چگونه پیشنهادات برای انتخاب پیمانکار ارزیابی شود؟

چگونه پیشنهادات برای انتخاب پیمانکار ارزیابی شود؟

برای انتخاب پیمانکار رتبه بندی شده و سپس ارزیابی پیشنهاد ها باید در تهیه و تحویل پیشنهادها مقرراتی رعایت شود. مقررات لازم الاجرا جهت اخذ رتبه پیمانکار به شرح ذیل می باشد:

 • تحویل پیشنهادها در مهلت مقرر "درخواست پیشنهاد"
 • درج اطلاعات کامل و صحیح
 • ارائه اطلاعات مربوط به گواهینامه صلاحیت برحسب مورد
 • پیوست مدارک و اسناد درخواست شده
 • امضا و ممهور نمودن همه صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز

انتخاب پیمانکار - ثبت یکتا

قوانین انتخاب پیمانکار دارای رتبه

هر پیمانکار تنها می تواند یک پیشنهاد فنی و مالی تسلیم کند ، مگر اینکه نحوه دیگری در اسناد “درخواست پیشنهاد” مشخص شده باشد. هم چنین پیمانکاران باید در پاکت هایی دارای مهر و جداگانه با موضوع، ذکر کردن تاریخ ارسال پاکت و نام پیمانکار، پیشنهادات مالی و فنی خود را قرار بدهند.کارفرما  در مهلت مشخص شده، تمامی پیشنهاداتی که از طرف پیمانکار رتبه بندی شده ارائه شده است را دریافت و سپس ثبت نماید. هم چنین کارفرما باید تا جلسه بازگشایی از این پیشنهادات نگهداری کند. در صورت تحویل، اصلاح، تسلیم، جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد، باید در زمان مقرر شده و مکان مشخص شده در اسناد "درخواست پیشنهاد (RFP) "به صورت قابل گواهی انجام بپذیرد.

 

توضیح اسناد

در صورتیکه پیمانکار دارای گرید ایرادی را در استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران یا در اسناد "درخواست پیشنهاد" مشاهده نماید، می تواند از کارفرما علت را جویا شود و توضیحات لازم را دریافت کند.

برای اینکه به پرسش های پیمانکاران پاسخ داده شود یا برای توضیحات و تشکیل جلسه توضیح اسناد، باید برای تمام پیمانکاران دریافت کننده اسناد، رونوشت صورت جلسه ارسال گردد.

هم چنین از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات می توان سوالات را دریافت کرد، توضیحات و پاسخ ها را ارائه داد و سایر راهنمایی های لازم را انجام داد.

 

صورتجلسه پایانی

بعد از اینکه پاکت های قیمت و ارزیابی مالی پیشنهادات گشوده شد، صورت جلسه پایانی ارزیابی پیشنهادات که دارای موارد زیر است تهیه می شود:

 • زمان تشکیل جلسه پایانی و مکان آن
 • در روش تک گزینه ای، نام و امضای کارفرما، در روش مسابقه، نام و امضای داوران و در روش های دیگر نام و امضای اعضای هیات انتخاب مشاور باید در صورت جلسه ذکر شود.
 • برآورد کارفرما
 • بر طبق گزارش ارزیابی پیشنهادات، امتیازات فنی پیشنهادات مشاوران داده می شود
 • در روش QCBS، ضریب تاثیر امتیاز فنی ذکر می شود
 • حداقل امتیاز فنی که قبول شده است
 • در روش های به جز تعرفه و بودجه ثابت، قیمت های پیشنهادی که توسط مشاوران رویت می شود، ذکر شود.
 • در روش QCBS، قیمت تراز شده پیشنهادات مشاوران.
 • مبلغ قرارداد و همچنین نام مشاور انتخاب شده ذکر گردد.
 • هم چنین تمامی محتویات پاکت هایی که گشوده شده است و مربوط به پیشنهادات قیمت است، باید ثبت شود و بر صورت جلسه پایانی ضمیمه گردد.

 

هم چنین بخوانید:

مراحل انتخاب پیمانکار دارای رتبه چگونه است؟

برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چه قوانینی وجود دارد؟

برچسب ها : انتخاب پیمانکار پیمانکار رتبه بندی شده پیمانکار دارای رتبه پیمانکار دارای گرید

14 آبان 11:08 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر