اخذ کارت بازرگانی در اراک

مراحل اخذ کارت بازرگانی در اراک

اخذ کارت بازرگانی در اراک به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک میکند که در امر واردات و صادرات و امیتازاتی که کارت بازرگانی دارد بهره مند شوند. کارت بازرگانی مربوط به امور بازرگانی و تجارت میباشد و هر شخص حقیقی و حقوقی که تمایل به امور تجاری و بازرگانی دارد میتواند برای دریافت ابن کارت اقدام نماید. کارت بازرگانی مجوزی است که بازرگانان و تجار ملزم به داشتن آن هستند. مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی میباشد.دارندگان کارت بازرگانی نسبت به افراد عادی از مزیت های و یژه ای نسبت به افراد عادی برخوردار هستند.

مزیت های کارت بازرگانی :

1-ثبت علامت تجاری

2-داشتن ویزای تجاری برای افراد دارنده ی کارت بازرگانی

3-انجام امور حق العملکاری و ترخیص  در گمرک

4-واردات و صادرات

5-شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی

نکته: این کارت برای شاغلین دولتی صادر نمیشود.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه پشت رو

2-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت

3-داشتن حداقل سن 23 سال

4-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

5-داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی

6-داشتن کد اقتصادی

7-دفاتر پلمپ

8-اظهارنامه کارت بازرگانی

9-عکس تمام رخ

نکته: برای واحد های تولیدی داشتن مجوز الزامی میباشد.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:

1-کپی تمامی مدارک شرکت(اساسنامه،تقاضانامه،متن صورتجلسه،شرکتنامه)

2-روزنامه تاسیس و اخرین تغییرات شرکت

3-کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل پشت و رو

نکته: کارت بازرگانی شرکتی به نام مدیر عامل شرکت صادر میشود.

4-کارت پایان خدمت مدیر عامل

5-مدرک تحصیلی مدیر عامل حداقل دیپلم

6-داشتن حداقل سن 23 سال

7-یه قطعه عکس تمام رخ

8-سند مالکیت به نام شرکت یا اجارهنامه رسمی به نام شرکت

9-داشتن کداقتصادی به نام شرکت

10-دفاتر پلمپ

11-اظهارنامه کارت بازرگانی

شنکته :برای واحد های تولیدی داشتن مجوز ضروری میباشد.

 

مطالب مرتبط

طبق قوانین گمرکی کشور کارت بازرگانی جوازی است که مالک آن اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی، می تواند در زمینه واردات و صادرات کالا فعالیت نماید. لازم به ذکر است انجام فعالیت های وارداتی و صادراتی برای تمام تاجرین امکان پذیر نبوده و فقط آن دسته از بازرگانانی که دارای کارت بازرگانی هستند اجازه انجام چنین فعالیت هایی را دارند.

ادامه مطلب

برای مبادرت به امر بازرگانی تنها اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی می توانند در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام نمایند .

اینکه شما کارت بازرگانی بگیرید ، باعث وضع مالیات نمی شود ، بلکه درآمد حاصل از آن فعالیت بازرگانی مشمول مالیات می گردد . میزان مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد .

ادامه مطلب

کارت بازرگانی در اصفهان مانند سایر شهرستانها دارای اتاق بازرگانی مستقل بوده و حوزه فعالیت و وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان میباشد. کارت بازرگانی به منظور ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی و.. میباشد. کارت بازرگانی دارای مزیت های زیادی میباشد که به آنها در این متن اشاره میگردد.

ادامه مطلب

برای صادرات و واردات کالا، بازرگانان باید دارای کارت بازرگانی باشند. یک بازرگان، پس از ثبت شرکت خود باید کارت بازرگانی را به نام مسئول شرکت دریافت کند. هم چنین باید شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی وجود داشته باشد تا بتوانند آن را دریافت کنند. بازرگانانی که برای صدور کارت بازرگانی تقاضا می کنند، طبق فرم های مربوطه باید اطلاعاتشان را به اتاق بازرگانی تحویل بدهند و از سمت دو عضو از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. هم چنین شرکت های خارجی و بازرگانان خارجی تنها در صورتی می توانند کارت بازرگانی دریافت کنند که کشورشان به بازرگانان ایرانی نیز اجازه فعالیت بازرگانی بدهد. اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد که ما در اینجا مدارک کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی را ذکر می کنیم.

ادامه مطلب

کارت بازرگانی چیست؟ این کارت، مجوزی برای دارنده آن (شخص حقیقی یا حقوقی) است که به او اجازه پرداختن به تجارت را می دهد. طبق مقررات، از تاریخ صدور کارت بازرگانی به مدت یکسال این کارت معتبر خواهد بود و درصورت نیاز می توان آن را تمدید کرد. افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت و صدور کارت بازرگانی باید شرایط اخذ کارت بازرگانی را دارا بوده و برای صادرات و واردات خود این کارت را دریافت کنند.

ادامه مطلب