لزوم ثبت شرکت تجاری برای ایجاد شخصیت حقوقی

برای اینکه بتوانید به شرکت خود شخصیتی حقوقی بدهید، باید برای ثبت شرکت تجاری اقدام کنید. زیرا بر اساس قانون تجارت، شرکت هایی که به ثبت رسیده اند، شخصیت حقوقی دارند.

بر اساس ماده 2 قانون ثبت شرکتها، ثبت شرکت نقطه ای برای رسیدن و ایجاد ماهیت حقوقی برای شرکت است. هیچ شرکتی نمیتواند قبل از ثبت شرکت، دارای شخصیت حقوقی شود. ثبت نقطه پایانی برای تکمیل تشریفات تشکیل شرکت حساب می شود. این قانون که برای افراد متقاضی ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری بدون ثبت مورد استناد قرار گرفته، برداشتی غیر از این دارد. شخصیت حقوقی شرکت بدون ثبت آن، پیامدهایی مانند مجازات کیفری و انحلال شرکت را به دنبال دارد.

ثبت شرکت تجاری - ثبت یکتا

هم چنین اگر شرکت تجاری مثل سهامی با تشکیل دارای شخصیت حقوقی شود، باید پیامدهای ایجاد این شخصیت و استفاده از حقوق آن را مجاز بدانیم.

بر اساس « استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 "»، اگر شرکتی بدون ثبت شرکت دارای شخصیت حقوقی شود، نمی تواند از وجوه و سرمایه خود که مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است، استفاده کند.

اگر نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت شرکت را درست بدانیم، باید قبل از ثبت شرکت، مجامع عمومی برای اداره و تصمیم گیری امور شرکت تشکیل شود و برای افزایش یا کاهش سرمایه یا انتخاب بازرسان و مدیران تصمیماتی بگیرند. صورتجلسات باید در اداره ثبت شرکتها به صورت آگهی ثبت شوند.
حال ممکن است این پرسش به وجود بیاید که آیا مرجع ثبت شرکت ها که سابقه ای از شرکت مورد نظر ندارد، چنین صورتجلسه را قبول کرده و آگهی می کند؟ بی شک جواب این پرسش منفی است و قبول وجود شخصیت حقوقی برای این شرکت تجاری، به معنی پذیرش مشکلات آن و ضرر برای تمامی سازمان ها، اشخاص و اشخاص ثالثی است که با این شرکت تجاری دارای ارتباط هستند.
هم چنین تا زمان به ثبت نرسیدن شرکت، صدور ورقه گواهینامه موقت سهم یا ورقه سهم ممنوع و دارای مجازات نقدی یا حبس می باشد. در صورت تخلف از این امر، امضاکنندگان باید خسارات شخص ثالث را بپردازند. حالا با این وجود، آیا می توان شرکت سهامی را دارای شخصیت حقوقی دانست اما این شرکت از ابتدایی ترین نیاز خود یعنی نقل و انتقال سهام از طرف شرکاء ممنوع باشد؟

بنابراین توضیحات، برای داشتن شخصیت حقوقی باید به ثبت شرکت تجاری اقدام کرده و برخلاف قانون عمل نکرد.

 

هم چنین بخوانید:

ثبت شرکت موسسه غیر تجاری

ثبت برند تجاری و الزاماتی که باید رعایت شود

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۲۶ دی ۱۱:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

مطالب مرتبط