شرایط ثبت شرکت طراحی گرافیک در ایران چگونه است؟

هنر طراحی گرافیک استفاده از تکنیک های مختلف برای ایجاد آثار دوبعدی بر روی سطوحی مانند بوم، کاغذ، چوب، پارچه و ... می باشد که پیامی خاص را به بیننده می رساند. گرافیک در معنای لغوی به معنی نگارش و ترسیم است و با استفاده از تکنیک های نقاشی، عکاسی و روش های مختلف چاپ خلق می شود. با ثبت شرکت طراحی گرافیک می توانید اولین قدم خود را برداشته و فعالیت حرفه ای خود را به صورت قانونی شروع کنید.

شرکت طراحی گرافیک مانند اکثر ثبت شرکت های دیگر، در قالب سهامی خاص یا  بامسئولیت محدود ثبت می گردد. در ادامه شرایط و مدارک ثبت شرکت طراحی گرافیک را بیان می کنیم.

 • کلیه افراد ایرانی و خارجی به صورت حقیقی یا حقوقی می توانند در ایران اقدام به ثبت شرکت نمایند.
 • تنها افرادی که می خواهند جزو مدیرعامل، هیئت مدیره یا بازرسان شوند، باید دارای عدم سوء پیشینه باشند.
 • تعداد سهامداران برای ثبت شرکت حداقل 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد.
 • حداقل سن 18 سال کامل برای ثبت شرکت الزامی است.
 • اشخاص خارجی می توانند با مالکیت  100 درصد و بدون شریک ایرانی در ایران شرکت ثبت کنند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک - ثبت یکتا

مدارک لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص

 • پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت
 • پرداخت هزینه ثبت شرکت
 • ارائه صورتجلسه هیئت مدیره و امضا توسط مدیران منتخب در دوجلد
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه بازرسان
 • کارت ملی برابر اصل و شناسنامه تمامی سهامداران کپی گرفته شود
 • اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسط تمامی سهامداران امضا شده و در دونسخه ارائه شود
 • در صورت نیاز، اخذ مجوز لازم
 • امضا و ارائه دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین توسط سهامداران و بازرسین
 • ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود

 • ارائه معرفی نامه نمایندگان در صورت انتخاب سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی
 • ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات
 • کارت ملی و شناسنامه بازرسین کپی گرفته شود
 • تکمیل دونسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا شرکت توسط سهامداران
 • تکمیل و امضا دوجلد اساسنامه شرکت توسط سهامداران
 • تکمیل دوبرگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا شرکتنامه توسط شرکاء
 • هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار بر غیردولتی بودن شرکت تاییدیه بدهند
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه برابر اصل تمامی سهامداران
 • امضا دوبرگ صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین توسط بازرسین و سهامداران
 • ارائه صورتجلسه هیئت مدیره و امضا توسط مدیران منتخب در دوجلد
 • اصل گواهی عدم سوپیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
 • پرداخت هزینه مشخص شده به نام سازمان ثبت اسناد
 • در صورت نیاز، اخذ مجوز لازم

 

هم چنین بخوانید:

مراحل و شرایط ثبت شرکت طراحی سایت

مراحل ثبت شرکت طراحی داخلی به چه صورت است؟

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۱۵ خرداد ۰۸:۰۳ قبل از ظهر(11 ماه پیش)

مطالب مرتبط