ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

شرکت سهامی عام چیست؟

شاید اولین سوالی که شما داشته باشید این است که اصلا شرکت سهامی عام چه شرکتی است و چه تفاوتی با انواع دیگر شرکت ها دارد. قبل از اینکه به تعریف شرکت سهامی عام بپردازیم در ابتدا باید شرکت سهامی را تعریف کنیم. در شرکت سهامی، سرمایه شرکت بین سهامداران تقسیم می شود و هر سهامدار به نسبت سهام خود در این شرکت مسئولیت دارد. در شرکت سهامی تعداد شرکا باید حداقل سه نفر بوده و حتی اگر موضوع آن امور مربوط به بازرگانی نباشد، شرکت بازرگانی حساب می شود. این شرکت دونوع دارد: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.

شرکت سهامی عام چیست؟

در این شرکت بخشی از سرمایه شرکت با فروش سهام توسط موسسین به مردم عادی تامین می گردد. به صورتی که 20 درصد سرمایه شرکت از قبل توسط موسسین تعهد می کنند و حداقل 35 درصد مبلغی که تعهد کرده اند را به نام شرکت در یکی از بانک ها به عنوان حساب بانکی قرار می دهند. سپس اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و هم چنین طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام را به مراجع ذیربط برای ثبت شرکت ارائه می کنند. بعد از ثبت شرکت سهامی عام، در سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامش داد و ستد می شود. اگر بخواهیم به ویژگی ها و شرایط شرکت سهامی عام اشاره کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • ضروری بودن تشکیل مجمع عمومی موسسین
  • حداقل 5.000.000 ریال سرمایه ابتدایی شرکت در هنگام تاسیس باید باشد
  • امکان انتشار اوراق قرضه در این نوع شرکت
  • انتشار اعلامیه پذیره نویسی برای فروش سهام
  • 20 درصد سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس توسط موسسین متعهد و حداقل 35 درصد در حساب جاری شرکت در بانک گذاشته می شود. بقیه سرمایه شرکت با فروش سهام به مردم تامین می شود
  • تعداد اعضا در این شرکت حداقل پنج نفر است.
  • امضای اظهارنامه ثبت شرکت توسط موسسین باید باشد
  • در صورتی که اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی قبول شود، می توان ورقه تعهد سهم را امضا کرد

 

تشکیل و تاسیس شرکت سهامی عام

یکی از کامل ترین نوع شرکت سهامی، شرکت سهامی عام می باشد که برای مواردی که سرمایه زیادی شرکت نیاز دارد مثل تجارت با کشورهای خارجی، تاسیس بانک، استخراج معدن و ...، این شرکت تشکیل می شود زیرا هزینه فردی برای آن کافی نیست. به دلیل اینکه این شرکت سرمایه های مهمی جمع آوری می کند و تعداد افراد زیادی را به عنوان شریک در کنار هم قرار می دهد، تشکیل آن نیز مراحل مختلف و زیادی دارد.

 

هم چنین بخوانید:

مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی عام

تصمیم گیری، اداره و ثبت شرکت سهامی به چه صورت است؟

نویسنده : ثبت یکتا
Monday ,4 December, 2017 09:16:27 am