ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و شرکت های مشاور چگونه است؟

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری معیاری است که تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در دفاع از حقوق بهره وران و ارائه خدمات مقیاس گذاری می کنند. برای اینکه یک پروژه اجرا شود، باید طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکار، توان شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت هستند توسط دستگاه های اجرایی مربوطه بررسی شود. در مرحله اول فرآیند احراز صلاحیت شرکت ها انجام می شود. این شرکت ها، شرکت هایی هستند که متقاضی حضور در پروژه های بزرگ و مناقصات دولتی می باشند که گواهی صلاحیت خود را در این مرحله دریافت می کنند.

گروه بندی و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

بهتر است بدانید پیمانکاران برای اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری به چند دسته گروه بندی می شوند. این گروه بندی بر اساس پایه یا توان و برای محاسبه آن می باشد.

 1. پیمانکارهای حقیقی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی ایرانی که اشخاص حقیقی ایرانی دارای سهام 100 درصد می باشند.
 2. گروه دوم پیمانکارانی هستند که مالکیت 100 درصد سهام شان به شهرداری ها، نهادها، دولت و ارگان های انقلاب اسلامی تعلق دارد. شرکت های دولتی قانونی، نوع دو حساب می شوند.
 3. پیمانکارانی که شرایط گروه اول و دوم را نداشته باشند، جزو گروه سوم می باشند. پیمانکارانی که 100 سهام شان به شخصیت های حقیقی و حقوقی گروه اول متعلق است، نوع یک حساب می شوند. دیگر شخصیت های حقوقی عمومی مانند سازمان های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، نهادها و ... از نظر این آیین نامه پیمانکار به حساب نمی آیند.

پیمانکاران بر اساس معیارهای صلاحیت یعنی تخصص و تجربه، ارزشیابی و توان مالی طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی به صورت پیمانکاران پایه 1، پیمانکاران پایه 2، پیمانکاران پایه 3، پیمانکاران پایه 4، پیمانکاران پایه 5 می باشد.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و شرکت های مشاور

برطبق  سازمان معاونت فنی و عمران استانداری، قانون شرکت ها به سه گروه اخذ رتبه پیمانکاران، اخذ رتبه مشاوران و اخذ رتبه انفورماتیک دسته بندی می شوند.

رتبه شرکت های مشاور سه سطح 1 تا 3 است که رتبه 1 بالاترین رتبه و رتبه 3 پایین ترین رتبه است. هم چنین شرکت های پیمانکاری رتبه های 1 تا 5 دارند که رتبه 1 بالاترین و 5 پایین ترین رتبه برای شرکت ها می باشد.
در شرکت های مشاور اهمیت نیروی فنی و مهندسی متخصص وابسته به کیفیت و کمیت نرم افزار ها و  امکانات فنی می باشد. این در حالی است که در شرکت های پیمانکار، تنها تعداد نیروی فنی و مهندسی در هیئت مدیره گزینه های مهم برای دادن رتبه به شرکت های پیمانکار است. ارتقا رتبه در شرکت های پیمانکاری توسط نیروهای فنی و مهندسی و با ارزیابی ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر صورت می گیرد.

اگر بخواهیم رشته های مشاوران را بیان کنیم می توانیم به گروه های زیر اشاره کنیم:

 • راه و ترابری
 • مطالعات کشاورزی
 • صنعت
 • معدن
 • پست و مخابرات
 • نفت و گاز
 • مهندسی آب
 • شهرسازی و معماری
 • انرژی
 • تخصص های مشترک

      هم چنین رشته های پیمانکاری عبارتند از:

 • صنعت و معدن
 • کشاورزی
 • آب
 • تاسیسات و تجهیزات
 • نفت و گاز
 • کاوش های زمینی
 • نیرو
 • مرمت آثار باستانی
 • ارتباطات
 • راه و ترابری
 • ساختمان و ابنیه

هم چنین بخوانید:

رتبه بندی شرکت ها چیست و چه  مراحلی دارد؟

اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت پیمانکاری در رشته های پیمانکاری

نویسنده : ثبت یکتا
Saturday ,9 September, 2017 10:55:35 am