اعتراض به ثبت برند چه شرایطی دارد؟

اعتراض به ثبت برند چه شرایطی دارد؟

اگر کسی اقدام به ثبت برند و علامت بازرگانی کند و سپس شخص دیگری از این علامت برای محصول خود استفاده کند به گونه ای که خریداران عادی در موقع خرید جنس، به اشتباه بیفتند، مالک اصلی آن برند دارای شرایط اعتراض به ثبت برند بوده و در سیستم ثبت علامات تجاری در ایران می تواند این اعتراض را به مراجع ذیصلاح اعلام کند. براساس قانون علائم تجاری و اختراعات، شباهت علامت با علامت ثبت شده دیگر باید به گونه ای باشد که اشخاصی که اطلاعات مخصوصی نداشته و جزو مصرف کنندگان عادی هستند، به اشتباه بیفتند. هم چنین ممکن است شخص برای ثبت علامت خود تقاضا نکرده باشد و قبل از اقدامش، شخص دیگری به ثبت برند اقدام کند.

اعتراض به ثبت برند - ثبت یکتا

اشخاص زیر تنها می توانند به تقاضای ثبت یا به ثبت رسیدن علامت اعتراض کنند:

  • کسانی که صاحب علامت تجاری هستند
  • کسانی که علامت با علامت آن ها به گونه ای شباهت دارد که موجب به اشتباه افتادن مصرف کنندگان عادی می شود.

در هر دو مورد، اگر علامت قبلا به اسم معترض ثبت نشده باشد، باید مطابق با قانون در حین اعتراض تقاضای ثبت کند و تمامی مخارج آن را بپردازد. در صورت واقع بودن موسسه در خارج از ایران، حق اعتراض به شرط معامله متقابل مذکوره در فقره دوم ماده 4 مشروط است. بنابراین اعتراض به ثبت برند، قبل زا ثبت یا بعد از آن اتفاق می افتد.

 

اعتراض به ثبت برند قبل از ثبت علامت تجاری

در این مورد باید در مدت 30 روز از تاریخی که آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت شده منتشر شده است، اعتراض موردنظر صورت بگیرد. معترض باید مواردی مانند شغل، اسم، اقامتگاه و تمامی مدارک را ضمیمه و دلایل خود را توضیح دهد. اداره ثبت در مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نامه، به درخواست کننده ثبت مراتب را می رساند. اگر از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به مدت 60 روز متقاضی ثبت اعتراضش را دنبال نکند، علامت تقاضا شده برای درخواست کننده ثبت خواهد شد.

 

اعتراض به ثبت برند بعد از ثبت علامت تجاری

به خاطر متوجه نشدن اشخاص ذی نفع توجه از آگهی تقاضای ثبت، یا اینکه بعداز ثبت شدن علامت، استفاده از آن به صورتی باشد که مصرف کنندگان عادی به اشتباه بیفتند، بر طبق قانون 22 ثبت علائم و اختراعات، شخص ذی نفع در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت می تواند اعتراض نماید.

 

اعتراض به رد تقاضای ثبت توسط اداره ی ثبت

قبل از قبول تقاضای ثبت، اداره ثبت باید بررسی کند که تقاضای ثبت مطابق با اصول قانونی تنظیم شده باشد و جزو علائم ممنوعه نباشد. هم چنین علامت تجاری نباید با علامت های ثبت شده شباهتی داشته باشد. اگر علامت یکی از شرایط ذکر شده را نداشته باشد، اداره ثبت می تواند تقاضای ثبت علامت را رد کند و طبق قسمت آخر ماده 7 قانون ثبت علائم و اختراعات، باید علت رد تقاضای ثبت، به تصریح بیان شود.

 

هم چنین بخوانید:

مدارک لازم ثبت برند چه مدارکی است؟
برند چیست و چرا باید آن را ثبت نمایید؟

برچسب ها : اعتراض به ثبت برند ثبت برند ثبت علامات تجاری ثبت علامت تجاری

19 آبان 11:08 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر