راهنمای پیمانکاران در ساجات

راهنمای پیمانکاران در ساجات

شرکت قانونمداران یکتا کلیه خدمات اخذ رتبه را از ثبت نام اولیه در سامانه ساجات ، دریافت گذر واژه دوم ، ورود اطلاعات و ... را تا اخذ گواهینامه صلاحیت را به متقاضیان محترم ارائه می دهد.

 

 

دانلود فایل راهنمای پیمانکاران در سامانه ساجات

مطالب مرتبط

سامانه تشخیص صلاحیت عوامل فنی و اجرایی ساجات

شرکت قانونمداران یکتا کلیه خدمات اخذ رتبه را از ثبت نام اولیه در سامانه ساجات ، دریافت گذر واژه دوم ، ورود اطلاعات و ... را تا اخذ گواهینامه صلاحیت را به متقاضیان محترم ارائه می دهد.

ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در تهران 02154071 | 02166501809 | 02166502188 | 09127152571

ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در کرج 

راهنمای ثبت نام در ساجات | راهنمای مشاوران در ساجات | راهنمای پیمانکاران در ساجات  | راهنمای انفورماتیک ساجات | راهنمای پرداخت الکترونیک ساجات | راهنمای ورود و خروج نفر و کنترل ظرفیت در سامانه  ساجات | راهنما و فرم متوسط اظهارنامه سه سال اخیر پیمانکاران

ادامه مطلب

جهت دانلود راهنما و فرم متوسط اظهارنامه سه سال اخیر پیمانکاران به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب

شرکت قانونمداران یکتا کلیه خدمات اخذ رتبه را از ثبت نام اولیه در سامانه ساجات ، دریافت گذر واژه دوم ، ورود اطلاعات و ... را تا اخذ گواهینامه صلاحیت را به متقاضیان محترم ارائه می دهد.

 

ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در تهران 02166501809 | 02166502188 | 09127152571

ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در کرج 19 الی 02634218014 | 09123438517

برای مشاهده راهنمای ثبت نام در سامانه ساجات به پست ثبت نام ساجات مراجعه کنید.

ادامه مطلب

آیا از شرایطی عمومی پیمان که برای پیمانکار وجود دارد، اطلاع دارید؟ ما در این مطلب این شرایط که در رتبه بندی ساجات نیز تاثیر می گذارد، بیان می کنیم.

ادامه مطلب