اخذ کارت بازرگانی در اصفهان

 

 اخذ کارت بازرگانی در اصفهان

کارت بازرگانی در اصفهان مانند سایر شهرستانها دارای اتاق بازرگانی مستقل بوده و حوزه فعالیت و وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان میباشد. کارت بازرگانی به منظور ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی و.. میباشد. کارت بازرگانی دارای مزیت های زیادی میباشد که به آنها در این متن اشاره میگردد.

اصفهان مهد تمدن و یکی از کلان شهرهای بزرگ میباشد و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و یا سایر شهرستانها5 نفر میباشد که در جلسه هیات نمایندگتن به مدت 4سال انتخاب میشوند و به منظور اداره امور اجرایی اصفهان و یا سایر شهرستانها بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه ، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیر کل معرفی نموده و پس از تصویب ، زیر نظر رئیس انجام وظیفه مینماید. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان طبق مقررات تعیین شده زبر نظر هیئت رئیسه به امور بازرگانان رسیدگی میکند.

 

مزایای کارت بازرگانی

 اخذ کارت بازرگانی برای افراد حقیقی

 اخذ کارت بازرگانی برای افراد حقیقی غیر ایرانی:

 اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

چند نکته:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

 

مطالب مرتبط

طبق قوانین گمرکی کشور کارت بازرگانی جوازی است که مالک آن اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی، می تواند در زمینه واردات و صادرات کالا فعالیت نماید. لازم به ذکر است انجام فعالیت های وارداتی و صادراتی برای تمام تاجرین امکان پذیر نبوده و فقط آن دسته از بازرگانانی که دارای کارت بازرگانی هستند اجازه انجام چنین فعالیت هایی را دارند.

ادامه مطلب

برای مبادرت به امر بازرگانی تنها اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی می توانند در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام نمایند .

اینکه شما کارت بازرگانی بگیرید ، باعث وضع مالیات نمی شود ، بلکه درآمد حاصل از آن فعالیت بازرگانی مشمول مالیات می گردد . میزان مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد .

ادامه مطلب

اخذ کارت بازرگانی در اراک به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک میکند که در امر واردات و صادرات و امیتازاتی که کارت بازرگانی دارد بهره مند شوند. کارت بازرگانی مربوط به امور بازرگانی و تجارت میباشد و هر شخص حقیقی و حقوقی که تمایل به امور تجاری و بازرگانی دارد میتواند برای دریافت ابن کارت اقدام نماید

ادامه مطلب

برای صادرات و واردات کالا، بازرگانان باید دارای کارت بازرگانی باشند. یک بازرگان، پس از ثبت شرکت خود باید کارت بازرگانی را به نام مسئول شرکت دریافت کند. هم چنین باید شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی وجود داشته باشد تا بتوانند آن را دریافت کنند. بازرگانانی که برای صدور کارت بازرگانی تقاضا می کنند، طبق فرم های مربوطه باید اطلاعاتشان را به اتاق بازرگانی تحویل بدهند و از سمت دو عضو از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. هم چنین شرکت های خارجی و بازرگانان خارجی تنها در صورتی می توانند کارت بازرگانی دریافت کنند که کشورشان به بازرگانان ایرانی نیز اجازه فعالیت بازرگانی بدهد. اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد که ما در اینجا مدارک کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی را ذکر می کنیم.

ادامه مطلب

کارت بازرگانی چیست؟ این کارت، مجوزی برای دارنده آن (شخص حقیقی یا حقوقی) است که به او اجازه پرداختن به تجارت را می دهد. طبق مقررات، از تاریخ صدور کارت بازرگانی به مدت یکسال این کارت معتبر خواهد بود و درصورت نیاز می توان آن را تمدید کرد. افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت و صدور کارت بازرگانی باید شرایط اخذ کارت بازرگانی را دارا بوده و برای صادرات و واردات خود این کارت را دریافت کنند.

ادامه مطلب