ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ ثبت شرکت در چابهار و هزینه ثبت شرکت در چابهار | ۵۴۰۷۱−۰۲۱

مراحل ثبت شرکت در چابهار

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در چابهار

مدت زمان ثبت شرکت در چابهار

هزینه ثبت شرکت در چابهار

سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت در چابهار

مراحل ثبت شرکت در چابهار

نخستین مرحله ثبت شرکت در چابهار انتخاب حوزه فعالیت شرکت می باشد. در ادامه باید نوع شرکت مورد نظر خود را انتخاب نمایید که معمولا شرکت ها از نوع شرکت با مسولیت محدود یا شرکت سهامی خاص هستند.

بعد از انتخاب نوع شرکت و زمینه فعالیت آن نوبت به انتخاب نام شرکت می رسد. به منظور انتخاب نام مناسب شرکت می بایست ۵ نام پیشنهادی به ترتیب اولویت انتخاب کنید.

حال با ارایه مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در چابهار ما باقی مراحل را برای شما انجام خواهیم داد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در چابهار

مدارک شناسایی اعضاء، هیئت مدیره، شرکا و سهامداران

گواهی عدم سوء پیشینه

تنظیم اوراق اساسی شرکت که عبارتند از اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و متن صورتجلسه. البته این موارد توسط کارشناسان ثبت یکتا تهیه و تنظیم خواهند شد.

 

مدت زمان ثبت شرکت در چابهار

با توجه به نوع شرکت مورد نظر شما، زمان ثبت شرکت در چابهار کمی متغیر می باشد. اما به طور معمول در حدود دوهفته یا ۱۴ روز کاری ثبت شرکت شما انجام خواهد شد.

 

هزینه ثبت شرکت در چابهار

هزینه های ثبت شرکت به دو بخش حق الوکاله و هزینه های واریزی تقسیم می شوند. با توجه به نوع فعالیت ، میزان سرمایه ، حق الثبت و هزینه روزنامه رسمی هزینه ثبت شرکت مشخص می گردد.

 

سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت در چابهار

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت در چابهار صدهزارتومان می باشد.

 

 

نویسنده : ثبت شرکت یکتا
Friday ,9 February, 2018 03:00:48 am