شرایط ثبت شرکت نسبی به چه صورت است؟

در ثبت شرکت نسبی شرکا به نسبت سرمایه و سهامی که دارند، مسئولیت برعهده می گیرند. تفاوت شرکت نسبی و شرکت تضامنی این است که شرکا در شرکت تضامنی باید تضمین کنند که مسئولیت پرداخت قرضهای شرکت به طلبکاران را برعهده میگیرند اما همانطور که از اسم شرکت نسبی پیداست، در شرکت نسبی شرکا به نسبت سهم و سرمایه خود مسئول پرداخت قرض های شرکت هستند. به این معنی که اگر قرض های شرکت از سرمایه شرکت بیشتر باشد، کسی که نصف سهم شرکت را خریده، مسئول پرداخت نصف قروض می باشد و برای بقیه افراد نیز به همین نسبت است.

در شرکت نسبی باید در اسم شرکت اگر نام شرکایی برده نشود به صورت «شرکا» یا «برادران» ذکر شود مثلا: شرکت نسبی محمد و برادران

ارکان اصلی شرکت نسبی شامل 1) همه شرکا 2) مدیر می باشد. مقررات این شرکت مانند شرکت تضامنی است بنابراین باید در شرکت نسبی با انتخاب شرکا حداقل یک مدیر از بین یا خارج شرکا انتخاب شود و مسئولیت حقوقی شرکت را برعهده بگیرد.

برای ثبت شرکت نسبی و تشکیل آن، سرمایه باید به طور کلی پرداخت شود و شرکتنامه و اساسنامه تنظیم گردد. در صورتی که سرمایه غیر نقدی می باشد، ارزیابی شده و تحویل داده شود. البته بهتر است بدانید تا زمانی که سرمایه تمام و کمال پرداخت نشود، شرکت نمی تواند به وجود بیاید. هم چنین باید در شرکتنامه و اساسنامه و در صورتی که یکی از آن هاست، مقررات برای اداره شرکت و قرارداد نسبی شرکت و روابط میان شرکا مشخص شود.

ثبت شرکت نسبی - ثبت یکتا

مدارک ثبت شرکت نسبی

  • دو نسخه شرکتنامه، اساسنامه و تقاضانامه تکمیل شده و ارائه گردد
  • اگر ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود، باید اصل وکالتنامه وی ارائه گردد
  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
  • فرم تعیین نام به ترتیب اولویت تکمیل شود
  • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و صورت جلسه هیات مدیره
  • اگر برای ثبت موضوع به مجور نیاز است، از مراجع ذیربط، اصل مجوز فعالیت اخذ شده و ارائه گردد
  • برابر بودن تصویر با اصل مدارک احراز هویت مدیران، شرکا و هیئت نظارت

 

شرایط ثبت شرکت نسبی

  • حداقل دو شریک وجود داشته باشد
  • کل سرمایه نقدی پرداخت شود و سرمایه غیرنقدی در صورت وجود، تقویم و تسلیم شود و طبق رضایت شرکا انجام شود
  • اسم شرکت باید دارای عبارت نسبی و نام یکی از شرکا باشد.

 

هم چنین بخوانید:

ثبت شرکت تضامنی و قوانین شرکت تضامنی | ساجات

انحلال شرکت سهامی ، غیرسهامی و تضامنی

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۸ آذر ۱۰:۰۹ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط