تغییر اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود به چه صورت میباشد؟

تغییر اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود به چه صورت میباشد؟

درثبت شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی و یا... افرادی گرد هم می آیند و با میزان سرمایه و جمع دارایی ها، بنا به تاسیس یک شرکت مینمایند.این افراد جز سهامداران شرکت شناخته شده و به نسبت به میزان سهام خود در شرکت مسئول هستند. از بین سهامداران شرکت با موافقت همه سهامداران برای رسیدگی به قوانین و شرایط تعیین شده در اساسنامه تشکیل میگردد و همچنین در اساسنامه شرکت وظایف مربوط به هیئت مدیره و عزل اعضای هیئت مدیره تنظیم می گردد.اعضای هیئت مدیره باید از سهامدران همان شرکت انتخاب گردد. بعد از ثبت شرکت در  مواقع ضروری و در صورت خروج یکی از سهامدارن از شرکت میتوانند به تغییرات اعضای هیئت مدیره را انجام دهند.

  تغییرات شرکت های مسئولیت محدود شامل تغییر اعضای هیئت مدیره، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه،حق امضاء، تغییر نام و... میباشد که یکی از مهمترین آن ها تغییر اعضای هیئت مدیره میباشد.

سمت های اعضای هیئت مدیره در زمان ثبت شرکت مشخص میشود.برای تغییر اعضا هیئت مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل میگردد و در آن تغییر اعضاء و یا تمدید اعضای هیئت مدیره و یا  حق امضا مشخص میگردد و صورتجلسه مربوطه تنظیم میگرددو پس از ثبت درروزنامه رسمی به چاپ میرسد. هیئت مدیره اساسا" رکن اصلی و اجرایی شرکت میباشد. هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود حداقل2نفر میباشد.و همچنین در شرکت های با مسئولیت محدود نیاز به تمدید اعضای هیئت مدیره نمیباشد.

مراحل ثبت تغییرات هیئت مدیره

1-تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که به امضای همه ی سهامداران رسیده باشد.

2-ثبت سامانه ای توسط کارشناس

3-ارسال مدارک به پست

4- پرداخت هزینه های مربوطه

5-دریافت آگهی

مدارک  مورد نیاز تغییرات  شرکت:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران

2-روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره

3-لیست صاحبان سهام شرکت

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۰۴ دی ۱۱:۱۰ قبل از ظهر(7 ماه پیش)

مطالب مرتبط