چگونگی ثبت شرکت خدمات بهداشتی درمانی

چگونگی ثبت شرکت خدمات بهداشتی درمانی

تاسیس و ثبت شرکت خدمات بهداشتی می تواند توسط گروهی از افراد که دانش آموخته رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی هستند و در محیط هایی مانند درمانگاه، بیمارستان، ویزیت در منازل، موسسات آمبولانس خصوصی، موسسات رائه خدمات پرستاری در منزل و ... فعالیت می کنند، اداره شود. هم چنین برای استفاده مفید از ظرفیت های استفاده نشده در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی می توان با شرکت خدمات بهداشتی بر اساس مجوز و قرارداد قانونی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مشارکت کرد.

نحوه ثبت شرکت پزشکی و خدمات درمانی

شرایط ثبت شرکت خدمات بهداشتی درمانی

کسانی که قصد ثبت شرکت خدمات بهداشتی را دارند، برای ثبت شرکت باید حداقل 7 نفر باشند و حداقل نصف آن ها به علاوه یک نفر، باید دانش آموخته گروه پزشکی بوده باشند.

 

مدارک برای تایید صلاحیت متقاضیان ثبت شرکت خدمات بهداشتی

  • گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد
  • تکمیل فرم تایید صلاحیت از طریق معاونت های درمان دانشگاه خدمات علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  • تصویر آخرین مدرک تحصیلی مصدق برای اعضاء غیرپزشک 
  • تصویر پروانه دائم پزشکی مصدق برای تمامی پزشکان
  • گواهی عدم محکومیت انتظامی از طرف سازمان نظام پزشکی
  • تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق برای تمامی پیراپزشکان 

تمامی مدارک متقاضیان باید به اداره صدور پروانه های وزارت متبوع ارسال گردد. وزارت تعاون با توجه به ضوابط برای ثبت شرکت خدمات بهداشتی و تدوین اساسنامه مرتبط، به مدت حداکثر 6 ماه برای چگونگی ثبت شرکت اقدام کند. در غیر اینصورت، موافقت اصولی صادر شده لغو می گردد. ثبت شرکت خدمات بهداشتی به معنی موافقت اصولی برای کلیه حیطه های کاری قید شده در اساسنامه شرکت است. وزارت تعاون با توجه به قوانین مربوطه برای کسب و کارهای دارای قرارداد تاسیس با وزارت بهداشت، اعتبارات مشخصی به این شرکت های اعطا می کند و قبل از قبول طرح توجیهی شرکت برای دریافت وام، تصویر برابر اصل قرارداد شرکت با وزارت بهداشت را تقاضا می کند.

دقت داشته باشید که اولویت های حمایتی در تاسیس شرکت خدمات بهداشتی به دانش آموختگان گروه پزشکی که فارغ التحصیل بعد از سال 1370 هستند، تعلق می گیرد و سپس درخواست فارغ التحصیلان سال های قبل مورد بررسی قرار می گیرد.

 

هم چنین بخوانید:

چه مدارکی برای ثبت شرکت های خدماتی لازم است؟

 شرکت تعاونی چه شرکتی است؟

برچسب ها : ثبت شرکت خدمات بهداشتی ثبت شرکت خدمات بهداشتی درمانی ثبت شرکت شرایط ثبت شرکت خدمات بهداشتی

04 اسفند 14:12 بعد از ظهر(4 ماه پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر