صندوق سرمایه گذاری چیست؟

آیا می دانید صندوق سرمایه گذاری چیست؟ صندوق سرمایه گذاری در واقع پولی است که از سرمایه گذاران جمع آوری شده است و با یک مدیریت حرفه ای برای به دست آوردن سود نقدی یا افزایش قیمت سهام، در سبدی که دارای انواع اوراق بهادار است، سرمایه گذاری می شود.

صندوق سرمایه گذاری را می توان یک شرکت دانست که با یک کاسه کردن پول سرمایه گذاران مختلف و جمع کردن سرمایه ای اندک، توانایی استفاده از مزایای سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ را خواهد داشت. این شرکت می تواند این پول ها را از به نمایندگی از سرمایه گذاران در اوراق بهاداری مثل سهام یا اوراق با درآمد ثابت کوتاه و بلند مدت سرمایه گذاری نماید. به مجموعه این اوراق بهادار، پرتفوی گفته می شود.

در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران با خریداری واحد های صندوق سرمایه گذاری یا اصل سهام، پول خود را در اختیار شرکت قرار می دهند. هر واحد، نشان دهنده سهم سرمایه گذار از درآمدهای صندوق سرمایه گذاری است. این شرکت ها با مدیریت حرفه ای که دارند، تلاش می کنند با تشکلی پرتفوی از انواع اوراق بهادار و سهام، سرمایه گذاران را به سود برسانند.

به صورت معمول در سراسر جهان اوراق بهادار مستقیم به حساب خود افراد معامله نمی شود. این افراد از طرف شرکت سرمایه گذاری یا همان صندوق سرمایه گذاری مشترک، پول های خود را سرمایه گذاری می کنند. ایده اصلی این شرکت ها، یک کاسه کردن پول افرادی است که خواستار سرمایه گذاری هستند و با تیم حرفه ای خود به نمایندگی از آن ها، در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. ایده این شرکت ها بر اساس «وحدت، قدرت می آفریند» می باشد و در جهان بیشتر از یک قرن سابقه دارند. افراد حقیقی می توانند با صندوق های سرمایه گذاری، از مزیت و سودهای سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ استفاده نمایند.

صندوق سرمایه گذاری - ثبت یکتا

دو راه برای کسب سود در صندوق سرمایه گذاری

  • سود تقسیمی: بعضی از صندوق های سرمایه گذاری امکان دارد با توجه به سیاستی که دارند، از درآمد سودهای سهام پرتفوی یا بهره های اوراق با درآمد ثابت، سود را بین سرمایه گذارانشان تقسیم نمایند.
  • افزایش قیمت سهام صندوق سرمایه گذاری: با بالا رفتن ارزش پرتفوی صندوق، به صورت طبیعی باعث بالا رفتن خالص ارزش دارایی های صندوق می شود که خالص ارزش دارایی هر سهم، NAV نامیده می شود. این معیار برابر است با ارزش بازاری پرتفوی دارایی ها منهای هزینه ها تقسیم بر تعداد سهام منتشره.

 

هم چنین بخوانید:

ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت نسبی به چه صورت است؟

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۲۲ آذر ۱۱:۰۹ قبل از ظهر(2 سال پیش)

مطالب مرتبط