مواردی از شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری

مواردی از شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری

شاید اکثر شما پیمانکاران محترم از شرایطی که باید برای شرکت در مناقصه پیمانکاری داشته باشید، اطلاع چندانی نداشته باشید. ما در این مطلب شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری را با ذکر جزئیات بیان می کنیم.

شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری

شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری

 1. مناقصه گزار، می تواند تا تاریخی که در کاربرگ مناقصه مشخص شده است، در هرزمان و یا اگر در کاربرگ مناقصه تاریخی مشخص نشده به مدت هفت روز قبل از آخرین روزی که برای تسلیم پیشنهادها تعیین شده است، برای پاسخ دادن به مناقصه گرانی که توضیحات درخواست کرده اند و رتبه پیمانکاری دارند، یا به دلایل مختلف دیگر یا حتی به صلاح دید خود، در اسناد مناقصه با صادر کردن الحاقیه هایی، تجدید نظر کرده یا زمانی که برای گشایش و تسلیم پیشنهادها داده شده است، به عقب بیندازند.
 2. در صورتی که تجدید نظر در سندهای مناقصه نیاز به تغییر کارهای موضوع مناقصه داشته باشد، باید با الحاقیه ای به مناقصه گرانی که رتبه پیمانکاری دارند، مراتب اعلام شود و به آن ها برای انجام تغییرات و اصلاحات، فرصت مناسب و کافی داده شود. دقت کنید که مناقصه گران، باید بدون درنگ اعلام وصول الحاقیه کرده و فرض بر این است که اطلاعاتی که در آن درج شده است، مورد توجه آن ها بوده است.
 3. الحاقیه ها، اسنادی هستند که جزء جدایی ناپذیر مناقصه حساب می شوند.
 4. از دیگر شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری این است که تمام پیشنهادات و مکاتبات و مدارکی که به مناقصه مرتبط است، باید به زبان های مشخص شده در کاربرگ مناقصه باشد. در غیر اینصورت، باید بخش هایی از آن که طبق مناقصه نیاز است، ترجمه شود و به زبان مشخص شده ارائه گردد. در صورتی که مغایرتی وجود داشته باشد، اولویت ترجمه خواهد بود.
 5. پس از اینکه رتبه پیمانکاری اخذ گردید، برای شرکت در مناقصه، مناقصه گر باید ضمانت نامه به ریال یا به ارز خارجی معادلش، که در کاربرگ مناقصه ذکر شده است و اعتبارش از زمان آخرین مهلتی که تسلیم پیشنهادها شروع می شود، طبق فرمی که در اسناد مناقصه مشخص شده، از یکی از بانک های ایرانی و طبق ضوابطی که در کاربرگ مناقصه ذکر شده است، تامین شود و با پیشنهادش ضمیمه و ارائه شود.
 6. دقت کنید پیشنهاداتی که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را نداشته باشند، قبول نمی شود.
 7. ضمانت نامه های شرکت در مناقصه که مربوط به مناقصه گرانی است که رتبه پیمانکاری دارند و برنده مناقصه نیستند یا پیشنهادشان در مرتبه دوم قرار نگرفته، در سریع ترین زمان ممکن آزاد و مراتب به مناقصه گران اعلام خواهد شد.
 8. هم چنین برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهادش در رتبه دوم است و رتبه پیمانکاری دارد، ضمانت شان در تاریخ مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات، به مناقصه گر برمی گردد. در صورتی که لازم باشد، ضمانت نامه به هزینه مناقصه گران در مدت زمان تعیین شده برای تجدیدش، تمدید خواهد شد.
 9. حالت هایی که ضمانت نامه شرکت در مناقصه ضبط می شود عبارت است از:
 • پس گرفتن پیشنهاد مناقصه گر در زمانی که هنوز اعتبار دارد
 • درصورتی که برنده مناقصه پیمان را طبق ماده 29 امضا نکرده یا ضمانت نامه اجرای تعهدات را طبق ماده 30 نسپارد

هم چنین بخوانید:

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و شرکت های مشاور چگونه است؟

اخذ رتبه پیمانکاری و استعلام رتبه شرکت های پیمانکاری

برچسب ها : شرایط شرکت در مناقصه پیمانکاری مناقصه پیمانکاری مناقصه

05 اسفند 17:12 بعد از ظهر(4 ماه پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر