آشنایی با مقررات انتقال سهام

آشنایی با مقررات انتقال سهام
سهام، بخشی از سرمایه شرکت است که توسط سهامداران تامین می شود و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می کند.
سهام از لحاظ شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. در روش سهامی عام، ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت از طریق توافق موسسان برای خود آنها تعیین و مازاد سرمایه نیز همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر و برای اطلاع عموم منتشر می شود.
شیوه تامین سهام از طریق سهامی خاص نیز زمانی صورت میگیرد که سرمایه شرکت از طریق شرکا تامین شود.

تقسیم بندی سهام از لحاظ مشخصات و دارنده
تقسیم بندی و دسته بندی سهام از نظر مشخصات و دارنده آن به دو نوع سهام با نام و بی نام صورت می گیرد.

سهام با نام
اگر در شرکت های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهام ذکر شود، سهام بانام نامیده میشود.
بر اساس ماده ۴۰ قانون تجارت، جابهجایی و واگذاری سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود و واگذارکننده یا وکیل یا نماینده قانونی او موظف است انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
صاحبان سهام بانام در شرکت های سهامی عام حتی بدون موافقت مدیران شرکت میتوانند سهام خود را به دیگران انتقال دهند در حالی که در شرکت های سهامی خاص ممکن است جابه جایی و واگذاری سهام تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه یا با کسب اجازه از هیات مدیره باشد.

سهام بی نام
در صورتی که در شرکت های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهم ذکر نشود، سهام بی نام نامیده میشود. سهام بی نام به شکل سند در وجه حامل تنظیم می شود و مالک، دارنده آن خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای واگذاری یا جابه جایی سهام بی نام، نیاز به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نخواهد بود.

حکم قانون برای انتقال سهام
صاحبان سهام اعم از سهام بانام یا بی نام باید در مجامع عمومی مورد تشخیص قرار بگیرند تا هویت آنها احراز شود. این امر به منظور بهره مندی از مزایای سود سهام صورت میگیرد.
همچنین ارایه اسامی و مشخصات سهامداران به حوزه های مالیاتی مربوطه همراه با اظهارنامه مالیاتی شرکت، الزامی است.
سهامداران موظفند تا قبل از تشکیل مجمع به شرکت مراجعه کرده و ورقه حضور در مجمع را اخذ کنند و در روز تشکیل مجمع عمومی، اطلاعات هویتی کامل خود را به همراه با آدرس، تعداد سهام و تعداد رای، در ورقه حضور و غیابی که به منظور تشخیص هویت سهامداران و تعیین حدنصاب قانونی برای تشکیل مجمع ترتیب داده میشود، به ثبت برسانند. به سهامدارانی که از این طریق در ردیف سهامداران شرکت محسوب شوند، ورقه سهم تعلق میگیرد و در نتیجه آنها از مزایای آن بهره مند میشوند. در صورتی که سهامدار با پرداخت مالیات، سهام خود را واگذار کند، ۱۰ درصد از ارزش اسمی سهام اخذ و مفاصاحساب مالیاتی حقوق سهام به شخص دیگری انتقال مییابد. لازم به ذکر است که واگذاری و نقل و انتقالات سهام باید در دفاتر سهام شرکت ثبت شود.

مفقود شدن سهام بی نام
از آنجایی که سهام بانام تنها برای دارنده آن و با ارایه مدارک هویتی، قابل استفاده و بهره برداری است، لذا در صورت مفقود یا سرقت شدن، دارنده سهام با مشکلی مواجه نمی شود، اما این شرایط، در رابطه با سهام بی نام متفاوت است.
مطابق مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت، تمامی دارندگان اسناد در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن، محق محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
در صورت مفقود شدن اوراق سهام بی نام، ذی نفع باید از طریق اقامه دعوی در دادگاه، سند بطلان سهام بی نام را درخواست کرده و اقدامات تامینی و پیشگیرانه را به منظور عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور به اشخاص ثالث مطالبه کند. دادگاه نیز با توجه به مدارک واصله و بررسی شرایط، در صورتی که ادعای ذی نفع یا شاکی را صحیح تشخیص بدهد، حکم اعلان از طریق روزنامه را برای دارنده سهم بی نام مجهول صادر میکند.
پس از این امر، حکم دادگاه باید سه مرتبه در روزنامه رسمی منتشر و پس از گذشت سه سال، چنانچه ابرازکننده سهم محکوم شود یا اصولا سندی به دادگاه ابراز نکند، دادگاه حکم بر بطلان سهام بی نام را صادر می کند. در این شرایط ذی نفع میتواند مجددا سهم بی نام جدید را از شرکت مطالبه کند.

سهام ممتاز
موسسان یک شرکت میتوانند با توجه به تخصص، اعتبار و موقعیت آنان، برای خود یا اشخاص ثالث، سهام ممتاز یا ویژه ای در نظر بگیرند.
به عنوان مثال در صورتی که موسسان، مجموعه کل سهام شرکت را به سه هزار سهم تقسیم کنند، می توانند بر حسب صلاحدید، سه عضو از پنج عضو هیات مدیره شرکت را از شماره یک تا ۷۰۰ به عنوان صاحبان سهام انتخاب کنند که حق رای بیشتری به آنان تعلق میگیرد و در عین حال میتوانند سود سهام بیشتری نصیب خود کنند.

 

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۱۵ اسفند ۱۱:۱۲ قبل از ظهر(5 ماه پیش)

مطالب مرتبط