ثبت شرکت ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

27 مهر 20:07 بعد از ظهر(2 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر