انحلال شرکت سهامی ، غیرسهامی و تضامنی

آیا می دانید چه مواردی می تواند موجب انحلال شرکت سهامی شود؟ این موارد برای شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی و هم چنین شرکت تضامنی متفاوت است که در زیر به آن ها می پردازیم.

انحلال شرکت سهامی - ثبت یکتا

مدارک برای انحلال شرکت سهامی

 1. درصورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء، اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء باید ارائه گردد.
 2. اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه (درصورتی که مدیر تصفیه خارج از سهامداران باشد.)
 4. آخرین روزنامه رسمی شرکت

صورت جلسه انحلال شرکت باید با سایر مدارک پس از 5 روز از تاریخی که جلسه تشکیل شده است، به اداره ثبت شرکت ها ارائه شده و سپس بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نمایندگانش، منحل شود.

شرکت مختلط غیر سهامی و سهامی و تضامنی در مواردی منحل می شود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

 

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی

 • ورشکستگی شرکت به استناد قانون تجارت
 • برآورده نشدن هدف ذکر شده در اساسنامه شرکت
 • در صورت فوت یا محجور شدن شریک ضامن ( این مورد به شرطی است که در اساسنامه فوت یا محجوریت شریک ضامن بیان شدهباشد.)
 • به پایان رسیدن مدت تعیین شده در اساسنامه شرکت
 • به استناد مجمع عمومی چنانچه این حق برابر اساسنامه برای این مجمع پیش بینی شده باشد .

 

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

 1. در صورتی که هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده برآورده شده باشد یا عملا رسیدن به آن هدف غیر ممکن باشد.
 2. به پایان رسیدن و منقضی شدن مدت تعیین شده در شرکت نامه شرکت
 3. کمتر بودن تعداد شرکا از دو نفر
 4. حکم مقامات قضایی بر انحلال شرکت
 5. رضایت همه شرکا بر انحلال شرکت
 6. ورشکسته شدن شرکت
 7. در صورتی که طبق ماده ۱۳۷ ق.ت. یکی از شرکا شرکت درخواست ضمن قرارداد شرکت بکند.
 8. محجوریت یا فوت شریک شرکت (به دلیل شرایط درج شده در موارد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت.)

 

 موارد انحلال شرکت تضامنی

 • در صورت انجام هدف تاسیس شرکت یا غیرممکن بودن انجام آن هدف
 • منقضی شدن مدت شرکت و عدم ارائه صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آن به اداره ثبت شرکت ها
 • مجمع عمومی فوق العاده شرکت بر انحلال شرکت تصمیم بگیرد
 • در صورت فسخ شرکت توسط احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷
 • ورشکستگی شرکت
 • تراضی تمام شرکاء
 • حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء صدور شود
 • فوت یا محجوریت یکی از شرکاء (به شرط قید در اساسنامه)
 • در صورت ورشکسته شدن احد از شرکاء و کافی نبودن سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی؛ که در اینصورت می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند. البته این به شرطی است
 • که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

هم چنین بخوانید:

موارد و مدارک برای انحلال شرکت

7 نکته طلایی برای راه اندازی شرکت

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۸ مهر ۰۹:۰۷ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط