شرکت تضامنی چیست؟

ثبت شرکت تضامنی چیست؟

   ثبت شرکت تضامنی در یک توافق غیر رسمی از دو نفر  یا بیشتر تشکیل میگردد. در ثبت شرکت تضامنی دو نفر یا بیشتر آن را مدیریت میکنند و هر دو نفر نسبت به امور شرکت مسئول هستند.شرکای شرکت تضامنی باید در یک توافقنامه ی مکتوبی که به آن شرکتنامه میگویند تنظیم کرده و با رعایت قوانین آن را به ثبت برسانند.

در شرکتنامه مواردی مثل میزان سرمایه، روش تقسیم سود و زیان و....تنظیم میگردد.

در شرکت های تضامنی اموال هر یک از شرکاء ضامن پرداخت کلیه دیون میباشد. و همچنین در شرکت های تضامنی به اعتبار شرکای آن بستگی دارد.

در شرکت های تضامنی، طلبکاران شرکت میتوانند جهت وصول مطالبات خود، از اموال شرکای دیگر نسبت به تامین طلب خود رجوع کنند.

برای  تشکیل شرکت های تضامنی  تمام سرمایه نقد و اگر سهم الشرکه غیر نقدی باشد باید تقویم شود . تسلیم گردد. اساسنامه شرکت های تضامنی توسط موسسین تنظیم میگردد. از بین شرکاء شرکت مدیر یا مدیرانی انتخاب می نمایند و شرکاء مسئولیت تضامنی دارند و کلیه بستانکاران مطالبات خود را از شرکت مطالبه مینمایند. طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت طلب نمایند. طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص بدهکار طلب نمایند و یا طلب آن ها کافی نباشد میتوانند انحلال شرکت را درخواست نمایند.

تقسیم سود و زیان در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه شرکاء بین آن ها تقسیم می گردد. نظر به اینکه بعضی از شرکاء تمام وقت خود را صرف اداره شرکت مینمایند و برخی صرف امور خارج از شرکت، بنابراین قبل از تقسیم سود شرکت برای شرکایی که دارای  مشاغل مشخص در شرکت هستند حقوقی در نظر گرفته میشود.

در صورتی که  یکی از شرکاء بخواهد از شرکت خارج گردد در صورتی میتواند خارج گردد که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

1با تزاضی تمام شرکاء

2-با توافقنامه قبلی

3-با اخطار کناره گیری و یا خروج از شرکت به شرطی که اختیار این کار را داشته باشد.

و همچنین موقع خروج شریک تعدیل سود و زیان تقسیم نشده و یا انباشته شده، تجدید داراییها و بدهی ها، محاسبه نسبت تقسیم سود و زیان ، محاسبه مبلغی که باید به شریک پرداخت گردد.

ویژگی هایشرکت تضامنی:

1-در ثبت شرکت های تضامنی با حداقل سرمایه ثبت میگردد

.2-هم از نظر شکلی و موضوعی تجاری است و نمیتوان این شرکت را برای امور غیر تجاری تشکیل داد.

3-تعداد سهامداران در شرکت های تضامنی حداقل 2نفر میباشد.

4-داشتن بازرس در شرکت های تضامنی الزامی نمیباشد.

5-در شرکت های تضامنی سرمایه سهام تقسیم نمیشود.

6-اسم شرکت های تضامنی  باید از کلمه تضامنی به همراه اسم یکی از شرکاء ثبت گردد.

7-شرکت های تضامنی اصولا نیازی به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که تراضی قبلی بوده در اساسنامه قید می گردد.

8-در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمیتوانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند مگر با رضایت همه ی شرکاء

9-در شرکت تضامنی یک مدیر یا 2نفر را به عنوان مدیر برای رسیدگی به امور شرکت انتخاب مینمایند.

10-در شرکت های تضامنی شخصیت شرکاء بسیار مورد اهمیت میباشد.

مدارک مورد نیاز  شرکت تضامنی:

1-دو نسخه شرکتنامه

2-دو نسخه اساسنامه

3-دو نسخه تقاضانامه

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

5-صورتجلسه هیئت مدیره

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۰۵ دی ۱۲:۱۰ بعد از ظهر(7 ماه پیش)

مطالب مرتبط