فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

مالیات ابزار نیرومندی است که با کاربرد صحیح آن میتوان تحوالت اساسی در شئون مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی بهوجود آورد. در واقع پیشرفت اقتصادی کشورها وابستگی زیادی به برنامه مالیاتی آنها دارد. درآمدهای مالیاتی مطمئنترین و سالمترین نوع درآمد برای دولتها به حساب میآید. از نگاه دیگر وصول مالیات ازطرف دولت و پرداخت آن از سوی مردم یک همیاری و همکاری متقابل و مشترک را بهوجود آورده که درتأمین هزینههای عمومی و نیازهای اجتماعی بسیار تأثیرگذار است. درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینههای دولت، شرایط نامطلوب اقتصادی جامعه را ً بهبود میبخشد. سهم درآمدهای مالیاتی دولتها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معموال قابل توجه است. البته در اقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است. نبود فاصله میان دولت و مردم مهمترین مسئله در پرداخت »بارغبت« مالیات است. زمانی که مردم بدانند عدم پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آنهاست و مانع از اجرای برنامههای رفاهی دولت خواهد شد، پس مالیات را با رغبت پرداخت خواهند کرد. »مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید آن را متقبل و پرداخت نمایند«. صاحبنظران اقتصاد و توسعه معتقدندکه مناسبترین نوع درآمد دولت، مالیات است،که باعث انتقال درآمد از گروه جامعه ثروتمند به اقشار کم درآمد میگردد.

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه است

.

انواع مالیاتهای تکلیفی :

مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

 • ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)
 • مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)
 • ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه)
 • ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)
 • ماده104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)
 • ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)
 • ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)
 • ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)
 • ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)
 • ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)
 • ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان  ،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

اظهارنامه عملکرد چیست ؟

اظهارنامه عملکرد نوعی اظهارنامه مالیاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از ان که کلیه مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه کردند این اظهارنامه را بر اساس آن تهیه کرده و باید ۲۵ درصد میزان سود دوره مالی خود را مطابق با اظهارنامه عملکرد مالیات بپردازند. در واقع منظور از عملکرد نتیجه فعالیت های تجاری است که در یک دوره مالی رخ می دهد . تعریف جامع تر در مورد اظهارنامه عملکرد در واقع بیان کننده اظهار درامد ها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درامدهایی که مشمول مالیات میشود ، بخشودگی های مالیاتی ، و سایر اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و محل زندگی و کسب آنها ، است .

تهیه اظهارنامه عملکرد مشمول چه کسانی میشود ؟

همه اشخاص حقیقی که دارای درامد و شغل و کسب و کار بوده مطابق با ماده ۹۵ مالیات های مستقیم موظفند بر اساس سال مالی نتیجه عملکرد مالی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند در همین راستا اشخاص حقوقی که شرکت داشته و شرکت انها به ثبت رسیده است هم موظفند طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه عملکرد را تهیه و به همراه ترازنامه سود و زیان خود به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند و حتما بایستی این کار در مهلت مقرر شده انجام شود .

مدارک لازم برای تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد چیست ؟

 • صورت ترازنامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی گروه اول . مشاغل گروه اول به مشاغلی گفته میشود که مبلغ فروش و خرید کالا در سال قبل آنها بیش از سی میلیارد ریال باشد و یا اینکه ده برابر درامد مجموع مالیاتی که موظف به پرداخت ان هستند هم بیش از سی میلیارد ریال شود به غیر از این دو دسته افرادی که کارت بازرگانی دارند و در امر صادرات و واردات هستند ، صاحبان کارخانه ها و معادن و هتل ها و بیمارستان ها و زایشگاهها ، صرافی ها و فروشگاههای زنجیره ای و کلینیک های تخصصی همگی جزو مشاغل گروه اول بوده که باید صورت ترازنامه داشته باشند .
 • دومین مدرکی که برای ارسال اظهارنامه عملکرد لازم است صورت سود وزیان می باشد و مبلغ نهایی درامد و فروش های داخلی و خارجی را هم باید ارائه دهند
 • این افراد باید صورت گردش مالی کالاها و مواد اولیه خود را هم ارائه نمایند که اظهارنامه انها پذیرفته شود.
 • صورت بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده در مورد شرکت های تولیدی و خدماتی
 • شرکت های پیمانکاری هم باید در زمان ارائه اظهارنامه عملکرد صورت قرارداد های خود را به همراه بهای تمام شده پروژه ارائه دهند .
 • تمامی مشمولین این امر شماره ثبت پلمپ دفاتر قانونی خود را هم باید ارائه دهند .
 • مالیات هایی که تحت عناوین مختلف در طول سال پرداخت کرده اند را هم باید اعلام کنند . این مالیات ها می تواند اعم از مالیات تکلیفی ، ارزش افزوده یا غیره باشد.
 • اطلاعات مربوط به محل کسب و آدرس کامل آن ارائه گردد .
 • تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟
 • در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.
 • در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.
 • مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:
 • 1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)
 • 2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)
 • 3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)
 • 4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)
 • 5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)
 • 6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)
 • 7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)
 • 8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)
 • 9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)
 • 10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)
 • 11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

 

برچسب ها : مالیات مالیات تکلیفی مالیات عملکرد

25 خرداد 11:03 قبل از ظهر(12 ماه پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر