کمیته تشخیص صلاحیت و شرایط رتبه بندی شرکت

کمیته تشخیص صلاحیت و شرایط رتبه بندی شرکت

شاید شما از شرایط رتبه بندی شرکت و جزئیات آن بی اطلاع باشید. در این مطلب شرایطی که برای اخذ رتبه وجود دارد و هم چنین اعضای کمیته فنی تشخیص صلاحیت و وظایف آن ها را بیان خواهیم کرد.

شرایط رتبه بندی شرکت - ثبت یکتا

برای اینکه در هر رشته پیمانکاری بتوان حداکثر مبلغ و تعداد کار مجاز را مشخص کرد، از ظرفیت استفاده می شود. تشخیص صلاحیت پیمانکاران نوع سوم، به صورت موردی می باشد. هرساله در ماه آبان، فهرستی از پیمانکاران دارای صلاحیت منتشر می شود که شامل اطلاعاتی از قبیل امتیازات، ظرفیت، رشته و پایه کار پیمانکار و تاریخ صدور گواهینامه می باشد. در صورت نادرست بودن اطلاعات برای تشخیص صلاحیت یا جعلی بودن مدارک، با تشخیص دفتر امور پیمانکاران، مدیران آن شرکت از یک تا سه سال محروم از تشخیص صلاحیت می شوند.

برای اینکه بخواهید در محرومیت صادر شده از طرف سازمان برنامه ریزی استان ها تجدید نظر شود، باید امور پیمانکاران سازمان این کار را انجام دهد و در موارد دیگر طبق تصمیمات کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران می باشد.

گواهینامه های پیمانکاری تا 4 سال معتبر است و براساس مقررات آیین نامه و رعایت اصول دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران، بهنگام شود.

پس از اینکه شرکت توسط معاونت فنی رتبه بندی شد، باید در مدت 1 سال آیین نامه ای که شامل چگونگی به کارگیری تشکل های صنفی و تخصصی را برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها تهیه کند و به هیات وزیران ارائه کند.

شرکت هایی که برای تشخیص صلاحیت شناخته شده اند، به خاطر شرایط رتبه بندی شرکت، باید بر اساس ضوابط از تاریخ ارسال این آیین نامه به مدت یک سال بتوانند با شرایط آیین نامه منطبق شده و گواهینامه صلاحیت خود را دریافت کنند.

 

کمیته فنی تشخیص صلاحیت برای اخذ رتبه

کمیته ای که برای تشخیص صلاحیت تشکیل می شود شامل افراد زیر می باشد:

  • مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان (رئیس کمیته)
  • مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرح های سازمان
  • نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذیربط
  • نماینده دستگاه اجرایی ذیربط
  • یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیت های فنی و حقوقی، که از طرف معاون امور فنی سازمان انتخاب می شود

این کمیته دارای وظایفی است. این وظایف شامل تصویب شرایط اختصاصی، تصویب جداول و تغییرات آنها، فرم ها و رویه های اجرایی آیین نامه حاضر و وظایف دیگری است که آیین نامه، کمیته فنی تشخیص صلاحیت را مسئول انجام آن ها قرار داده است.

 

هم چنین بخوانید:

اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت پیمانکاری در رشته های پیمانکاری
شرایط عمومی پیمان و رتبه بندی ساجات

برچسب ها : شرایط رتبه بندی شرکت رتبه بندی شرکت اخذ رتبه تصمیمات کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران

01 آبان 10:08 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر