ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ مراحل ثبت شرکت تولیدی پوشاک

افرادی که متقاضی ثبت شرکت تولیدی پوشاک هستند و در موضوع فعالیت شرکت آن ها کلمه «تولید» ذکر شده است، باید با توجه به حوزه ثبتی خود، مجوز لازم را در زمینه تولید اخذ کنند. برای ثبت شرکت تولیدی پوشاک در دوقالب سهامی خاص یا بامسئولیت محدود شرایطی وجود دارد که در ادامه بیان می کنیم.

شرایط ثبت شرکت تولیدی پوشاک سهامی خاص

 • داشتن حداقل 3 عضو دارای سن قانونی
 • در ابتدا، 35 درصد از کل سرمایه شرکت به صورت نقدی در بانک به ودیعه گذاشته شود
 • در صورت وجود سرمایه غیرنقدی، در اظهارنامه به تفکیک تقویم، منعکس شود
 • دارا بودن سرمایه شرکت به مبلغ حداقل 1.000.000 ریال
 • اعضا و هیئت مدیره باید دارنده حداقل یک سهم باشند
 • موسسین شرکت مسئولیت تامین سرمایه شرکت را برعهده دارند و باید عهده دار مسئولیت تضامنی نسبت به اقدامات و اعمال برای تاسیس و ثبت شرکت باشند. تا زمان به ثبت نرسیدن شرکت، نباید گواهینامه موقت سهم یا ورقه سهم صادر شود. در صورت تخلف، باید مسئولیت جبران خسارت اشخاص ثالث را برعهده بگیرند.
  تشکیل اعضا هیئت مدیره از حداقل 2 نفر
 • عدم سوء پیشینه کیفری اعضا و هیئت مدیره
 • امضا اساسنامه شرکت توسط تمامی سهامداران
 • امضا اظهارنامه شرکت توسط تمامی سهامداران
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت با امضا تمامی سهامداران
 • ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار برای منتشر کردن آگهی راجع به شرکت
 • قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17

 

شرایط ثبت شرکت تولیدی پوشاک با مسئولیت محدود

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل تعداد شرکا دو نفر و دارای سن قانونی باشند. این اعضا باید حداقل یک درصد سهامدار شرکت باشند. در شرکت با مسئولیت محدود که شرکا بیش از 12 نفر هستند، باید هیئت نظار تشکیل دهند و سالی حداقل یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء تشکیل دهند. این هیئت دارای 3 نفر می باشد که از میان شرکاء و به مدت زمان یکسال انتخاب می شود. اعضا هیئت نظار نباید از میان اعضای هئیت مدیره انتخاب شوند.

برای ثبت شرکت تولیدی پوشاک با مسئولیت محدود باید حداقل سرمایه شرکت به مبلغ 1.000.000 ریال باشد و پس از تشکیل شرکت و تشکیل پرونده دارایی و مشخص کردن حوزه مالیاتی، برای تهیه دفاتر قانونی، پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام شود.

 

هم چنین بخوانید:

مراحل ثبت شرکت تولیدی چگونه است؟

مدارک و شرایط برای ثبت شرکت تولید مجسمه

نویسنده : ثبت یکتا
Thursday ,4 January, 2018 02:29:37 am