ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ چگونه می توان برای ثبت شرکت تک مدیره اقدام کرد؟

اکثر افرادی که متقاضی ثبت شرکت هستند، خواهان ثبت مالکیت شرکت با تنها یک نفر هستند. حال این سوال پیش می آید که آیا می توان برای ثبت شرکت تک مدیره اقدام کرد و شرکتی با حضور تنها یک نفر ثبت کرد یا خیر. برای این منظور ابتدا لازم است به معنا و مفهوم شرکت بپردازیم.

کلمه شرکت به معنای اجتماع دویا چندنفر می باشد که از کلمه شراکت گرفته شده است. این افراد برای هدف مشترک یک سازمان را تشکیل می دهند که شرکت نامیده می شود. بنابراین توضیحات، ثبت شرکت تک نفره امکان پذیر نمی باشد زیرا شراکت برای چندنفر می باشد. حال برای این منظور چه راهکاری وجود دارد؟

برای اینکه بتوانید برای ثبت شرکت تک مدیریتی اقدام کنید ابتدا باید با انواع شرکت ها آشنا شوید و سپس شرکت هایی که می توان به صورت تک نفره ثبت کرد، معرفی نماییم.

انواع ثبت شرکت

  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  • ثبت شرکت تعاونی
  • ثبت شرکت تضامنی
  • ثبت شرکت مختلط سهامی
  • ثبت شرکت سهامی عام
  • ثبت شرکت نسبی
  • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
  • ثبت شرکت سهامی خاص
  • ثبت موسسه

 

نحوه ثبت شرکت تک مدیره

از بین این ثبت شرکتها، موسسات غیرتجاری و شرکت های با مسئولیت محدود باید حداقل دارای 2 نفر شریک باشند و بهترین گزینه برای ثبت شرکت تک مدیره هستند. برای این منظور باید ابتدا یک نفر را به عنوان شریک و سپس خود را به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل برای انجام تمامی مسئولیت های شرکت معرفی کنند و حق امضاهای شرکت مانند قراردادها و چک و سفته و ... را تنها با امضای خود معتبر معرفی کنند.

برای فرمالیته درنظر گرفتن شخص دوم می توان تنها 1 درصد مالکیت شرکت را به نام او درآورد و 99 درصد دیگر مالکیت شرکت یا همان سهم الشرکه را با یک نفر باشد. بنابراین این تقسیم 99 به 1 درصد باید در اظهارنامه شرکت برای ثبت شرکت تک مدیره قید شود.

برای ذکر اشخاص و مشخص کردن حق امضاء در شرکت باید در شرکتنامه، اظهارنامه(موسسه)، تقاضانامه(شرکت) و اولین صورتجلسه موسسین و هیئت مدیره برای تعیین سمت اشخاص و وضعیت حق امضاء ذکر گردد. بنابراین افراد می توانند با ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا ثبت موسسات غیرتجاری خود را به عنوان رییس هیئت مدیره  و مدیرعامل در صورتجلسه هیئت مدیره معرفی نموده و تمامی حق امضاء های شرکت را به خود بسپارند و معتبر معرفی کنند.

بنابر آنچه در تعریف کلمه شرکت ذکر کردیم، شرکت با مالکیت یک نفر وجود ندارد و تنها راه حل برای ثبت شرکت تک مدیریتی، دو نوع شخصیت حقوقی می باشد که به صورت مفصل در این باره صحبت کردیم.

 

هم چنین بخوانید:

 

نویسنده : ثبت یکتا
Saturday ,9 June, 2018 07:30:45 am