ثبت اختراع و موارد حمایت از اختراع

ثبت اختراع و موارد حمایت از اختراع

ثبت اختراع حاصل خلاقیت ذهنی هر فرد است که می توان گفت اختراع راه حل جدید برای مشکلات فنی جامعه به شمار می اید .
اختراع نتیجه تلاش فکری ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی می باشد و اختراع طبق تشریفات خارجه کشور مذبور در موعد و زمان مقرر به ثبت می رسد و شرایط استفاده از این ثبت در نزد اداره ثبت اختراعات می باشد.
اختراعی قابل ثبت می باشد که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور آشکار و معلوم نباشد و از نظر صنعتی اختراع کاربردی محسوب می شودکه
در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

ثبت اختراع

گواهی نامه اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع پس از مـوافقت صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع بهره مند شود.

در موارد ذیل حیطه حمایت از اختراع خارج میسر می گردد:

1. کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثارهای هنری
2. طرح ها و قواعد و یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
3. روشهای تشخیص و درمان بیماریهای انسان ها و حیوانات
4. منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک و تولید آنها
ماده 27 قانون مارالذکر: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید.
1. ابداع یک محصول صنعتی جدید
2. کشف هر وسیله جدید یا عمل وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

برچسب ها :

02 مرداد 18:05 بعد از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر