ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

طریقه ثبت شرکت های خارجی

طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت، "هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد". بنابراین برای ثبت شرکت های خارجی در ایران، باید در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و به صورت قانونی تشکیل شود. در این مورد، اثبات و ارائه دلیل را شرکت تقاضاکننده ثبت باید برعهده بگیرد.

مقررات ثبت شرکت های خارجی

طبق ماده 4 نظامنامه قانون ثبت شرکت ها، برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی، اظهارنامه باید توسط "شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد" تقدیم خواهد شد.

 

طریقه نوشتن اظهارنامه ثبت شرکت(به فارسی):

 • نام کامل شرکت
 • نوع شرکت(سهامی، مختلط، ضمانتی و ...)
 • آدرس و مرکز اصلی شرکت
 • تابعیت شرکت
 • مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
 • آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.
 • شرکت تقاضا کننده طبق قوانین کشور خود در چه محل و تاریخ و نزد کدام یک از مقام های صلاحیت دارد ثبت شده است.
 • شرکت مشغول انجام چه فعالیت صنعتی، مالی یا تجاری می باشد.
 • مکان شعب شرکت در ایران
 • معرفی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورت داشتن چند نماینده مستقل در ایران، معرفی آن ها
 • اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که در ایران مقیم هستند و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مرتبط با شرکت دارای صلاحیت هستند.
 • شرکت باید هر سال نسخه ای از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد، به دایره ی ثبت شرکت ها ارائه دهد.

 

هم چنین بخوانید:

ثبت شرکت در مناطق آزاد

اهمیت ثبت شرکت ها و تاثیر آن بر روی کسب و کار شما

نویسنده : ثبت یکتا
Wednesday ,22 November, 2017 05:54:33 am