مراحل انتخاب پیمانکار دارای رتبه چگونه است؟

مراحل انتخاب پیمانکار دارای رتبه چگونه است؟

مراحل انتخاب پیمانکار دارای رتبه پس از اینکه تمهیدات لازم اجرا شد، انجام می شود. در این مورد اگر پیمانکار بعد از ارائه پاکت‌های پیشنهاد فنی یا مالی منصرف شود، فرآیند انتخاب پیمانکار توسط کارفرما ادامه پیدا می کند.

مراحل انتخاب پیمانکار - ثبت یکتا

انتخاب پیمانکار دارای گرید براساس کیفیت و قیمت(QCBS)

 • فهرست بلندی تهیه می شود
 • فهرست کوتاهی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت تهیه می شود
 • "درخواست پیشنهاد" برای پیمانکاران فهرست کوتاه ارسال می شود
 • پیشنهادها تهیه و تحویل داده می شود و سپس این پیشنهادها، ارزیابی فنی می شود
 • براساس قیمت ترازشده پیشنهادها ارزیابی مالی شده و پیمانکار منتخب انتخاب می شود
 • بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با پیمانکار منتخب، قرارداد منعقد می شود

 

مراحل انتخاب پیمانکار دارای رتبه بر اساس کیفیت(QBS)

 • فهرست بلندی تهیه می شود
 • فهرست کوتاهی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت تهیه می شود
 • "درخواست پیشنهاد" برای پیمانکاران فهرست کوتاه ارسال می شود
 • پیشنهادها تهیه و تحویل داده می شود
 • سپس این پیشنهادها، ارزیابی فنی می شود و پیمانکار دارای بالاترین امتیاز فنی، تعیین می شود
 • پاکت قیمت پیمانکار دارای بالاترین امتیاز فنی، باز شده و پیشنهاد او ارزیابی مالی می شود
 • قرارداد منعقد می گردد

 

انتخاب تک گزینه ای

 • اسناد"درخواست پیشنهاد" تهیه می شود
 • دعوت نامه با درخواست پیشنهاد ارسال شده و از پیمانکار، پیشنهاد فنی و مالی اخذ می گردد
 • سپس با پیمانکار برای قیمت مذاکره شده و ارزیابی فنی و مالی انجام می شود
 • قرارداد منعقد می گردد

 

انتخاب به روش بودجه ثابت

 • فهرست بلندی تهیه می شود
 • فهرست کوتاهی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت تهیه می شود
 • "درخواست پیشنهاد" با ذکر مبلغ پیمانکار پروژه به پیمانکاران فهرست کوتاه ارسال می شود
 • پیشنهادها تهیه و تحویل داده می شود
 • سپس این پیشنهادها، از نظر فنی ارزیابی می شود و پیمانکار دارای بالاترین امتیاز فنی، تعیین می شود
 • پیشنهاد پیمانکار منتخب از نظر مالی ارزیابی می شود
 • عقد قرارداد

 

انتخاب به روش تعرفه

 • فهرست بلندی تهیه می شود
 • فهرست کوتاهی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت تهیه می شود
 • "درخواست پیشنهاد" برای پیمانکاران فهرست کوتاه با ذکر تعرفه مورد استفاده، ارسال می شود
 • پیشنهادها تهیه و تحویل داده می شود
 • سپس این پیشنهادها، از نظر فنی ارزیابی می شود و پیمانکار دارای بالاترین امتیاز فنی، تعیین می شود
 • پیمانکار دارای گرید منتخب از نظر مالی ارزیابی می گردد
 • عقد قرارداد با پیمانکار منتخب

در صورتی که در تعرفه های ذکر شده حقوق دولتی متفاوت باشد یا تغییر کند، چنانچه تغییر در تعرفه پیش بینی نشده باشد، باید توسط کارفرما مابه التفاوت منظور شود.

 

هم چنین بخوانید:

مستندات مالی برای پذیرش قرارداد پیمانکار ساجات

برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چه قوانینی وجود دارد؟

برچسب ها : مراحل انتخاب پیمانکار انتخاب پیمانکار پیمانکار دارای رتبه پیمانکار دارای صلاحیت

12 آبان 09:08 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر