ثبت شرکت خارجی در ایران

در صورت ثبت شرکت خارجی در ایران، این شرکت ها می توانند در زمینه های مشخص شده ای شروع به فعالیت کنند. بهتر است بدانید همه شرکت های خارجی نمیتوانند در ایران ثبت شوند و مجوز فعالیت داشته باشند. درواقع شرکت هایی که ثبت شرکت را در کشور خود انجام داده اند و دارای شخصیت حقوقی هستند، می توانند در زمینه هایی که در ادامه بیان می کنیم، فعالیت کنند و نمایندگی یا شعبه خود را ثبت کنند. هم چنین بر اساس قانون، در صورتی که کشور متبوع شرکت خارجی اجازه فعالیت شرکت های ایرانی و ثبت نمایندگی یا شعبه را به آن ها بدهد، آن شرکت های خارجی نیز می توانند در ایران فعالیت کنند. در غیراینصورت فعالیت و ثبت شعبه غیرمجاز می باشد.

ثبت شرکت خارجی در ایران - ثبت یکتا

  • شرکت های خارجی در صورتی که به افراد ایرانی کالایی بفروشند یا خدماتی ارائه دهند، شرکت خارجی باید برای ارائه خدمات پس از فروش، تقاضای ثبت شعبه بکند یا نمایندگی در ایران بگیرد.
  • در صورتی که شرکت خارجی عملیات اجرایی را با اشخاص ایرانی(حقوقی یا حقیقی) شروع کند و بخواهد با آن ها قرارداد منعقد کند، باید برای ثبت شعبه تقاضا کند یا نمایندگی داشته باشد.
  • در صورتی که شرکت خارجی بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند، این راه به دو صورت قابل انجام است. اول اینکه با مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و دادن مدارک لازم به هیئت وزیران و اخذ مجوز از آن ها، طبق قانون حمایت سرمایه های خارجی تصویب شده در آذرماه 1334، شروع به سرمایه گذاری کند. دوم اینکه با اشخاص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی برای ایجاد شرکت تجاری یا داشتن سهم در آن، مشارکت و همکاری داشته باشد.

مدارک برای ثبت شرکت خارجی در ایران

  • اظهارنامه ثبت شرکت: این اظهارنامه باید به صورت فارسی نوشته شود و دارای مواردی باشد که در مقاله طریقه ثبت شرکت های خارجی، طریقه نوشتن اظهارنامه به طور کامل بیان شده است.
  • نسخه ای مصدق از اساسنامه شرکت
  • نسخه ای مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران(درصورتی که شرکت خارجی در ایران دارای چند نماینده مستقل باشد، باید نسخه ای مصدق از اختیارنامه تمام آن ها تهیه شود)
  • شرکت خارجی باید قرارداد یا مجوز قانونی با یکی از سازمان های دولتی یا وزارت خانه ها داشته باشد و شرایط عملیات آن بیان شده باشد.

 

پس از تهیه مدارک فوق، درصورتی که شرکت از نوع سهامی خاص باشد، باید صورت جلسه مجمع عمومی موسسین وهیئت مدیره، از ذینفع رسید بانکی سرمایه برای پرداخت حداقل 35 درصد آن را درخواست می کند. پس از انجام مراحل فوق، در مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی در ایران، باید موارد گفته شده در یکی از روزنامه های یومیه تهران یا مجله رسمی وزارت عدلیه انتشار پیدا کند. این موارد شامل: اسم اشخاص دارای حق امضا از طرف شرکت، خلاصه اساسنامه شرکت، اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران برای دریافت ابلاغیه ها و اسم نماینده عمده شرکت در ایران(درصورت داشتن چند نماینده مستقل، اسامی همه آن ها باید ذکر شود)

 

هم چنین بخوانید:

ثبت شرکت در مناطق آزاد

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۳ آذر ۱۲:۰۹ بعد از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط