ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ چگونگی ثبت شرکت فضای سبز

فضای سبز یکی از نیازهای شهرنشینان و زندگی شهری می باشد و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ... دارد. مهم ترین کاربرد فضای سبز جذب دی اکسید کربن و گاز های سرما و تولید اکسیژن برای بهبود شرایط آب و هوای شهر و کم شدن آلودگی است. بنابراین طبیعی است که مسئله ثبت شرکت فضای سبز اهمیت دوچندان پیدا کند.

فضای سبز نوعی از سطوح کاربری زمین شهری است که یا انسان ساخت است یا با پوشش طبیعی ساخته می شود. شرکت پیمانکاری فضای سبز با هدف زیباسازی فضای شهری و ایجاد اکوسیستم های فعال طبیعی در فضای شهری برای بهبود کیفیت زیست محیطی ایجاد می شوند.

فعالیت های شرکت های پیمانکاری فضای سبز

 • ایجاد پارک های مصنوعی
 • ایجاد فضای سبز درون شهری
 • ایجاد فضای سبز عمومی
 • ایجاد فضای سبز خصوصی(داخل منزل اشخاص)
 • ایجاد فضای سبز نیمه خصوصی مانند ادارات، سازمان ها و ...

 

شرایط ثبت شرکت فضای سبز

برای ثبت شرکت فضای سبز با مسئولیت محدود باید حداقل حداقل 2 نفر عضو وجود داشته باشد و حداقل سرمایه 1.000.000 ریال موجود باشد. هم چنین باید بتواند کل سرمایه را پرداخت کند یا نسبت به آن تعهد بدهد.

برای ثبت شرکت فضای سبز سهامی خاص دو نفر بازرس و حداقل سه نفر عضو نیاز می باشد. بازرسان نباید از اعضا باشند. در این نوع ثبت شرکت، سرمایه شرکت، باید حداقل 1.000.000 ریال باشد و شرکت بتواند حداقل 35 درصد سرمایه را به صورت نقدی پرداخت کند.

 

 

مدارک و مراحل ثبت شرکت فضای سبز

این مدارک برای شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از:

 • در صورت داشتن مجوز، آن را اخذ نماید
 • ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه ارائه شود
 • اقرارنامه امضا گردد

سپس فرم تقاضانامه و اساسنامه هر کدام در دو نسخه و شرکتنامه تکمیل گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت فضای سبز سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ارائه گردد
 • ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا
 • اقرارنامه امضا شود
 • در صورت نیاز به صدور مجوز، آن را اخذ نماید
 • وکالتنامه رسمی در صورت انجام مراحل ثبت شرکت توسط وکیل، تنظیم گردد

هم چنین بخوانید:

چه مدارکی برای ثبت شرکت های خدماتی لازم است؟
ثبت شرکت نساجی (ریسندگی و بافندگی)

نویسنده : ثبت یکتا
Sunday ,29 April, 2018 05:07:01 pm