ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ ثبت شرکت تعاونی در گیلان

ثبت شرکت در گیلان

  ثبت شرکت تعاونی در گیلان  مشارکتی هستش که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت هایی در امور تولیدی و توزیع در اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق همکاری اعضا با رعایت مقررات قانون مذبور تشکیل میشود. در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی ، نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به اعضاء ، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه ، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و .... باشد.اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو ، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت..

 

الف)شرکت تعاونی عام: عضویت در این شرکت برای همه آزاد است. تعداد اعضا در این تعاونی ها حداقل 500 نفر میباشد و بر اساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص میشود و بایستی سهام آن به عموم مردم عرضه نمایند.

ب)شرکت تعاونی خاص:عضویت در این شرکت برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضا هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین میشود و در نتیجه سهام آن ها فقط به افراد واجدالشرایط واگذار میشود.

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر

3-خرید حداقل سهام در اساسنامه

4-نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی

5-دادن تعهد جهت رعایت کردن مقررات تعاونی

6-عضو نبودن در شرکت های تعاونی دیگر

نکته:خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری بوده و نمیتوان آن را منع کرد ولی در صورتی که یکی از اعضا فوت کند ورثه او با وجود شرایط لازم عضو شرکت تعاونی محسوب میشود و تحت هر شرایطی با اعلام عدم تمایل، عضویت آنان لغو میگردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل  میشود که پس از کسر دیون به شرکت  تعاونی  یا به ورثه اش پرداخت میشود

مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی :

1- مجوز اداره تعاون

2- اساسنامه مورد تصویب شرکت تعاونی

3- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

4- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

5- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون

6- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی

7- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

8- قبولی کتبی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

9- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره انتخاب صاحبان امضاء مجاز و اسامی و مشخصات آنها و مدیر عامل

10- تقاضانامه و شرکت نامه که بصورت اوراق چاپی توسط اداره ثبت شرکت قرار می گیرد

 

 

نویسنده : ثبت یکتا
Wednesday ,19 December, 2018 08:10:05 am