ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ شرایط و مراحل ثبت شرکت هلدینگ

شرکتی سهامی که مالکیت سهام شرکت دیگری را برعهده دارد، شرکت هلدینگ می گویند. در این صورت سهام شرکت هلدینگ بیش از 50 درصد سهام در مقابل شرکت زیرمجموعه دیگر می باشد. شرکت هلدینگ دارای نام های مختلفی است که می توان از آن ها به شرکت مادر، شرکت کنترل کننده، شرکت دارنده، شرکت مالک و شرکت صاحب سهام اشاره کرد. در این مطلب مراحل لازم برای ثبت شرکت هلدینگ را بیان خواهیم کرد.

انواع شرکت هلدینگ

 • شرکت هلدینگ ایجاد شده از یک شرکت بزرگ
 • شرکت هلدینگ مختلط ایجاد شده از شرکت های با فعالیت های مختلف
 • شرکت هلدینگ محصولی که همه شرکت هایش تولید کننده یک نوع محصول هستند
 • شرکت هلدینگ زنجیره تامین که دارای یک هدف مشترک اما با فعالیت های گوناگون هستند


مدارک برای ثبت شرکت هلدینگ

 • ارائه نامه نمایندگی از شرکت مادر که برای ثبت شرکت هلدینگ صادر شده است
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نماینده شرکت مادر و اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 • ارائه مدارک شناسایی شامل کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره شرکت هلدینگ
 • آگهی تاسیس شرکت مادر
 • ارائه مدارک شناسایی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره شرکت هلدینگ

 

مراحل ثبت شرکت هلدینگ

 • در ابتدا متقاضی ثبت شرکت باید درخواستش را طبق فرم "تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر" همراه با فرم پرسشنامه داوطلب سمت مدیرعاملی با عضویت در هیئت مدیره که توسط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تکمیل شده است، ارسال نماید. سپس سازمان در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط لازم، موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت هلدینگ اعلام کند.
 • در صورتی که موافقت اصولی اخذ شد، شرکت باید مدارکی را که سازمان اعلام کرده است، طی زمان مشخصی تکمیل کرده و پس از تکمیل مدارک، سازمان نامه ای مبتنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت در مرجع ثبت شرکتها صادر می کند.
 • پس از اینکه با تاسیس شرکت موافقت شد، متقاضی باید در مرجع ثبت شرکتها شرکت را ثبت کرده و مدارک مرتبط را به این سازمان ارائه کند. پس از ثبت نهاد مالی، شرکت مدارک برای ثبت شرکت هلدینگ را به سازمان ارائه کرده و در صورت احراز شرایط لازم، مجوز فعالیت شرکت صادر می شود.

  بر طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت هلدینگ باید برای ثبت شرکت سهامی خاص 50.000.000.000 ریال و برای ثبت شرکت سهامی عام 100.000.000.000 ریال باشد.

در صورتی که عبارت"هولدینگ" قبل از نام اصلی شرکت وجود داشته باشد، باید قبل از ثبت شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز مورد نیاز را اخذ کنید در غیر اینصورت، نیازی به دریافت مجوز نیست. هم چنین موضوع فعالیت شرکت هلدینگ به وسیله شرکت های زیر مجموعه و در صورت نیاز، با تصویب مجمع عمومی شرکت مشخص می گردد.

 

هم چنین بخوانید:

شرایط و مراحل ثبت شرکت چند منظوره

ثبت شرکت چند ملیتی

نویسنده : ثبت یکتا
Wednesday ,21 February, 2018 10:57:28 am