نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی یکی از تکالیف مالیاتی مهم سالانه هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات هست که باید نسبت به تنظیم و ارسال این اظهارنامه عملکرد مالیاتی اقدام کنند.

به طور خلاصه اظهارنامه مالیاتی گزارشی هست که مؤدی مالیاتی از طریق اون اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه ها،دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی و سایر اطلاعات رو به سازمان امور مالیاتی اعلام میکنه.

آیا همه مؤدیان مالیاتی باید یه جور اظهارنامه مالیاتی ارسال کنند؟

خیر،سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر اساس نوع و حجم فعالیت نمونه فرمهای اظهارنامه رو آماده کرده که توسط مؤدیان مالیاتی باید تنظیم و ارسال بشه.

چه کسانی باید نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند؟

اشخاص حقیقی

طبق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم همه اشخاص حقیقی یا همون صاحبان مشاغل که بصورت فردی و یا شراکتی فعالیت می کنند تکلیف سالانه ارسال اظهارنامه عملکرد مالیاتی رو به عهده دارند.

اشخاص حقوقی

طبق ماده ۱۱۰ ق م م تمامی اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیدن باید بر اساس قانون برای هرسال مالی اظهارنامه عملکرد مالیاتی رو تنظیم و به سازمان امورمالیاتی تحویل بدن.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟

برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد وجود داره:

۱.اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق م م )که نسبت به سایر اظهارنامه ها جامع تره

۲.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۳.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۴.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۵.اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد املاک ماده ۵۷و۸۰ ق م م

۶.اظهارنامه انحلال طبق ماده ۱۱۴ و۱۱۶ق م م

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

 • تحت هیچ عنوانی از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید.چون 2 نتیجه منفی در پی خواهد داشت:40 درصد از مالیات مشمول را جریمه میشویم که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. آخرین مهلت 31 تیر ماه سال بعد است .
   
 • شرکتهای مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتها ، مکلف به داشتن دفتر درآمد و هزینه هستند. اگر این دفتر را داشته باشند، دارایی مکلف است که مالیات را از روی دفتر در آمد حساب کند و در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس محاسبه می شود.
   
 • علی الراس” یعنی حوزه مالیاتی بر اساس قرائن و شواهدی که در قانون مشخص شده، در آمد ما را تشخیص می دهد.به عنوان مثال یکی از این قرائن دفتر چه مالیاتی است .
   
 • مالیات بر اساس در آمد مودی است. اگر مالیات را غیر عادلانه دیدیم، حتما اعتراض کنیم. ضمنا اصولا اگر قراردادهای مجانی را به حوزه مالیاتی ارائه، و بگوئیم تمبر غیر مالی زده ایم و پرونده ها مجانی بوده اند،باید قبول کنند.
   
 • حوزه مالیاتی باید پس از دادن اظهار نامه ظرف یکسال برگ تشخیص صادر کند و قبل از آن یک اعلامیه بدهد به نام بند 2 ماده 97 . که از مودی اسناد و مدارک لازم ( برای اثبات میزان مالیات) را پیش از صدور برگ تشخیص اگر لازم باشد مطالبه می کند. و پس از آن برگ تشخیص را به مودی ابلاغ می کند و مودی می تواند ظرف یک ماه به آن اعتراض کند. قبل اعتراض مودی می تواند با ممیز به توافق برسد اگر نه اعتراض رسمی کرده که به هیات حل اختلاف بدوی می رود و بعد هم می رود به هیات تجدید نظر.
  صفحه اول اظهارنامه: مشخصات
  صفحه دوم: مشخصات شریک
  صفحه سوم: در ستون دوم که امده در آمد و هزینه در قسمت تاریخ می نویسیم:
  از 1/1/92 تا29/12/92
  بعد در جدول زیری آن در قسمت در آمد حاصل از خدمات : مجموع 5درصدهای دفترچه تمبر را ضرب در 20 می کنیم و از سمت راست عدد حاصله را می نویسیم.
  در قسمت جلوی سایر در آمد ها x: میتوانیم درآمد های حاصل از مشاوره و داوری و .. را که در دفترچه نیست بیاوریم)
  درقسمت کسر شودy : هزینه ها را میتوان به طور جزئی و مشخص نوشته و یا اینکه در جلوی سایر هزینه ها به صورت عددی کلی نوشت که می تواند عملا درصدی از در آمد کل باشد.
  برای هزینه ها میتوان مبالغی مثل کرایه تاکسی، آبدار خانه، منشی را احتساب کرد. حتی هزینه صندوق حمایت و بیمه هم که از 5درصد هزینه تمبر کسر میشود نیز جزء هزینه هاست.)
  در قسمت سود(زیان) ویژه: z= x-y یعنی سود یا زیان ویژه برابر است با حاصل کسر هزینه ها از درامد که در واقع سود ویژه یعنی درآمود زائد بر هزینه و زیان ویؤه یعنی هزینه زائد بر درآمد.
  صفحه چهارم: در ردیف اول(سود یا زیان ویژه منقول) همان عدد به دست امده x-y را مینویسیم. بعد ستون اضافه میشود خالی میماند. در ستون کسر میشود، در جلوی گزینه 4 یعنی معافیتها و بخشودگی ها با توجه به جدول معافیتهای مالیاتی مبلغ معافیت مالیاتی را جلوی آن مینویسیم.
  در ردیف بعدی یعنی جمع (مانده درآمد مشمول مالیات): مبلغ سودیا زیان ویژه z را از مبلغ معافیت مالیاتی کسر می کنیم
  که اگر این میزان مثبت بود، باید بر اساس جدول ماده 131 مالیات را محاسبه کنیم و در قسمت مالیات متعلقه بنویسیم.( که در صورت مثبت بودن باید این مقدار را در هنگام دادن اظهار نامه بپردازیم)
  در ردیف بعدی در قسمت مالیات پرداختی بر اساس جدول شماره 4: مجموع هزینه تمبرهار ا مینویسیم. و در نهایت درردیف بعد، یعنی مانده مالیات، مالیات متعلقه را از مالیات پرداختی کسر می کنیم

 

اول شما باید از سایت اداره مالیاتی اظهارنامه را دانلود کنید ،

1-جدول مشخصات و اطلاعات هویتی : در این جدول مشخصات شرکت رو باید وارد کنید .

2-محل مهر و امضاء اظهارنامه : در این جدول نام دارندگان امضای مجاز شرکت مثلا هیات مدیره , حسابدارشرکت و مدیرعامل و ... نوشته شود .

3- این جدول توسط اداره امور مالیاتی پر می شود مربوط به شما نیست .

4-جدول مجوز تاسیس و بهره برداری : داخل این جدول مجوزهایی که شرکت برای فعالیت خود گرفته نوشته می شود ، اگر مجوزی غیر از این داشت ضمیمه اظهارنامه می کنیم .

5- جدول وضعیت تغییرات سرمایه در طی دوره عملکرد : در این جدول میزان سرمایه اول دوره و سرمایه پایان دوره و سرمایه ای که در طی سال بدست آوردید را ثبت می کنید .

6-جدول اسامی مدیران و صاحبان امضا مجاز شرکت : در این قسمت نام مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت نوشته می شود ( اگر در طی دوره مدیران تغییر کرده باشند در جدول بعدی آورده می شود )

7-فهرست دفاتر مأخوذه از اداره ثبت شرکتها : در این جدول تعداد دفاتر روزنامه چند جلد ، که برای شرکت لازم است و ما تهیه کرده ایم را ثبت می کنیم و اینکار الزامی است .

8-جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات : در این جدول سود قبل از کسر مالیات نوشته می شود .

9-سطر اضافه شود به شرح پیوست : در این سطر مواردی که لازم است به سود اضافه شود تا به نوعی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور گردد مثل هزیته های غیر قابل قبول ، تعدیلات سنواتی سود که مالیات آن قبلا پرداخت نشده است نوشته می شود .

10-سطر کسر می شود : در این سطر مواردی که باید از سود ویژه کسر شود (طبق جدول های شماره الف 1تا 3) نوشته می شود .

11-سطر کسر می شود وجوه تبصره 5 ماده 105 : در این سطر مواردی را که از درآمد مشمول مالیات می شود کسر کرد (مثلا سه در هزار اتاق بازرگانی) نوشته می شود .

12-سطر درآمد مشمول مالیات : در این سطر تفاوت سود ویژه بعلاوه مبالغ اضافه شده بالا می شود و جمع این دو منهای مبالغ کسر شده سطور بالا نوشته می شود .

13-جدول مالیات اظهار شده : در این جدول درآمد مشمول مالیات (سطربالا) در 25 درصد (مالیات شرکتها طبق ماده 105 قانون مالیات مستقیم) ضرب ، می شود سطر مالیات متعلق .

14-سطر کسر می شود معافیت ها و بخشودگی های مالیات : توی این معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی که درجدول شماره الف 4 وجود دارد نوشته می شود .

15-سطر مالیات قابل پرداخت : توی این سطر تفاوت مالیات متعلق با معافیت ها و بخشودگی ها ی مالیاتی نوشته می شود .

16-سطر مالیات پرداخت شده : توی این سطر مالیات هایی که قبلا توسط شرکت یا اشخاص ثالث بابت عملکرد شرکت پرداخت شده نوشته می شود .

17-سطر مانده مالیات : دراین سطر تفاوت مالیات قابل پرداخت با مالیاتی که اشخاص ثالث و شرکت پرداخت کرده اند نوشته می شود .

18-جدول مالیات پرداختی : دراین جدول سطر 16 (بالا) با ذکر سری و شماره قبض پرداخت مالیات و ... نوشته می شود .

19-جدول 1 تا 4 : این جدول ها نیازی به توضیح ندارد ، یا اگر دارد! سطرهای 10 و 14 که گفتم بر اساس این جدولها انتخاب می شود .

20-جدول ترازنامه : در این سطر تمام اقلام ترازنامه نوشته می شود و اگر مورد اضافی یا ریزتر داشت ، ضمیمه می کنیم و مدیران شرکت باید برای تایید آن را با مهر شرکت ممهور کنند .

21-جدول حساب عملکرد سود و زیان دراین جدول تمام اطلاعات مربوط به جدول نوشته می شود و مدیران باید آن را امضا و مهر شرکت را برای تایید آن بزنند .

22-جدول تصمیات مجمع عمومی در مورد سود و زیان : در این جدول تصمیماتی که بابت سود و زیان شرکت گرفته شده نوشته می شود .

23-جدول آخر مربوط به سوالات همراه اظهارنامه است که باید پر کنید .

 

برچسب ها : اظهارنامه مالیاتی-اظهارنامه مالیاتی

20 تیر 17:04 بعد از ظهر(11 ماه پیش)

1 نظر

امیر نورالهی

1398-08-06 15:44

سلام ممنون از راهنمایی کاملتون اما نمونه اظهارنامه ماده 114 و 116 در سایت دارایی نیست یا من نتونستم پیدا کنم شما میتونید برای من ارسال کنید یا لینکش رو به اشتراک بذارید. سپاس ایمیل a.nourollahi@gmail.com

ارسال نظر