ثبت شرکت سهامی خاص در آذربایجان غربی

ثبت شرکت در آذربایجان غربی

شرکت های سهامی خاص درآذربایجان غربی در واقع شرکت بازرگانی محسوب میشوند. با افزایش فعالیت های تجاری در آذربایجان غربی درخواست برای ثبت شرکت سهامی خاص رو به افزایش میباشد.ثبت شرکت سهامی خاص با موضوع های پیمانکاری و خدماتی و...پشتوانه محکمی برای انجام امور تجاری میباشد.در شرکت های سهامی خاص کل سرمایه توسط اعضای هیئت مدیره تعیین میگردد که 3 نفر عضو هیئت مدیره و سهامدار و 2نفر به عنوان بازرس معرفی میگردد.

تمامی اهداف شرکت سهامی خاص طبق بندهای مندرج در اساسنامه تعیین میگردد که به امضای اعضای هیئت مدیره و بازرسین رسیده و سود حاصله بین شرکاء تقسیم میگردد.

مزایای شرکت سهامی خاص

1-در شرکت مسئولیت محدود مسئولیت صاحبان سهام به میزان مبلغ اسمی سهام آن ها میباشد.

2-شرکت های سهامی خاص نسبت به مسئولیت محدود از اعتبار بیشتری برخوردار میباشد.

3-شرکت سهامی خاص اغلب برای موضوع فعالیت هایی از قبیل پیمانکاری، عمرانی و .... تاسیس میگردد.

4-اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص راحت تر بوده و تا سقف 10برابر شرکت امکان پذیر میباشد.

5- نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص آسان تر میباشد.

شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1-حداقل 3نفر اعضا که برای هیئت مدیره و سهامدار و 2نفر اعضا به عنوان بازرس نیاز دارد.

2-بازرسین نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت نسبی داشته باشند.

3-اعضای هیئت مدیره و بازرسین باید به سن قانونی رسیده باشند.

4-اعضا و بازرسین نباید سوءپیشینه کیفری داشته باشند.

5-حداقل سرمایه شرکت 000/000/1 ریال میباشد که باید 35%مبلغ در بانک به حساب شرکت تا زمان تاسیس شرکت بلوکه گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا و بازرسین

2-گواهی عدم سوءپیشینه همه اعضا و بازرسین

3-امضای وکالتنامه

4- امضای دو نسخه متن صورتجلسه

5-امضای دو نسخه شرکتنامه

6-امضای دو نسخه تقاضانامه

7-امضای دونسخه اساسنامه شرکت

8-تعهدنامه گواهی بانکی

9-در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت ارائه مجوز مربوطه

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۷ آذر ۱۱:۰۹ قبل از ظهر(11 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط