برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چه قوانینی وجود دارد؟

برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چه قوانینی وجود دارد؟

تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات دارای قوانینی کلی است که در مطلب زیر به صورت جزئی به آن پرداخته می شود و تبصره های مربوط به آن وظیفه در صورت وجود، گفته می شود.

تشخیص صلاحیت پیمانکاران - ثبت یکتا

قوانین تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات

 1. کارهای پیمانکاری تنها باید به پیمانکاران موضوع جزو 6 بند الف ماده 2 ارجاع داد و بر اساس خوداظهاری پیمانکاران ساجات، میزان ظرفیت کاری مشخص می شود.
 2. برای محقق شدن اصل رقابت پیمانکاران و هم چنین رعایت قانون مربوط به دخالت نمایندگان مجلس و وزیران و کارمندان دولت که در سال 1337 تصویب شده است، پیمانکارانی که استعلام شده اند، باید شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به دستگاه کارفرما داشته باشند.

تبصره ها

مناقصات پیمانکاری که با حضور شرکت های وابسته انجام می شود، باید در زمینه کاری و براساس روش کیفیت یا کیفیت و قیمت برگزار شود.

موارد زیر نمی توانند با دستگاه های ذیربط قرارداد منعقد کنند:

 • صندوق‌های بازنشستگی
 • تعاونی‌های کارکنان که اعضایش مسئولیت تصمیم‌گیری در فرآیند برگزاری مناقصات پیمانکاری را عهده دار می‌باشند.

هم چنین تعاونی‌های کارکنان که اعضایش جزء مراجع تصمیم‌گیر موضوع ماده 3 نمی‌ باشند، می توانند در برگزاری مناقصات پیمانکاری در زمینه کاری و براساس روش کیفیت یا کیفیت و قیمت شرکت کنند.

بیشتر بدانید:  رتبه بندی شرکت

 1. با نظر کارفرما می توان کار را به اشخاص حقوقی که به صورت گروه مشارکت، خدمات پیمانکاری را ارائه می کنند، ارجاع داد. بنابراین برای محاسبه امتیاز کیفی پیمانکار، امتیازهای پیمانکاران همکار نیز درنظر گرفته می شود.
 2. اگر پیمانکار برای ارزیابی و انتخاب شدن، از رشوه، تهدید، مدارک جعلی و ... برای قبول پیشنهادش استفاده کند یا بعد از بازکردن پاکت های مالی یا فنی از پیشنهادش منصرف شود، بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران، از ارجاع کار محروم می شود و مطابق قانون، مجازات می گردد.
 3. برای بهتر شدن کیفیت خدمات پیمانکاری و تضمین آن، اصولی برای استفاده از خدمات پیمانکاری وجود دارد که باید رعایت شود. این اصول عبارتند از:
 • مطالعات توجیهی قبل از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی انجام شود
 • شرح خدمات به صورت دقیق تنظیم شود
 • اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور
 • متن قرارداد همسان در خدمات پیمانکاری در صورتی که وجود داشته باشد، استفاده شود
 • پیمانکار نسبت به کارفرما استقلال داشته باشد
 • اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای پیمانکاری رعایت شود
 • مسئولیت مدنی پیمانکاران در مقابل صحت و کیفیت کارها و خدمات با ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای یا سایر روش‌ها برای تضمین خدمات محقق شود

 

هم چنین بخوانید:

کمیته تشخیص صلاحیت و شرایط رتبه بندی شرکت
آیین نامه وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکار و مشاور

برچسب ها : رتبه بندی شرکت تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات تشخیص صلاحیت

11 آبان 12:08 بعد از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر