کارت بازرگانی | اخذ و تمدید کارت بازرگانی در کمترین زمان

طبق قوانین گمرکی کشور کارت بازرگانی جوازی است که مالک آن اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی، می تواند در زمینه واردات و صادرات کالا فعالیت نماید. لازم به ذکر است انجام فعالیت های وارداتی و صادراتی برای تمام تاجرین امکان پذیر نبوده و فقط آن دسته از بازرگانانی که دارای این مجوز هستند اجازه انجام چنین فعالیت هایی را دارند.

اخذ کارت بازرگانی

فهرست مطالب

اخذ کارت بازرگانی نیازمند آن است که:

 • شما به عنوان بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارت به ثبت رسانده باشید.
 • دارای دفاتر پلمپ شده تجاری باشید.
 • عضو اتاق بازرگانی محل ثبت موسسه خود باشید.

بازگشت به فهرست

 

 

مزایای اخذ کارت بازرگانی

 • واردات کالا از مناطق آزاد.
 • صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی.
 • صدور ویزای تجاری.
 • عضویت در اتاق بازرگانی.
 • ارتباط با تاجرین خارج کشور.
 • شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی.
 • اقدام به صادرات و واردات کالا بصورت تجاری.
 • اجازه حق العمل کاری در گمرک.
 • ثبت سفارش و ترخیص کالا.
   

لازم به ذکر است اخذ کارت برای افراد حقیقی و حقوقی قابل اقدام است. در ادامه شرایط اخذ آن  ذکر شده است.

بازگشت به فهرست

 

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی

دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمیشود.و درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود

برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ میگردد

ماده ۱۳۰ : بدهی های گذشته موضوع مواد(۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹) , ماده (۱۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود )

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .

ماده۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :
– تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵%

– تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد۲۰%

– تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )

– تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد ۳۰%

– نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ۳۵%

بازگشت به فهرست

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای افراد حقیقی ایرانی:

 • دارای حداقل 21 سال سن.
 • 3 سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به همراه تایید 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی، یا ارایه مدارک دانشگاهی، یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی.
 • داشتن محل کار متناسب با فعالیت کاری ( ملکی یا استیجاری).
 • برای آقایان کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت نیز الزامی است.
 • مالکیت حساب تجاری در یکی از بانک های داخلی.
 • عدم ارتباط استخدامی در هیچ یک از دستگاه ها یا سازمان های دولتی.
 • نداشتن محکومیت کیفری
 • عدم ورشکستگی

بازگشت به فهرست

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای افراد حقیقی غیر ایرانی:

 • دارا بودن تمامی شرایط ذکر شده در رابطه با اخذ کارت بازرگانی برای افراد ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت.
 • داشتن اقامت معتبر به همراه پروانه کار
 • عمل متقابل کشور مورد نظر آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

بازگشت به فهرست

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

 • مدیران عامل و روسای هیئت مدیره باید دارای پروانه کار و عدم سوء پیشینه باشند.
 • عدم ورشکستگی شرکت مورد نظر
 • داشتن مکان کار مرتبط به زمینه فعالیت
 • دارا بودن دفاتر قانون و ارایه اظهارنامه ثبتی

بازگشت به فهرست

 

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
   دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 • سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
 • اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
  تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
  اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
  * متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
  * متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
  * متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
 • ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.
 • ارائه یکی از مدارک ذیل:
  • اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  • اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  • اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
 • ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
 • ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
   

بازگشت به فهرست

 

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

 • اصل و فتوکپی کارت ملی
 • کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره) 
 • ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد (شرکت های سهامی عام و خاص).
 • ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد(شرکت های با مسئولیت محدود).
 • کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
 • اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
 • اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
 • اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-44 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد).
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
 • کد اقتصادی
 • گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
 • خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
 • شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
 • تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
 • تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
 • اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
   در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا  شرایط مذکور شده است،وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.همچنین ،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.
   قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.
   

بازگشت به فهرست

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
 • در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.
 • ارائه اصل کارت بازرگانی
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
 • اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
  • اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  • اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  • اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
 • در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
 • در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
 • ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
 • فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
   

بازگشت به فهرست

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

 • ارائه اصل کارت بازرگانی
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
 • اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
 • اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 955،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
 • در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
 • یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)
 • در صورت تغییر مدیر عامل:
  • اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
  • اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
  • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
   متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
  • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
  • داشتن حداقل سن 23 سال تمام
 • در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
  • اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
  • اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
  • اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن 
 • اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 88(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
 • فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

بازگشت به فهرست

 

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

 • شرکت تعاونی مرزنشینان
 • ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
 • پیله وران
 • کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
 • کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
   

چند نکته:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

بازگشت به فهرست

 

مراحل ثبت‌نام:

ورود به سایت http://cscs.ir
واردکردن شناسه ملی شرکت مربوطه و استعلام از این سامانه.
 واردکردن مشخصات فردی متقاضی.
 اسکن عکس با پس‌زمینه سفید و اسکن کردن امضا.
 ثبت نمودن مشخصات شرکت.
 چاپ مدارک زیر:

استعلام ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم.

فرم الف برای گرفتن استعلام از بانک.

فرم دال برای گرفتن تأیید امضاء از محضر برای صدور کارت یا تغییر مدیرعامل.

استعلام از تأمین اجتماعی.

تشخیص هویت صرفاً برای صدور کارت یا تغییر مدیرعامل.

فراهم نمودن مدارک زیر:

اساسنامه شرکت.

اظهارنامه ثبت شرکت‌ها

آگهی تأسیس و تغییرات.

اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی هنگام صدور کارت یا درج تغییرات.

پروانه بهره‌برداری برای واحدهای تولیدی.

ثبت‌نام کد اقتصادی در سایت.

یک سری کپی برابر با اصل سند به نام کارخانه یا شرکت.

کپی برابر با اصل اجاره‌نامه به نام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره.

مدارک شخص مدیرعامل شامل:

کپی برابر با اصل مدارک شناسایی (کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت)

برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل.

 مدارک موردنیاز برای متقاضیان غیر ایرانی

داشتن شرایط مربوط برای ایرانیان غیر از کارت پایان خدمت یا معافیت.

پروانه اقامت و اشتغال.

تصویر گذرنامه یا پاسپورت.

فرم تأیید صلاحیت صادره از اتاق.

 اطلاعات درخواستی را با دقت و صحت به دو زبان انگلیسی و فارسی کامل کنید.
پس از تکمیل اطلاعات، آن را در سیستم ذخیره کنید. درصورتی‌که امکان چاپ اطلاعات در محل کار شخص وجود ندارد می‌توان از بخش بازیابی اطلاعات با توجه به مطالب ثبتی به بخش اصلاح و چاپ دست‌یافت.

بعضی از فرم‌ها به امضاء و تأیید مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و غیره نیاز دارند. به همین دلیل بهتر است جهت مراجعه کمتر، فرم‌های تکمیلی در سایت را چاپ و بعد از دریافت تأییدیه و گرفتن امضاء به اتاق بازرگانی مراجعه نمایید.
متقاضیان دریافت و تمدید کارت بازرگانی نیازی به ارائه فیزیکی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را ندارند و این گواهی به‌صورت سیستمی از سازمان امور مالیاتی به اتاق بازرگانی ارسال می‌شود.
پیش‌ازاین، متقاضی دریافت کارت بازرگانی با مراجعه به سامانه کارت هوشمند بازرگانی و درج مشخصات اولیه خود، باید معرفی‌نامه برای صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را از روی سامانه دریافت کرده و به‌صورت فیزیکی به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌داد.

از طرفی برای محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی، متقاضی می‌بایست برگه‌های قطعی مالیاتی سال‌هایی که به اتاق بازرگانی بدهکار بود را نیز ارائه دهد. در مقابل سازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ به استعلام اتاق بازرگانی، گواهی مذکور را صادر و برای بارگذاری روی سامانه کارت هوشمند بازرگانی به متقاضی تحویل می‌داد.

اما اینک طبق دستورالعمل جدید، نیازی به طی رویه طولانی‌مدت نیست. با اتصال سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق‌های بازرگانی به سازمان امور مالیاتی بعدازاینکه متقاضی اخذ کارت، مشخصات اولیه خود چون کد ملی یا شناسه ملی را وارد سامانه کارت بازرگانی هوشمند کند، درخواستش از طریق این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و اگر متقاضی در سازمان امور مالیاتی دارای پرونده تکمیل‌شده به لحاظ کد اقتصادی و نیز فاقد بدهی به حوزه مالیاتی باشد، گواهی موضوع ماده 186 از طرف سازمان امور مالیاتی به‌صورت الکترونیکی به اتاق بازرگانی ارسال می‌شود.

همچنین می‌توانید تمام مراحل فوق را به ما بسپارید. مشاورین مجرب ثبت یکتا آمده پاسخگویی به تمام سؤالات شما هستند.

بازگشت به فهرست

 

ابطال کارت بازرگانی

الف: ابطال اختیاری (انصراف)

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارایه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند.

ب: ابطال اجباری

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت بازرگانی می‌تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید. (بند ۶ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات)

ضمناً اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرکی ایران اگر دارای این کارت باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوطه از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دایم محروم و کارت آنان نیز باطل می‌شود.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به صورت موقت یا دایم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند.

در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد شد

تبصره ۱: محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود. (ماده ۳۰ قانون امور گمرکی).

تبصره ۲: به هر جهت ابطال کارت بازرگانی چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری توسط اداره کارت بازرگانی، معاونت بازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی انجام‌پذیر است.

بازگشت به فهرست

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۴ مهر ۰۵:۰۷ قبل از ظهر(3 ماه پیش)

نظرات

محسن احمدی
هزینه اخذ کارت بازرگانی چقدر است؟
پاسخ
ثبت یکتا
هزینه اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پرداخت واریزی های اتاق که مربوط به حق تمبر حق سرمایه و حق ورودی و حق وازرت صنایع و معادن میباشد در تهران 1/200/000 و در شهرستان 1/000/000 میباشد.
پاسخ

نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ثبت برند و انواع علائم تجاری فارسی و انگلیسی

ما در ثبت یکتا مفتخریم با کادری حرفه ای و وکلای مجرب شما در زمینه ثبت برند - نماد تجاری یاری کنیم. در صورتی که کار خود را به ما بسپارید نیازی به هیچ گونه مطالعه و دانش شما در زمینه مراحل ثبت برند نیست. کافیست با ما تماس بگیرید تا تمام مراحل ثبت برند را در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما انجام دهیم.

با ما تماس بگیرید :

ثبت برند، ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در تهران 54071-021  | 09127152571 | 09126010223 

 

همین حالا برند خود را ثبت کنید

 • دریافت تخفیفات ویژه برای متقاضیانی که به صورت آنلاین درخواست خود را ثبت کرده اند.
 • بهره مندی از مشاوره رایگان و تخصصی در زمینه ثبت برند.
 

 

ثبت برند

 

در ادامه خواهیم گفت:

برند چیست؟

طبق تعریفی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارایه کرده است برند یا همان علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ‌ها یا اشخاص متمایز نماید.

مزایای ثبت برند

یک برند خوب باعث می شود مشتریان و مشترکان شما محصولات شما را از یکدیگر تشخیص دهند و عامل بسیار تاثیر گذاری در ایجاد وجهه و شهرت برای شرکت شما خواهد بود. همچنین اشخاص ثالث با کسب اجازه از شما می توانند منبع درآمد مستقیمی از محل حق امتیاز برند شما باشند. حتی ممکن است داشتن برند برای دریافت وام نیز مفید باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند

برای اشخاص حقیقی ارایه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی لازم است.

برای اشخاص حقوقی نیز کپی روزنامه تاسیس و اخرین تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، کارت بازرگانی( البته در صورتی که از حروف لاتین استفاده کرده باشید) باید ارایه شود.
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت،کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود

ارایه 10 نمونه برند درخواستی در ابعاد حداکثر 10×10 سانتی متر. در صورتی که برند شما 3بعدی باشد می بایست از 6 زاویه متفاوت به گونه ای که در مجموع نمونه 3 بعدی را شامل شوند ارایه شود.

ارایه مدارکی که مشخص کننده زمینه فعالیت شرکت شما باشد. نظیر جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع و از این قبیل.

در صورتی که سوالی در رابطه با مدارک مورد نیاز ثبت برند و علائم تجاری دارید خوشحال می شویم به صورت رایگان مشاور شما باشیم. کافیست با ما تماس بگیرید.

در عین حال در ادامه سعی کرده ایم به معرفی مفاهیم کلی علائم تجاری و مدارک مورد نیاز ثبت علامت تجاری اشاره کنیم. همچنین برای دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید مستقیما به وب سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – مالکیت معنوی مراجعه کنید.

مطالبی که در وب سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه ثبت علائم تجاری خواهید آموخت عبارتند از:

 • درباره علامت تجاری
  • مفاهیم کلی علامت تجاری ( برند )
   • علامت تجاری چیست؟
   • مزایای ثبت علائم تجاری
   • دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن
   • مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده
   • علائم تجاری قابل ثبت
   • علائم تجاری غیر قابل ثبت
  • مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری
  • اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری
  • تمدید، تغییرات و انتقالات
   • تمدید علامت
   • تغییر علامت
   • انتقال علامت
 • قوانین و مقررات
  • قانون ثبت علامت تجاری
  • آیین نامه اجرایی ثبت علامت تجاری
   • فصل اول: تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه
   • فصل دوم: بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه
   • فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
   • فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبت
   • فصل پنجم – علامت جمعی
   • فصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده
   • فصل هفتم – ابطال ثبت علامت
   • فصل هشتم – ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید
 • طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۱ مرداد ۰۷:۰۵ قبل از ظهر(5 ماه پیش)

نظرات

بدون نام
هزینه روزنامه رسمی برای ثبت برند چقدر است؟
پاسخ
ثبت یکتا
هزینه روزنامه رسمی برای ثبت برند با توجه به نام فارسی و انگلیسی و لوگو و همچنان میزان کالاها متغیر میباشد. ولی حداقل پرداخت روزنامه رسمی مبلغ 250/000 تومان میباشد. با توجه به اینکه برای ثبت برند دوبار حق الثبت و دو بار پرداخت روزنامه با مبلغ های متغیر وجود دارد.
پاسخ
حسن
پرسه ثبت برند چقدر طول میکشه؟
پاسخ
مژگان
آیا از اسامی برند های جهانی هم میتوان برای داخل کشور ثبت کرد؟؟
پاسخ

نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ثبت اختراع و موارد حمایت از اختراع

ثبت اختراع حاصل خلاقیت ذهنی هر فرد است که می توان گفت اختراع راه حل جدید برای مشکلات فنی جامعه به شمار می اید .
اختراع نتیجه تلاش فکری ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی می باشد و اختراع طبق تشریفات خارجه کشور مذبور در موعد و زمان مقرر به ثبت می رسد و شرایط استفاده از این ثبت در نزد اداره ثبت اختراعات می باشد.
اختراعی قابل ثبت می باشد که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور آشکار و معلوم نباشد و از نظر صنعتی اختراع کاربردی محسوب می شودکه
در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

ثبت اختراع

گواهی نامه اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع پس از مـوافقت صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع بهره مند شود.

در موارد ذیل حیطه حمایت از اختراع خارج میسر می گردد:

1. کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثارهای هنری
2. طرح ها و قواعد و یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
3. روشهای تشخیص و درمان بیماریهای انسان ها و حیوانات
4. منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک و تولید آنها
ماده 27 قانون مارالذکر: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید.
1. ابداع یک محصول صنعتی جدید
2. کشف هر وسیله جدید یا عمل وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

نویسنده : ثبت یکتا

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ثبت شرکت دانش بنیان و قوانین ثبت شرکت دانش بنیان

فرآیند ثبت نام شرکت ­های دانش بنیان

برخی سوالات رایج در زمینه ثبت شرکت دانش بنیان در ادامه آورده شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید نسخه PDF فرآیند ثبت نام شرکت های دانش بنیان را نیز مطالعه فرمایید.

ثبت شرکت دانش بنیان

 1. مراحل ثبت نام شرکت ها برای دانش بنیان شدن چیست؟

پاسخ: در ابتدا شرکت می بایست به سایت www.daneshbonyan.ir مراجعه کرده و پس از مطالعه آئین نامه­ها و قوانین و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آئین نامه در قسمت «مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء»، در سامانه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش­بنیان (http://reg.daneshbonyan.ir)  ثبت نام نمایند.

 

 1. برای تاسیس یک شرکت یا موسسه دانش بنیان، چه باید کرد؟

پاسخ: شرکت ها و موسسات باید بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکت ها وجود ندارد.

شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه نمونه آزمایشگاهی (برای شرکت های نوپا)، بر مبنای آیین­نامه مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می­توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند.

 

 1. آیا می­توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان در اداره کل ثبت شرکت ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نمود؟

پاسخ: خیر، ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود و شرکت متقاضی پس از ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها، وارد فرآیند ارزیابی شرکت ها می­شود.

 

 1. شرکت دانش بنیان به چه شرکتی گفته می شود؟

پاسخ: شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم­افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری­سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری­های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم­افزارهای مربوط تشکیل می­شود و بر اساس معیارهای مورد نظر آیین­نامه، به تایید کارگروه می­رسد.

 

 1. آیا ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه امکان­پذیر است؟

پاسخ: خیر، لازم است فرد ابتدا به صورت حقوقی شرکت یا موسسه­ای را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برساند و بعد از اخذ شناسه ملی شرکت نسبت به ثبت نام شرکت در سامانه شرکت های دانش بنیان جهت ارزیابی اقدام نماید.

 

 1. شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه می­توان پیدا نمود؟

پاسخ: متقاضیان می­توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس(http://www.ilenc.ir)  مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایید.

 

 1. آیا یک تیم شامل چند نفر از افراد متخصص (هسته فناور یا واحد فناور) که در یک مرکز رشد مستقر است، مشمول استفاده از مزایای قانون می شود؟

پاسخ: قانون مختص به حمایت از شرکت های ثبت شده رسمی است و هسته فناور یا واحد فناور، پس از ثبت رسمی حقوقی می تواند بلافاصله تقاضا داده و ارزیابی شود. لذا قبل از ثبت رسمی شرکت، امکان ارایه تقاضا و استفاده از حمایت های قانون وجود ندارد.

 

 1. شرکت چه کسی را به عنوان رابط در سامانه ثبت کند و اگر شرکت اقدام به ثبت نام اولیه نموده باشد، اما بعد از پنج ساعت ایمیل فعال­سازی به رابط و یا مدیرعامل ارسال نگردد، چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

پاسخ: رابط شرکت شخصی است که برقراری ارتباط از جانب دبیرخانه کارگروه با ایشان به راحتی امکان­پذیر باشد و از کلیه اطلاعات و فرآیندهای شرکت مطلع باشد. همچنین اگر رابط شرکت اقدام به ثبت نام اولیه نمود و پس از پنج ساعت ایمیل فعال­سازی برای وی ارسال نگردید، لازم است که دوباره اقدام به ثبت نام نماید.

 

 1. آیا شرکتی که قسمتی از سهام آن متعلق به شخص حقیقی با تابعیت غیرایرانی باشد می­تواند از حمایت­های قانونی مربوط به شرکت های دانش بنیان استفاده نماید؟

پاسخ: بله، این شرکت ها هیچ ممانعتی برای ثبت نام و استفاده از حمایت­ها و تسهیلات قانونی شرکت های دانش بنیان ندارند.

 

 1. سهام بی نام چیست؟

پاسخ: در صورت بی نام بودن سهام در شرکت های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهم درج نمی شود و سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. برای نقل و انتقال سهام بی نام نیازی به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نیست. اگر شرکت فاقد سهام بی نام است در قسمت ثبت اطلاعات مربوط به سهام بی نام صفر را وارد نماید.

 

 1. آیا دانشگاه­ها امکان مشارکت در تأسیس و اداره شرکت های دانش بنیان را دارند؟

پاسخبر اساس ماده 43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 4/12/93،  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت های دانش بنیان که حداکثر چهل  و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت    علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت    علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند.

 

 1. آیا شرکت­های دولتی یا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمایت­های قانون دانش بنیان را دارند؟

پاسخ: شرکت های دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت­های این قانون نیستند.

 

 1. فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی چیست؟

پاسخ: 1 – شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادامی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد. 2 - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3 - هلال احمر 4 - کمیته امداد امام 5 - بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7 - کمیته ملی المپیک ایران 8 - بنیاد 15 خرداد 9 - سازمان تبلیغات اسلامی 10 - سازمان تأمین اجتماعی  11 - فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران 12 - مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی 13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 14-کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم) 15- جهاد دانشگاهی 16- بنیاد امور بیماریهای خاص 17- سازمان دانش آموزی  18- صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 19- صندوق تأمین خسارت­های بدنی

 

 1. آیا انجام فرایند ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت­ها، مستلزم پرداخت هزینه است؟

پاسخ:خیر، با توجه به لزوم حمایت از شرکت های دانش­بنیان، همه هزینه­های ارزیابی شرکت های دانش­بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می­شود و شرکت های متقاضی هیچ هزینه­ای را به کارگزاران ارزیابی پرداخت نمی­کنند.

 

 1. اگر عنوان دانش بنیان در نام ثبتی یا اساسنامه شرکت وجود داشت، آیا شرکت دانش بنیان محسوب می شود و می تواند از حمایت های مندرج در قانون استفاده کند؟

پاسخ: خیر. لازم است همه شرکت­های متقاضی حمایت­ها، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی شوند و شرکت هایی هم که در نام ثبتی یا اساسنامه خود، عنوان دانش­بنیان دارند، باید مشابه سایر شرکت ها بر اساس آیین­نامه ارزیابی شرکت های دانش­بنیان ارزیابی شوند.

 

 1. آیا شرکت هایی که عضو مراکز رشد و یا پارک­های فناوری هستند جزو شرکت های دانش بنیان مشمول مزایای ماده (3) قانون هستند؟

پاسخ: شرکت های مستقر در پارک­های فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکت ها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.

 

 1. آیا واحدهای تحقیق و توسعه فعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟

پاسخ: شرکت های بزرگی که معیارهای ارزیابی شرکت های دانش­بنیان و یا شرکت های دانش­بنیان دارای فعالیت صنعتی را ندارند می­توانند با تبدیل واحد تحقیق و توسعه خود به یک شرکت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای دانش بنیان اعلام شده توسط کارگروه فعالیت کنند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نموده و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکت ها برای آنها نیز صورت پذیرد.

 

 1. در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟

پاسخ: خیر، شرکت های نوپا باید کالاها و خدمات دانش­بنیان را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (با هدف تولید و فروش) ساخته و ارائه نمایند.

 

 1. در صورتی که شرکت متقاضی تغییر نام داده باشد، به هنگام ثبت نام در سامانه دانش­بنیان چه اقدامی را باید انجام دهد؟

پاسخ: در صورت تغییر نام، شرکت باید آگهی تغییرات را ضمیمه مدارک کند. در صورتی که بعد از وارد شدن به پروسه ثبت نام، نام شرکت  تغییر کند باید آگهی تغییر نام برای دفتر امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان فکس گردد (تلفکس: 88623593)، در غیر اینصورت مسئولیت این امر به عهده شرکت می­باشد.

 

 1. شرط سقف 3 سال برای شرکت های نوپا تاریخ ثبت شرکت ملاک هست یا تاریخ شروع فعالیت؟

پاسختاریخ تاسیس شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک ارزیابی می باشد.

 1. آیا شرکت های متقاضی در هنگام ثبت نام باید در پارک علم و فناوری مستقر باشند؟

پاسخخیر- شرکت ها در هنگام ثبت نام الزاماً نباید در پارک علم و فناوری مستقر باشند.

 

تعریف قانون از شرکت دانش بنیان چیست؟

طبق ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی شرکت های دانش بینان به این صورت تعریف می شوند:

شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا فعالیت می نمایند،شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند.

ویژگی های شرکت دانش بنیان و مساله حفظ حقوق معنوی آنان:

همان طور که از نام شرکت های دانش بنیان مشخص است، سرمایه اصلی این شرکت ها دانش و اطلاعات افراد بنیان گذار شرکت می باشد. و الزاما شرکت های دانش بنیان دارای زمین و ماشین آلات پرهزینه و خاصی نیستند. به همین دلیل محصول اصلی این شرکت ها بومی سازی فناوری ، تولید علم و پیشرفت علم می باشد. از همین رو یکی از بزرگ ترین دغدغه های این گونه شرکت ها حفظ حق مالکیت معنوی ، حق تولید و انتشار محصول می باشد. چرا که دارایی فکری ، ایده ها و محصولات علمی آنان قابل لمس نیست.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان،به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.
الف- شاخص های عمومی
حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.
1-حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
2-حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
3-دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.
4-حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت از طریق قرارداد باشد.
تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.
5-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.
ب- شاخص های اختصاصی
شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:
1-شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان
2-شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،نهادینه
بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان "مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا"یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است:
1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها) 
2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان

طبق آیین نامه ،معیارهای سه گانه ی محصولات دانش بنیان نیز عبارت است از:
دارای پیجیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه ی هدفمند ،توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد،در حوزه ی فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد،همچنین  تحقیق و توسعه برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار ، به صورت مداوم انجام شود و عمده ارزش افزوده ی آن کالا، خدمات ناشی از دانش فنی و ...نوآوری فناورانه باشد.
لذا بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ، شرکت های متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخص های عمومی ( شامل کسب حد اقل درآمد ذکر شده ی ناشی از فروش فناوری ،کالا و خدمات دانش بنیان،نیروی انسانی و سابقه ی بیمه ی کارکنان) ، کلیه ی شرایط مشخص شده در شاخص های اختصاصی این آیین نامه را  نیز احراز نماید.
بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان "مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا"یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است:
1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها) 
2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)

شرایط پذیرش طرح های حمایتی

شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشند.
تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور ،اشتغال زایی،  ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژی ، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب درآمد و ... برخوردار می باشند و حمایت  از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R & D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهند و با به کارگیری نخبگان  ، گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. لذا درباره ی امکان استفاده از مزایای قانونی در زمان ثبت شرکت ،نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان:

1-رزومه شرکت
2-آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی کشور
3-آخرین لیست بیمه شرکت و خلاصه وضعیت حقوق دستمزد و مزایا

فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان

مرحله اول جهت ثبت شرکت دانش بنیان،ثبت شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی است.بنابراین،لازم است  شرکت ابتدا به صورت عادی در اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد .در هنگام ثبت ،هیچ تفاوتی بین شرکت ها وجود ندارد.ثبت شرکت همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.
در مرحله بعدی، شرکت ها ی متقاضی باید جهت  دانش بنیادی نمودن شرکت و استفاده از مزایای مورد نظر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ، از طریق این سامانه به نشانی http://www.daneshbonyan.ir  ثبت نام کرده و مورد ارزیابی قرار گیرند.شرکت ها و موسساتی که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را داشته باشند و بعد از طی مراحل ارزیابی از طریق کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تایید گردند به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه صندوق استفاده نمایند.
متقاضیان، برای تکمیل فرم درخواست،می بایست از طریق فرم ارائه شده در سایت مخصوص شرکت های دانش بنیان، اقدام نمایند.رسیدگی به طرح ها پس از ارجاع به ستاد ، هر 2ماه یکبار صورت می پذیرد تا کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و اطلاعات افراد درون سازمان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که آیا شرکت شامل شرکت دانش بنیان می شود یا خیر.
شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه ی برنامه تولید (برای شرکت های نوپا) بر مبنای آیین نامه ی مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنندو برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند.اما قبل از آن ،برای  تشخیص صلاحیت استفاده از تسهیلات  ، می بایست کلیه اطلاعات لازم، جهت ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت و موسسه ی دانش بنیان،  توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ،در این سامانه ثبت شود.

طریقه ی ثبت نام در سامانه :

شرکت هایی که برای اولین بار، وارد سامانه ی ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می شوند،  لازم است با انتخاب گزینه ی ثبت نام و سپس تایید تعهدات و آگاهی های لازم ،  نام شرکت ،شناسه ی ملی و همچنین پست الکترونیک را وارد نمایند تا لینک فعال سازی سامانه،  به پست الکترونیک وارد شده  ارسال گردد.بعد از تکمیل و ثبت فرم لینک فعالسازی، نام کاربری (شناسه ی ملی) به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد.اگر بعد از 5 ساعت،   نام کاربری (شناسه ملی) خود را فعال نکنید  ،  کد کاربری  از سیستم حذف می شود و متقاضی باید مجدداَ ثبت نام نماید.لذا  لازم است  از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید .متقاضیان می توانند به سامانه ی شناسه ی ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس www.ilenc.ir مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ی ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایند.همه ی شرکت های متقاضی حمایت های مندرج در قانون، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی می شوند. پس از ورود اطلاعات باید حتما کلید ذخیره را کلیک نمایید. متقاضیان می بایست تصویر آگهی تاسیس،  به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی را اسکن نموده و جهت تکمیل اطلاعات ، در سامانه بارگذاری نمایند.همچنین،  آخرین لیست بیمه ی شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد (حقوق و مزایا) و تصویر آخرین اظهار نامه ی مالیاتی ، به سازمان امور مالیاتی نیز بایستی ارسال گردد که برای شرکت های نوپا ، اختیاری می باشد.
برای تکمیل فرم بررسی فناوری طرح های دانش بنیان در قالب تعاونی،  می بایست اطلاعاتی نظیر نام شرکت  ،  نوع شرکت ، شماره ی ثبت ،  آدرس سایت اینترنتی ، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و آدرس ایمیل را پر کنید و در بخش دوم،  بخش صنعت و فناوری ، نام محصول و کاربرد محصول را وارد کرده و در خصوص  تکمیل اطلاعات مالکیت معنوی، زمان دستیابی به نوآوری و اطلاعاتی نظیر عنوان نوآوری، اقدام نمایید. دررابطه با جایگاه محصول در چرخه ی فناوری  نیز، یکی از موارد (مطالعات اولیه ، مطالعات تکمیلی ، نمونه ی کارگاهی، نمونه ی آزمایشگاهی و نمونه ی صنعتی) را انتخاب کنید و توضیح دهید که چرا محصول در جایگاه انتخاب شده قرار دارد. لذا طرح توجیهی، معرف روح طرح و میزان پختگی مطالعات انجام شده می باشد که ممکن است  به دنبال بی دقتی در ارائه ی برخی از اطلاعات، کارشناسان سرمایه گذاری در این طرح را مخاطره آمیز بیابند. بنابراین برای اینکه طرح پیشنهادی مطبوع افتد ، می بایست تمامی آمار و ارقام ، به همراه توضیحات کافی و مستند ارائه گردد  تا هیچ شبهه و سوالی پیش نیاید و متن درستی از اطلاعات در اختیار کارشناسان قرار گیرد.
پس از ورود اطلاعات توسط شرکت های متقاضی در سامانه دبیر خانه ی کارگروه، آن ها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می کنند.نتایج بررسی کارگزاران ، توسط دبیر خانه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه (یا کمیته ی کارشناسی ذیل کارگروه،حسب مورد) ارجاع داده می شود.در صورت تایید ، شرکت متقاضی برای مدت 2 سال مشمول حمایت های مورد نظر قانون می باشد.تمدید این زمان منوط به تداوم شرایط مورد نظر در این آیین نامه است.
شایان ذکر است، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی پس از ثصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه ی مالی و معاملاتی خود در هیئت امنا، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان کنند.هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی  تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضای هیئت علمی پیشنهاد می شود.
بدیهی است شرکت هایی که بدون ثبت نام در سایت مذکور طرح های خود را ارسال نمایند در لیست پذیرش قرار نخواهند گرفت.

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره بلند مدت یا کوتاه مدت و یا بی بهره برخوردار می باشند.

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۴ تیر ۰۱:۰۴ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

برند چیست و چرا باید آن را ثبت نمایید؟

برند

برندها دارایی ارزشمندی به حساب می آیند که در حیطه ی سرمایه ها و دارایی های مادی یک مجموعه به حساب نمی آیند و در واقع از دارایی های غیر مادی محسوب  می گردند.

هرگاه فردی تصمیم به استفاده از کالا و یا خدمات یک مجموعه می گیرد این برند شماست که تضمین می کند که آن فرد با خیالی آسوده از کالا و خدمات شما استفاده کند.

به شکل کلی افراد انتظار دارند وقتی مجموعه ای را زیر نظر می گیرند تا از کالا و خدمات آن مجموعه استفاده کند علاقه مندند که این انتخاب آنها علاوه بر کیفیت کالا و خدمات با انتخاب برند آن مجموعه همراه باشد و علائم تجاری آن مجموعه مطمئناً در این فرایند انتخاب تاثیر به سزایی دارد.  به صورت کلی این عبارت به این معنی می باشد که افراد علاقه دارند یک نام تجاری که همراه با کیفیت و کارایی مناسب می باشد را انتخاب نماید.

چون در اصل برند به نوعی یک تعهد دائمی محسوب می گردد که فروشنده به دریافت کننده کالا و یا خدمات مجموعه ای از ویژگی های خوب و مزیت های بسیار و نیز خدمات خاصی را ارائه نماید. از نگاه مصرف کننده گان همین موضوع نشانه ی کیفیت می باشد.

مخاطبین برای استفاده از خدمات و محصولات یک مجموعه نیاز به پرس و جوی زیاد و صرف هزینه های گزاف دارند ولی اگر برند شما اعتبار و کیفیت بالایی داشته باشد دیگر این فرایند از پروسه ی خرید مخاطبین حذف می گردد و آنها با خیال راحت شما را انتخاب می نمایند.

برندها به مجموعه ها این قابلیت را هدیه می دهند که به سادگی میتوانند خود را از سایر مجموعه های مشابه متمایز نماید.

صاحبان مشاغل بنا به دلایل متفاوتی  یک برند را به ثبت می رسانند از جمله ی آن می توان به:

 • از تقلب نمودن متقلبان جلوگیری به عمل می آید
 • امکان تشخیص محصولات شرکت نسبت به محصولات مشابه فراهم است

زیرا اگر رقیبان از محصولات مشابه با ما استفاده نمایند باعث می شود که مخاطبین ما به اشتباه بیوفتند و در آن صورت هم به اسم و اعتبار ما لطمه وارد می شود و هم سهم بازار خود را از دست میدهیم. امروزه اکثر مجموعه ها بزرگ کم و بیش با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آذر ۱۱:۰۹ قبل از ظهر(1 هفته پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مدارک لازم ثبت برند چه مدارکی است؟

برای ثبت علامت تجاری و برند، مدارکی را باید ابتدا تهیه نمایید. قبل از تهیه مدارک لازم بهتر است بدانید بین مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری حقیقی و حقوقی تفاوت وجود دارد. در علامت تجاری حقیقی، ثبت علامت تجاری به نام شخص می باشد اما در علامت تجاری حقوقی، ثبت برند به نام شرکت است. در این مطلب مدارک لازم ثبت برند را برای شما بیان می کنیم.

مدارک لازم ثبت برند - ثبت یکتا

مدارک لازم ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند به نام شخص حقیقی

مدارک ثبت علامت تجاری برای شخص حقیقی، باید مرتبط با فعالیت و زمینه موردنظر و به نام شخص باشد. مدارک لازم که در زیر ذکر شده است، برای ثبت برند باید آماده و اسکن گردد.

 • کارت ملی
 • کپی شناسنامه
 • کپی مجوز فعالیت (مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس)
 • کپی کارت بازرگانی(در صورت استفاده از حروف لاتین)

 

مدارک لازم برای ثبت برند به نام شخص حقوقی

مجوز ها و تمام مدارک لازم ثبت برند برای شخص حقوقی، باید به نام شخص حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نیز در آن ذکر شود. مدارک لازم زیر باید آماده شده و اسکن شود.

 • کپی کارت ملی
 • کپی شناسنامه
 • کپی آخرین تغییرات شرکت
 • کپی روزنامه تاسیس
 • کارت بازرگانی
 • کپی مجوز فعالیت (مانند پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جواز تاسیس)

دقت کنید در صورت عدم استفاده از حروف لاتین در تصویر علامت یا نام مورد نظر، نیازی به ارائه کارت بازرگانی نخواهد بود.
هم چنین استفاده از عنوان یا اسمی مخالف با موازین شرعی و نظم عمومی و یا فریب عموم جامعه، غیرقانونی بوده و باعث عدم تلقی آن اسم یا عنوان به عنوان نام تجاری می باشد.

استفاده مالک علامت ثبت شده برخلاف قانون و ضوابط مرتبط با آن یا اجازه استفاده از آن برای فریب مراکز عمومی و تجاری یا فریب خصوصیت مشترک کالاها یا خدمات دیگر، موجب باطل شدن علامت جمعی توسط دادگاه می شود.


هم چنین بخوانید:

7 راه برای برند سازی کسب و کار شما

برند چیست و چرا باید آن را ثبت نمایید؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۸ آبان ۰۹:۰۸ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

اعتراض به ثبت برند چه شرایطی دارد؟

اگر کسی اقدام به ثبت برند و علامت بازرگانی کند و سپس شخص دیگری از این علامت برای محصول خود استفاده کند به گونه ای که خریداران عادی در موقع خرید جنس، به اشتباه بیفتند، مالک اصلی آن برند دارای شرایط اعتراض به ثبت برند بوده و در سیستم ثبت علامات تجاری در ایران می تواند این اعتراض را به مراجع ذیصلاح اعلام کند. براساس قانون علائم تجاری و اختراعات، شباهت علامت با علامت ثبت شده دیگر باید به گونه ای باشد که اشخاصی که اطلاعات مخصوصی نداشته و جزو مصرف کنندگان عادی هستند، به اشتباه بیفتند. هم چنین ممکن است شخص برای ثبت علامت خود تقاضا نکرده باشد و قبل از اقدامش، شخص دیگری به ثبت برند اقدام کند.

اعتراض به ثبت برند - ثبت یکتا

اشخاص زیر تنها می توانند به تقاضای ثبت یا به ثبت رسیدن علامت اعتراض کنند:

 • کسانی که صاحب علامت تجاری هستند
 • کسانی که علامت با علامت آن ها به گونه ای شباهت دارد که موجب به اشتباه افتادن مصرف کنندگان عادی می شود.

در هر دو مورد، اگر علامت قبلا به اسم معترض ثبت نشده باشد، باید مطابق با قانون در حین اعتراض تقاضای ثبت کند و تمامی مخارج آن را بپردازد. در صورت واقع بودن موسسه در خارج از ایران، حق اعتراض به شرط معامله متقابل مذکوره در فقره دوم ماده 4 مشروط است. بنابراین اعتراض به ثبت برند، قبل زا ثبت یا بعد از آن اتفاق می افتد.

 

اعتراض به ثبت برند قبل از ثبت علامت تجاری

در این مورد باید در مدت 30 روز از تاریخی که آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت شده منتشر شده است، اعتراض موردنظر صورت بگیرد. معترض باید مواردی مانند شغل، اسم، اقامتگاه و تمامی مدارک را ضمیمه و دلایل خود را توضیح دهد. اداره ثبت در مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نامه، به درخواست کننده ثبت مراتب را می رساند. اگر از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به مدت 60 روز متقاضی ثبت اعتراضش را دنبال نکند، علامت تقاضا شده برای درخواست کننده ثبت خواهد شد.

 

اعتراض به ثبت برند بعد از ثبت علامت تجاری

به خاطر متوجه نشدن اشخاص ذی نفع توجه از آگهی تقاضای ثبت، یا اینکه بعداز ثبت شدن علامت، استفاده از آن به صورتی باشد که مصرف کنندگان عادی به اشتباه بیفتند، بر طبق قانون 22 ثبت علائم و اختراعات، شخص ذی نفع در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت می تواند اعتراض نماید.

 

اعتراض به رد تقاضای ثبت توسط اداره ی ثبت

قبل از قبول تقاضای ثبت، اداره ثبت باید بررسی کند که تقاضای ثبت مطابق با اصول قانونی تنظیم شده باشد و جزو علائم ممنوعه نباشد. هم چنین علامت تجاری نباید با علامت های ثبت شده شباهتی داشته باشد. اگر علامت یکی از شرایط ذکر شده را نداشته باشد، اداره ثبت می تواند تقاضای ثبت علامت را رد کند و طبق قسمت آخر ماده 7 قانون ثبت علائم و اختراعات، باید علت رد تقاضای ثبت، به تصریح بیان شود.

 

هم چنین بخوانید:

مدارک لازم ثبت برند چه مدارکی است؟
برند چیست و چرا باید آن را ثبت نمایید؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۹ آبان ۱۱:۰۸ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ثبت برند تجاری و الزاماتی که باید رعایت شود

وقتی از الزام صحبت می شود منظور این است که شخصی بر اساس قانون باید تکلیفی را انجام دهد یا تعهدی را بر دوش دارد که انجامش ضروری بوده و در صورت امتناع، از نظر قانون متخلف شمرده شده و مجازاتی برایش مشخص می شود. نوع مجازات بر حسب مورد محکومیت فرد ممکن است حبس، جریمه نقدی، تعطیلی شرکت و تجارتخانه یا ... باشد. این الزامات می تواند مانند اجرای قوانین رانندگی، پرداخت مالیات، مسائل خانوادگی و ... باشد. در این میان تجار نیز برای انجام معاملات تجاری خود و اجرای عملیات، مجبور به اجرای یکسری الزامات می شوند. این مسائل، الزامات تجار گفته می شود. ما در اینجا الزامات تجار و ارائه دهنده خدمات و ثبت برند تجاری را توضیح خواهیم داد.

ثبت برند تجاری - ثبت یکتا

ثبت برند تجاری شرکت و الزامات مربوط به آن

 • تاجران باید برای انجام امور تجارتی شرکت خود، دفتر تجاری برای خود ایجاد نمایند. زیرا طبق ماده 6 قانون تجارت، داشتن دفتر تجارتی جزو الزامات تجارت می باشد و باید به آن عمل شود.
 • براساس ماده 11 قانون تجارت باید این دفاتر توسط نماینده اداره ثبت یا نماینده اداره ثبت شرکت ها باید امضا شود قبل از اینکه در این دفاتر چیزی نوشته شود.
 • هم چنین طبق ماده 13 قانون تجارت، این دفاتر باید در مدت 10 سال نگهداری شود.
 • هر تاجر باید برای تجارت خود اسمی انتخاب کند و دارای اسم تجارتی باشد. سپس ظرف مدت 6 ماه باید اسم خود را ثبت کرده و بعد از 5 سال درصورت نیاز آن را تمدید نماید.
 • ثبت تجارتی، همان ثبت مشخصات فردی تاجر مانند شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام و نام خانوادگی و ... می باشد و برای هر شرکت تجارتی لازم است. بر اساس ماده 16 قانون تجارت عدم ثبت تجاری یک شرکت تجاری، به پرداخت نقدی محکوم می گردد.
 • ثبت تجارتی را با اسم تجارتی اشتباه نگیرید. اسم تجارتی نام تجارتخانه را معرفی می کند اما ثبت تجارتی، مشخصات تاجر را بیان می کند.
 • تاجرانی که مشغول امر تجارت هستند باید پروانه تجارتی اخذ کنند تا بتوانند کالای خود را خرید و فروش کرده یا از گمرک ترخیص نمایند.
 • علامت تجارتی، علامتی است که تاجران و ارائه دهنده خدمات برای معرفی کالا یا محصولی که عرضه می کنند، در نظر میگیرند و برای به رسمیت شناختن آن و ثبت برند تجاری، باید در اداره ثبت، این علامت ثبت گردد.
 • عنوان تجارتی و شماره ثبت تجارتی دو مورد می باشد که در تمامی سربرگ کاغذهای تجارتی و صورتحساب های فروش و ... ذکر شود.
 • در صورت تغییرات در مفاد اظهارنامه تاجر، ظرف مدت 3 روز باید از تغییرات سه نسخه تهیه شود و به دفتر ثبت تجارتی و مراجع ذیصلاح ارسال شود تا در سوابقش منعکس گردد.
 • در صورت استفاده تاجر از سیستم های الکتریکی یا مکانیکی، باید حداقل ماهی یک بار خلاصه ای از ارقام داده شده به این ماشین ها و اسناد به دفتر روزنامه ثبت داده شود و حداکثر تا پایان ماه بعد، به دفتر کل انتقال داده شود تا مشکلی برای تعیین مالیات به وجود آورده نشود.

 

هم چنین بخوانید:

اعتراض به ثبت برند چه شرایطی دارد؟

مدارک لازم ثبت برند چه مدارکی است؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۱ آبان ۰۵:۰۸ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مدارک برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

کارت بازرگانی چیست؟ این کارت، مجوزی برای دارنده آن (شخص حقیقی یا حقوقی) است که به او اجازه پرداختن به تجارت را می دهد. طبق مقررات، از تاریخ صدور کارت بازرگانی به مدت یکسال این کارت معتبر خواهد بود و درصورت نیاز می توان آن را تمدید کرد. افراد حقیقی و افراد حقوقی پس از ثبت شرکت، برای دریافت و صدور کارت بازرگانی باید شرایط اخذ کارت بازرگانی را دارا بوده و برای صادرات و واردات خود این کارت را دریافت کنند.

صدور کارت بازرگانی - ثبت یکتا

مدارک صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 • اصل و کپی مدرک تحصیلی ارائه گردد
 • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفتر بازرگانی
 • اصل کارت ملی و کپی از پشت و روی کارت ملی
 • 3 قطعه عکس 6 در 4 تمام رخ و جدید
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه(زمان صدور از 6 ماه نگذشته باشد)
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم که مبتنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی می باشد
 • ارائه اصل و کپی کد اقتصادی جدید یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد اینکه کد اقتصادی جدید پس از صدور ارائه می گردد
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شود
 • اصل کارت پایان خدمت به همراه کپی آن
 • دارا بودن حداقل سن 23 سال تمام
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی قابل قبول روی فرم الف. هم چنین حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورت تایید شدن روی فرم (الف)، قابل قبول می باشد
 • ارائه اصل مدرک تولیدی معتبر و کپی آن
 • ارائه یکی از مدارکی که در زیر ذکر می کنیم:

1) اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
2) اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
3) اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

 

هم چنین بخوانید:

اخذ و تمدید کارت بازرگانی

نکاتی برای اخذ کد اقتصادی شرکت

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۵ آبان ۱۱:۰۸ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

برای صادرات و واردات کالا، بازرگانان باید دارای کارت بازرگانی باشند. یک بازرگان، پس از ثبت شرکت خود باید کارت بازرگانی را به نام مسئول شرکت دریافت کند. هم چنین باید شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی وجود داشته باشد تا بتوانند آن را دریافت کنند. بازرگانانی که برای صدور کارت بازرگانی تقاضا می کنند، طبق فرم های مربوطه باید اطلاعاتشان را به اتاق بازرگانی تحویل بدهند و از سمت دو عضو از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. هم چنین شرکت های خارجی و بازرگانان خارجی تنها در صورتی می توانند کارت بازرگانی دریافت کنند که کشورشان به بازرگانان ایرانی نیز اجازه فعالیت بازرگانی بدهد. اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد که ما در اینجا مدارک کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی را ذکر می کنیم.

شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی - ثبت یکتا

مدارک و شرایط اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها که توسط مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره امضا شده باشد.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم که مبتنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی باشد.
 • کپی و اصل کارت پایان خدمت، کارت ملی، مدرک تحصیلی
 • اصل و کپی ستند مالکیت شش دانگ
 • کد اقتصادی داشته باشد.
 • فرم (الف) مربوط به حساب جاری متقاضی تایید گردد.
 • فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه تایید شود
 • گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
 • کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی با مسئولیت محدود که به مهر اداره ی ثبت شرکت ها ممهور شده باشد، ارائه گردد.
 • کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که به مهر اداره ی ثبت شرکت ها ممهور شده باشد، ارائه گردد.
 • اصل و کپی اساسنامه شرکت ارائه شود
 • ارائه شناسه ملی شرکت (6 عدد عکس 4 در 6 و کپی از تمامی صفحات شناسنامه)
 • تمبری به مبلغ 100000 ریال به حساب دارایی واحد قبض خریداری شود و فرم مربوطه توسط اتاق ارائه می گردد.
 • ارائه اصل و کپی روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و تمامی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.
 • در صورتی که وکیل دارید، اصل وکالتنامه رسمی ایشان ارائه گردد.

 

هم چنین بخوانید:

مدارک برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

چه کاری برای اخذ کد اقتصادی باید انجام داد؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۷ آبان ۰۹:۰۸ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ثبت برند جواهرات

جواهرات اشیایی هستند که کوچک بوده و عمدتا برای تزیین استفاده می شوند. آن ها به صورت گوشواره، گردنبند، انگشتر، دستبند، حلقه و ... وجود دارند. برای تولید جواهرات از قرن ها پیش فلزات مواد پایه آن ها را تشکیل می دهد و نگین ها و صدف ها برای تزیین آن به کار می رود. این زمینه نیز مانند بقیه صنایع و مشاغل، نیاز به ثبت برند دارد. افرادی که علاقه دارند در زمینه جواهرات فعالیت کنند، باید ابتدا برای ثبت برند جواهرات اقدام کنند. با ثبت برند جواهرات، می توان محصولات خود را در نظر مشتری معتبر کرد و اعتبار کار خود را تایید کرد. این کار، پیام واضح را در ذهن مشتری ایجاد می کند و مشتریان دائمی و وفاداری را به وجود خواهد آورد.

ثبت برند جواهرات - ثبت یکتا

چه علائم تجاری را می توان ثبت کرد؟

اگر بخواهیم علامت تجاری را تعریف کنیم، می توان گفت هر حرف، کلمه، عکس، عدد، رنگ تصویر یا ترکیبی از آن ها که می توان به وسیله اش کالا یا خدمتی را شناسایی کرد، علامت تجاری می باشد. بعضی کشورها شعار های تبلیغاتی را نیز جزو علامت تجاری در نظر می گیرند.

 

مزایای ثبت برند جواهرات

اگر بخواهیم برند را تعریف کنیم می توانیم بگوییم برند یا علامت تجاری در واقع یک نشان است که باعث می شود خدمات و کالاهای تولیدی شما از سایر افراد در زمینه کاری شما، متمایز شود.

با ثبت برند جواهرات شرکت شما مطابق با قانون ثبت علائم تجاری حق انحصاری پیدا کرده و می توانید از کالاهایی که مشابه علامت تجاری شما باشد و توسط اشخاص ثالث عرضه شود، جلوگیری کنید.

 

مراحل ثبت برند جواهرات

برای این منظور ابتدا باید مدارکی را که در ادامه بیان می کنیم، تکیمل کرده و سپس نام برند درخواستی را استعلام کنید. هم چنین اظهارنامه ثبت برند را تکمیل کنید و پس از ارسال، رمز اظهارنامه را دریافت کنید. در نهایت با تکمیل اظهارنامه، مدارک را ارائه دهید و آگهی نوبت اول را صادر کنید. در آخر نیز باید هزینه روزنامه رسمی اول و حق الثبت را پرداخت نمایید.


مدارک برای ثبت برند جواهرات

 • کپی شناسنامه
 • تصدیق ثبت علامت تجاری در 1 نسخه
 • تقاضای ثبت علامت تجاری در 1 برگ
 • در صورت داشتن تصویر یا نوشته به خصوصی در علامت تجاری، باید از تصویر 10 قطعه عکس ضمیمه شود
 • تکمیل و ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری در 3 نسخه
 • ارائه روزنامه رسمی شامل ثبت علامت تجارتی در یک نسخه
 • در مواردی که نیاز است و اعلام می شود، باید یک برگ پایان خدمت ارائه نمایید
 • ارائه روزنامه رسمی شامل آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در یک نسخه

 

هم چنین بخوانید:

ثبت برند تجاری و الزاماتی که باید رعایت شود

اعتراض به ثبت برند چه شرایطی دارد؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۴ آذر ۰۷:۰۹ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مراحل ثبت برند مواد غذایی

می توان گفت مواد غذایی همواره از اولین نیازهای بشر بوده است و بازار مناسب و کارامدی برای تجارت در میان فعالان اقتصادی و تجاری می باشد. بنابراین با ثبت برند مواد غذایی می توان یک گام جلوتر از بقیه رقبا قدم زد.

اکثر مردم در خرید های خود دنبال برندهای مواد غذایی هستند که کیفیت مطلوبی دارند زیرا سلامتی شان برایشان اهمیت دارد. مواد غذایی تنوع بسیار زیادی دارد. این موارد شامل انواع نوشیدنی ها، دسرها، غذاهای آماده و تولیدات صنعتی مثل پفک و چیپس و ... می باشد. بنابراین بعد از ثبت برند مواد غذایی و ثبت علامت تجاری، به دلیل رقابت زیاد در این حوزه، باید فعالیت ها و طبقات برند خود را روز به روز توسعه داد و از استراتژی های تبلیغاتی و بازاریابی برای شناخت برند تجاری خود به مردم استفاده کرد.

مواد غذایی به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با سلامت انسان دارند، باید دارای برند باشند تا بتوان به آن ها اعتماد کرد. هیچ کارخانه ای نمیتواند بدون برند محصولاتش را وارد بازار کند و به فروش برساند. بنابراین شرکت های مواد غذایی باید با دریافت مجوز ثبت شرکت مواد غذایی و سپس ثبت برند، مدیران فنی شرکت که شرایط قانونی را دارا می باشند، تعیین کند.

اگر می خواهید برای برند خود طرحی را ثبت کنید که دارای علائم لاتین می باشد، باید کارت بازرگانی را نیز در مدارک خود ارائه دهید. هم چنین اگر می خواهید اقدام به ثبت برند در کشورهای دیگر کنید، باید با ثبت بین المللی برند این کار را انجام دهید. ثبت برند بین المللی مطابق با قوانین بین المللی و در شرکت ثبت جهانی برند، انجام می گردد.

ثبت برند مواد غذایی - ثبت یکتا

مدارک و مراحل ثبت برند مواد غذایی

شرکت ها قبل از اینکه مدارک برای ثبت برند را تهیه کنند، ابتدا پروانه تاسیس خود را دریافت کنند. این پروانه، سندی است که بعد از ثبت شرکت و صدور پروانه بهره برداری، به وسیله معاونت غذا و دارو صادر می گردد. مدارک لازم برای ثبت برند مواد غذایی را در زیر به تفکیک اشخاص حقوقی و حقیقی بیان می کنیم.

 

مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی

 • کپی شناسنامه متقاضی
 • کپی کارت بازرگانی متقاضی
 • کپی کارت ملی متقاضی
 • در صورت پیگیری فرایند ثبت برند توسط وکیل، وکالتنامه ایشان باید ارائه گردد
 • نمونه علامت تجاری در ابعاد 10 در 10

 

مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی

 • کپی نسخه ای از آگهی تاسیس به همراه تغییرات آدرس، مدیر عامل، نام و روزنامه تاسیس
 • کپی مجوز های شرکت (جوز تاسیس و پروانه بهره برداری) در 1 نسخه
 • کپی کارت بازرگانی به نام مدیرعامل شرکت یا شرکت
 • کپی شناسنامه مدیرعامل شرکت
 • کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت
 • نمونه علامت تجاری در ابعاد 10 در 10
 • مهر شرکت
 • در صورت پیگیری فرایند ثبت برند توسط وکیل، وکالتنامه ایشان باید ارائه گردد

 

هم چنین بخوانید:

ثبت برند جواهرات

برند چیست و چرا باید آن را ثبت نمایید؟

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۵ آذر ۰۸:۰۹ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مدارک برای ثبت برند قارچ

قارچ میوه ای است که با جذب مواد مغذی از چوب برگ های افتاده شده و ترکیباتی که در خاک وجود دارد، به تشکیل کولونی میپردازد. قارچ ها از گذشته های دور وجود داشته اند و در آن زمان ها از قارچ های خوراکی برای دارو و غذا استفاده می شده است و به خواص آن دقت داشتند. ما در این مطلب مزایای ثبت برند و مدارک برای ثبت برند قارچ را بیان خواهیم کرد.

قارچ ماده غذایی است که بسیار سالم می باشد و خوردن آن گرسنگی شما را برطرف می کند. غذاهایی مانند قارچ که در عین ارزش غذایی بالا، دارای کالری کمی می باشند، باید جایگزین غذاهای پرکالری گردند. قارچ کلسترول و چربی نداشته و  و پروتئین های بسیاری را درخود جای داده است. آب، فیبر، مواد معدنی و ویتامین نیز از ترکیبات دیگری هستند که در قارچ وجود دارند. و به بیماران مبتلا به دیابت کمک می کنند. قارچ ها با داشتن آنزیم ها می توانند نشاسته و قندی را که در غذا وجود دارد، بشکنند. قارچ ها ارزش غذایی خوبی داشته و در کنار سبزیجات استفاده می شوند. هم چنین نمک بسیار کمی دارند. بنابراین نیاز به این ماده غذایی امروزه بیش از پیش احساس شده است و با وجود رقبا، ثبت برند مربوط به آن اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ثبت برند قارچ - ثبت یکتا

برند و مزایای ثبت برند

برند را می توان عبارت، نماد، نام، طرح یا هر ویژگی ای دانست که خدمات با محصولی خاص را مشخص می کند و توسط برند می توان از محصولات و خدمات مشابه متمایز شد.

با ثبت برند می توانید به عنوان شرکتی با سابقه ای طولانی در مذاکرات تجاری یا قرادادهای بین المللی شناخته شوید. هم چنین ثبت برند موجب جلوگیری از دزدیده شدن طرح و ایده شما می شود. به اینصورت راه هرگونه سوء استفاده بسته شده و ارزش نام و شرکت خود را بالا می برید.


ثبت برند قارچ

با توجه به فواید قارچ و مزایای ثبت برند، کسانی که علاقه مند به ثبت برند قارچ می باشند، باید دقت کنند  محصول تولیدی آن ها در کدام طبقه اداره علامت تجاری قرار می گیرد.  هم چنین برای ثبت برند قارچ باید مدارکی از جمله جواز تاسیس صنایع یا پروانه کسب و کارت بازرگانی را دریافت کنید.

 

مدارک ثبت برند قارچ برای شخص حقوقی

 • کپی کارت ملی
 • تصویر روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(کمتر از دوسال)
 • کپی شناسنامه
 • کپی از مجوز فعالیت
 • تصویر کارت بازرگانی

 

مدارک ثبت برند قارچ برای شخص حقیقی

 • کپی از مجوز فعالیت
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه
 • تصویر کارت بازرگانی

 

هم چنین بخوانید:

مراحل ثبت برند مواد غذایی

ثبت برند جواهرات

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۳ دی ۰۲:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

چرا باید برای ثبت برند لوازم آرایشی اقدام کرد؟

با ثبت برند لوازم آرایشی می توان ویژگی منحصر به فردی به محصولات داد که فرد دیگری نمیتواند از آن استفاده کند. با ثبت علامت تجاری و قراردادن آن بر روی محصولات، شما به مشتریان معرفی می شوید و در صورت داشتن کیفیت قابل قبول، دارای مشتریان وفاداری خواهید شد.

ثبت برند برای رقابت های داخلی و خارجی ابزار قدرتمندی برای شماست. هم چنین از طرف تولیدات داخلی مورد حمایت بعضی از مردم و سازمان ها قرار خواهید گرفت. کسانی که در زمینه تولید یا فروش لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت می کنند، می توانند با طراحی و انتخاب برند مناسب برای محصولات آرایشی و بهداشتی خود، آن را به ثبت برسانند.

برای ثبت برند، باید در ابتدا به اداره مالکیت معنوی واقع در تهران مراجعه کنید. سپس مدارک و اظهارنامه ثبت برند خود و هزینه لازم برای ثبت را ارائه و پرداخت کنید. در صورت داشتن استاندارد های لازم برای ثبت برند لوازم آرایشی و غیرکپی بودن آن با سایر برندهای داخلی و خارجی، برند شما موردتایید قرار گرفته و ثبت می گردد. بنابراین بهتر است قبل از ثبت برند، آن را استعلام کنید تا مشکلی پیش نیاید.

ثبت برند لوازم آرایشی - ثبت یکتا

ویژگی های برند خوب

 • تلفظ روان و ساده
 • جلب توجه مصرف کننده
 • مشخص سازی موقعیت محصول در میان محصولات رقبا
 • دارای مزایای استفاده از محصول
 • متمایزسازی محصولات شرکت ها از یکدیگر
 • به خاطرسپاری راحت و آسان
 • دارای قابلیت تشخیص کالا یا خدمات
 • انتقال پیام محصول به مصرف کننده
 • موجب افزایش شهرت شرکت و افزایش فروش شود

 

مزایای ثبت برند لوازم آرایشی

 • راهیابی آسان تولید کننده به بازارهای مصرفی
 • ایجاد انگیزه ای قوی در تولید کننده برای کسب شهرت و افزایش کیفیت محصولات خود
 • با ثبت علامت تجاری می توان مصرف کننده را در خرید و انتخاب کالا یاری کرد

علامت تجاری ویژگی های یک کالا را معرفی می کند. برای داشتن علامت تجاری مناسب باید ابتدا کیفیت کالا را افزایش داد سپس به تبلیغات گسترده پرداخت. برای شناخت بازار مصرف، باید نیاز های مصرف کنندگان و خواسته هایشان را شناخت و بتوان جایگاه خود را در میان آن ها ثابت کرد. این کار باعث ایجاد مشتریان وفادار برای شما می شود.

 

مدارک ثبت برند لوازم آرایشی اشخاص حقیقی

 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • در صورت استفاده از حروف لاتین، کپی کارت بازرگانی
 • کپی از مجوز فعالیت

 

مدارک ثبت برند لوازم آرایشی اشخاص حقوقی

 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • در صورت استفاده از حروف لاتین، کپی کارت بازرگانی
 • کپی از آخرین تغییرات شرکت و روزنامه تاسیس
 • کپی از مجوز فعالیت

 

هم چنین بخوانید:

مراحل ثبت برند مواد غذایی

مدارک برای ثبت برند قارچ

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۹ دی ۱۱:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

چه شرایطی برای ثبت برند کافی شاپ وجود دارد؟

رستوران یا محلی را که جایی عمومی برای نشستن باشد و بتوان در آن مکان به صرف چای، قهوه، عصرانه، صبحانه و ... پرداخت، کافی شاپ می گویند و محیطی دنج برای استراحت و خلوت کردن روح و ذهن مشتریان است. اگر به افتتاح چنین مکانی و ثبت برند کافی شاپ علاقه مند هستید، لطفا ادامه مقاله را مطالعه فرمایید. در این مطلب ما اطلاعات مفیدی برای ثبت برند در اختیار شما می گذاریم.

ثبت برند کافی شاپ - ثبت یکتا

شرایط ثبت برند کافی شاپ

برای ثبت علامت تجاری یا ثبت برند باید به اداره مالکیت صنعتی که مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات می باشد مراجعه کنید. در این اداره کلیه علائم مزبور و اختراعات ثبت می گردد.

ثبت برند کافی شاپ مانند دیگر ثبت برند ها دارای شرایطی است و برند باید ویژگی های خاصی داشته باشد که برای شما بیان می کنیم.

 • عدم گمراه کردن مشتریان
 • دارای ابتکار و وجه تمایز و عدم تشابه به سایر برندها
 • عدم دارا بودن علامت مخالف قانون و مقررات
 • عدم ثبت به اسم شخص دیگر
 • عدم تشابه با علامت های دیگر به گونه ای که مصرف کنندگان عادی دچار اشتباه نشوند

 

مدارک ثبت برند کافی شاپ

 • برای اشخاص حقیقی مدارک لازم برای ثبت برند تنها کپی شناسنامه و کپی کارت ملی می باشد. برای اشخاص حقوقی آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کپی کارت ملی صاحبان امضاء نیاز می باشد.
 • در صورتی که از نماینده قانونی یا همان وکیل استفاده می شود، مدارک آن و وکالتنامه ارائه گردد.
 • ارائه 10 نمونه در ابعاد 10 در 10 سانتی متر به صورت گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت
 • در صورت سه بعدی بودن علامت، به صورت تصویر دو بعدی با 6 زاویه مختلف تصویر مورد نظر ارائه شود
 • ارائه مدارک مبتنی بر فعالیت در رشته مربوطه
 • در صورت درخواست متقاضی ثبت برای استفاده از مزایای حق تقدم، باید مدارک مربوطه به آن را با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر 15 روز بعد از تاریخ تسلیم، ارائه کند
 • نسخه ای از شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید توسط مقام دارای صلاحیت

 

فرآیند ثبت علامت تجاری

 • تکمیل و تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره ثبت شرکت در تهران و به اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان ها و تنظیم مشخصات متقاصی، نوع علامت و کالا در سه نسخه
 • عدم تشابه و ثبت علامت با اسم یا علامت دیگر
 • طبق مقررات و ضوابط قانونی

برند و علامتی که پیشنهاد می شود در صورت داشتن شرایط و مدارک لازم، برای ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود. هم چنین در صورت استفاده از کلمه یا عبارت در علامت تجاری، باید به زبان فارسی نوشته شود. تنها در صورتی می توان از حروف لاتین استفاده نمود که اندازه آنها از اندازه حروف فارسی کمتر باشد.

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۲ دی ۰۱:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

استعلام برندهای ثبت شده در ایران

قبل از ثبت علامت تجاری و ثبت برند، شما باید در مورد استعلام برندهای ثبت شده اطلاع پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام دهید. شما با استعلام برند قبل از ثبت، متوجه می شوید که برند شما حتما ابتکاری بوده و موجب گمراهی مشتریان نمی گردد. منظور از گمراه نکردن و ابتکاری بودن علامت تجاری این است که علامت مورد استفاده روی کالا، از لحاظ شکل جدید بوده و توسط افراد دیگر مورد استفاده یا ثبت نشده باشد.

امروزه به دلیل بالا بودن حجم ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی، انتخاب برند یا علامت تجاری سخت تر شده است. به گونه ای که اگر برای استعلام ثبت شرکت و برندهای ثبت شده اقدام کنید و برند موردنظر قبلا به ثبت رسیده باشد، دیگر نمیتوان آن را ثبت کرد.

استعلام برندهای ثبت شده - ثبت یکتا

مراحل استعلام برندهای ثبت شده

برای این منظور دو راهکار وجود دارد که به تفصیل در زیر شرح می دهیم.

 • در روش اول با ورود به سامانه اداره مالکیت صنعتی به آدرس اینترنتی www.iripo.ssaa.ir و انتخاب دکمه جستجو، به صفحه جستجو وارد شده و نام و طبقه درخواستی موردنظر خود را مشخص کنید. سپس با کلیک روی گزینه جستجو، سابقه ثبت برند موردنظر خود را استعلام کنید.
 • در روش دوم با وارد شدن به سامانه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir و مراجعه به بخش آگهی های قانونی، نوع آگهی خود را علامت تجاری انتخاب کنید و اسامی موردنظر خود را برای استعلام وارد نمایید و با جستجو از میان روزنامه ها برند خود را استعلام کنید. طبیعی است در صورت تکراری بودن برند و علامت تجاری، باید نام دیگری را برای برندتان انتخاب کنید.

 

نکات مهم برای انتخاب برند مناسب

 • از خصوصیات مهم یک علامت تجاری، ابتکار و خلاقیت در آن است. علامت تجاری در عین سادگی و عدم تشابه با برندهای دیگر، باید دارای طراحی و ظرافت زیبا و خاصی باشد. هم چنین بهتر است از کلمات عامیانه، اشکال هندسی و اعداد در طراحی علامت تجاری استفاده نکنید زیرا خلاقیتی ندارد.
 • علامت تجاری نباید به گونه ای باشد که مصرف کننده به اشتباه بیفتد و نتواند بین دو برند تمایز ایجاد کند و دچار سردرگرمی شود. ایجاد اشتباه در نظر مشتری موجب گمراه شدن وی در انتخاب و خرید کالا گردد.
 • در علامت تجاری باید از علائم بیانی و قابل نوشتن استفاده کرد زیرا مزیت بزرگ آن ها، مشترک بودن با حروف الفبا می باشد.
 • استفاده از حروف اختصاری برای نشان دادن نام طولانی شرکت، سازمان یا موسسه ای پس از ثبت شرکت ، به گونه ای باید باشد که حروف اول کلمات ترکیب شده آن سازمان کنار هم قرار بگیرد و یک کلمه را به وجود آورد.

 

هم چنین بخوانید:

ثبت برند تجاری و الزاماتی که باید رعایت شود

مدارک لازم ثبت برند چه مدارکی است؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۵ خرداد ۰۸:۰۳ قبل از ظهر(6 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مراحل و مدارک ثبت برند لبنیات

لبنیات اهمیت بسیار زیادی در جامعه ما دارد و دارای میزان مصرف زیادی می باشد. بنابراین میدان رقابت در این زمینه شدید است. بنابراین انجام مراحل ثبت برند لبنیات اهمیت ویژه ای دارد. شما باید با ثبت برند لبنیات، در بازار تجارت و کسب و کار قدم بگذارید و به هدف خود که همان کسب رضایت مشتری است، برسید. هم چنین شما عزیزان می توانید برای اطلاع از نحوه ثبت برند لبنیات، با ثبت شرکت قانونمداران یکتا تماس بگیرید و از مشاوران مجرب و متخصص ما مشاوره بگیرید. در این مطلب مزایای ثبت برند لبنیات و مدارک جهت ثبت علامت تجاری را بیان می کنیم.

ثبت برند لبنیات - ثبت یکتا

شرایط ثبت علامت تجاری

 • عدم استفاده برند از علائم ممنوعه
 • برند موردنظر مشخص کننده جنس محصول
 • عدم استفاده از نام عام
 • ثبت نشدن علامت تجاری به نام شخص دیگر
 • عدم تشابه بین علامت تجاری و علامت تجاری ثبت شده توسط فرد دیگر

مزایای ثبت برند لبنیات

 • قرارگرفتن در بازار پیشرفت و رقابت
 • افزایش کیفیت محصول
 • متمایز شدن تبلیغات محصول
 • منحصربه فرد بودن نام و برند موادغذایی شما
 • حمایت از کالاها در برابر کپی و تقلید
 • بالارفتن ارزش سهام شرکت با داشتن برندهای قوی
 • افزایش فروش و سهم شرکتها در بازارهای بین المللی

 

مدارک ثبت برند لبنیات برای اشخاص حقیقی

 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جوازتاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی

 

مدارک ثبت برند لبنیات برای اشخاص حقوقی

 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جوازتاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی
 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • کپی آخرین تغییرات شرکت و روزنامه تاسیس

در صورتی که برای شروع فعالیت تجاری خود عجله داشته و زمان برایتان اهمیت ویژه ای دارد، می توانید با سپردن مراحل ثبت برند به ثبت شرکت قانونمداران یکتا در زمان خود صرفه جویی کرده و درگیر دشواری های مراحل اداری ثبت برند نگردید.


هم چنین بخوانید:

چه شرایطی برای ثبت برند کافی شاپ وجود دارد؟

مراحل ثبت برند مواد غذایی

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۰ دی ۰۹:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

خرید و فروش برند ثبت شده

گاهی اوقات ممکن است شما بر طبق برنامه ریزی منظم و دقیق خود، اقدام به ثبت برند های مختلفی بکنید تا در ادامه به ایجاد کسب و کاری موفق مشغول شوید. اما ممکن است در جریان تولید کالا و پخش آن، دچار مشکلاتی شوید یا نیازی به همه آن برندهای ثبت شده نداشته باشید. در اینصورت راه حل شما، فروش برند ثبت شده می باشد. تمامی بنگاه های اقتصادی و شرکت های فعال در زمینه کسب و کار به دنبال افزایش فروش و رضایت مشتریان و شناساندن خود به مصرف کنندگان می باشند. شما می توانید با فروش برند ثبت شده خود، علاوه بر جبران هزینه و زمان گذاشته شده برای ثبت برندها، به سود خوبی دست پیدا کنید.

نقل و انتقال برند در ایران قانونی بوده و بسیار آسان است و در مدت زمان کمی می توانید برند ثبت شده را خریده یا به فروش برسانید. اگر برندی دارید که قبلا ثبت کرده اید و قصد فروش دارید یا خواستار خرید برند ثبت شده می باشید، می توانید با سپردن تمامی مراحل کار به ثبت شرکت قانونمداران یکتا، برند خود را به قیمت مناسب خرید و فروش کنید.

فروش برند ثبت شده - ثبت یکتا

چگونه می توان برای فروش برند ثبت شده اقدام کرد؟

شما با ارسال گواهی ثبت علامت تجاری و تصویر روزنامه رسمی می توایند علامت تجاری خود را به فروش برسانید. در صورتی که برندی برای فروش دارید یا می خواهید برند ثبت شده از را خریداری نمایید، می توانید با کارشناسان مجرب و متخصص ما در ثبت شرکت یکتا تماس بگیرید یا از طریق گفتگوی آنلاین سایت، از راهنمایی کارشناسان ما استفاده کنید.

سپس برای دریافت یا پرداخت هزینه خرید و فروش برند، باید ابتدا 25 درصد ار کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت واریز شود تا بتوان استعلام موردنظر را دریافت کرد. سپس مبلغ باقی مانده در هنگام نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی واریز شود.

 

مراحل فروش برند ثبت شده

 • چاپ آگهی نقل و انتقال در روزنامه رسمی کشور
 • استعلام دفترخانه از اداره ثبت علامت تجاری برای درستی و عدم وجود مشکل برای نام تجاری موردنظر
 • امضای صلحنامه انتقال قطعی نام تجاری در دفترخانه اسناد رسمی

 

 شرایط و مراحل فروش بند ثبت شده

مراحل فروش بند ثبت شده باید طبق مراحلی باشد که در نقل و انتقال قراردادی برند ذکر شده است. این کار موجب بالابردن اهمیت خرید و فروش برند شده و مالکانی که دارای برند ثبت شده بی استفاده ای می باشند، می توانند با انتقال آن به شخص دیگر برای راکد نماندن برند، شرایط استفاده از آن را به شخص دیگری بدهند. شرایط فروش برند ثبت شده را می توانید از کارشناسان مجرب ما پرس و جو کنید تا بتوانند بهتر شما را راهنمایی نمایند.

هم چنین بخوانید:

مراحل و مدارک ثبت برند لبنیات

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۱ دی ۰۲:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

چگونه می توان برای ثبت برند برنج اقدام کرد؟

یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین اقلام غذایی دنیا، برنج می باشد. اکثر مردم جهان برنج را جزو غذای اصلی خود قرار داده اند و هم اکنون بیش از چند هزار نوع برنج در جهان وجود دارد. کشور ما نیز به خاطر دارا بودن مناطق شمالی و بارندگی در آن ها، از این نعمت خدادادی بی نصیب نبوده است و شالیزارهای شهرستان هایی مانند محمودآباد، جویبار، فریدونکنار و ... انواع برنج طارم محلی، هاشمی و بینام را کشت و برداشت می کنند. از آن جایی که در کشور ما تولید برنج های معطر و باکیفیت رواج دارد و کسب و کارش رونق دارد، ثبت برند برنج یکی از مهم ترین مسائل برای اعتبار بخشیدن به این کسب و کار می باشد. در ادامه با توضیحات بیشتری در خصوص ثبت علامت تجاری برنج آشنا می شوید.

ثبت برند برنج - ثبت یکتا
ثبت برند برنج چه مزایایی دارد؟

 • جلوگیری از سوءاستفاده افراد متقلب در این زمینه
 • تضمین لازم به مصرف کنندگان برای اعتماد، انتخاب و تشخیص برند مناسب
 • سالم بودن شرایط برای رقابت رقبا در زمینه برند برنج
 • جلوگیری از استفاده کالاهای مشابه از علامت تجاری شما
 • ایجاد ارزش افزوده ی سهام برای سهامداران
 • تشویق شرکت ها برای بهبود کیفیت محصولات
 • اعطای نمایندگی فروش در شهرستان ها
 • ایجاد شهرت برای محصولات و خدمات شما
 • افزایش درآمد شرکت
 • امکان راحت تر برای دریافت وام
 • ابزاری برای بازاریابی محصولات
 • جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی

 

مدارک لازم برای ثبت برند برنج

 • ارائه 3 نسخه از اظهارنامه ثبت برند
 • امضای یک نمونه از علامت تجاری الصاق شده بر روی اظهارنامه. ابعاد این نمونه حداکثر باید 10 سانتی متر از هر طرف باشد.
 • در صورت ارائه تقاضا توسط وکیل یا نماینده قانونی، ارائه نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه و هم چنین ارائه مدارک نماینده قانونی
 • در صورت درخواست ثبت علامت جمعی، ارائه نسخه ای شرایط استفاده از این علامت و ارائه گواهی مقام صلاحیت دار
 • در صورت سه بعدی بودن برند، ارائه نمونه گرافیکی علامت تجاری یا تصویر دوبعدی آن به صورتی که دارای شش زاویه متفاوت باشد و در مجموع علامت تجاری سه بعدی را نمایش دهد.
 • ارائه ده نمونه از علامت تجاری به صورت گرافیکی در ابعاد 10 در 10 سانتی متر
 • ارائه مدارک مرتبط با حق تقدم همزمان با ارائه اظهارنامه یا حداکثر 15 روز پس از تسلیم آن
 • ارائه مدارک موردنیاز برای هویت متقاضی
 • ارائه مدارک موردنیاز بنا بر تشخیص مرجع ثبت برای فعالیت در حوزه مرتبط
 • پرداخت هزینه قانونی و ارائه رسید آن

 

هم چنین بخوانید:

مراحل و مدارک ثبت برند لبنیات

مراحل ثبت برند مواد غذایی

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۳ دی ۱۱:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مراحل و شرایط ثبت برند فست فود

غذاهایی که پخت و پز سریعی دارند، به عنوان فست فود شناخته می شوند که امروزه در رستوران های جهان این نوع غذاهای سریع یا همان فست فودها برای مشتریان عرضه می گردد. با توجه به ماشینی شدن زندگی در کشور، تعداد فست فودها روبه افزایش است به گونه ای که با ثبت برند فست فود می توان سریعتر از بقیه رقبا شناخته شد و با مشتری ارتباط برقرار کرد. فردی که متقاضی برای ثبت برند فست فود می باشد، باید ابتدا نام تجاری مناسب با فعالیت خود را انتخاب کرده و سپس اظهارنامه علامت تجاری را تکمیل و ضمن آشنایی با محصولات موردنیاز خود، طبقات کالا را انتخاب نماید. در ادامه توضیحات مرتبط با ثبت برند فست فود را بیان خواهیم کرد.

ثبت برند فست فود - ثبت یکتا

مزایای ثبت برند فست فود

مانند بقیه ثبت برند ها، با ثبت برند فست فود می تواند دارای حق انحصاری نسبت به برند خود شود و حق استعمال انحصاری علامت تجاری را به دست آورد. به این ترتیب تمامی موسسات و تاجران، برای اینکه از برندشان سوءاستفاده و تقلب نشود، برای ثبت علامت تجاری اقدام می کنند. با ثبت برند مشتریان می توانند به راحتی برند و محصول موردنظر خود را شناسایی کرده و از بین کالاهای متنوع، کالای موردنظر خود را انتخاب کنند. دیگر مزیت های ثبت برند عبارتند از:

 • جلوگیری از استفاده کالاهای مشابه از علامت تجاری شما
 • ایجاد ارزش افزوده ی سهام برای سهامداران
 • امکان راحت تر برای دریافت وام
 • تشویق شرکت ها برای بهبود کیفیت محصولات
 • جلوگیری از سوءاستفاده افراد متقلب در این زمینه
 • سالم بودن شرایط برای رقابت رقبا در زمینه برند فست فود
 • ابزاری برای بازاریابی محصولات
 • اعطای نمایندگی فروش در شهرستان ها
 • تضمین لازم به مصرف کنندگان برای اعتماد، انتخاب و تشخیص برند مناسب
 • ایجاد شهرت برای محصولات و خدمات شما

 

مدارک ثبت برند فست فود برای اشخاص حقوقی

 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی
 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • کپی آخرین تغییرات شرکت و روزنامه تاسیس


مدارک ثبت برند فست فود برای اشخاص حقیقی

 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی

 

شرایط ثبت برند فست فود

 • در صورت عدم استفاده از کلمه یا حروف لاتین در علامت یا نام تجاری، نیازی به ارائه کارت بازرگانی نخواهد بود.
 • مدت زمان اعتبار علامت تجاری، 10 سال پس از تاریخ ثبت اظهارنامه می باشد و بعد از آن باید برای 10 سال آینده دوباره تمدید کنید. در غیراینصورت و پس از گذشتن 6 ماه از تاریخ اعتبار، صاحب گواهینامه دوباره باید نام و علامت تجاری را ثبت نماید.

 

هم چنین بخوانید:

چه شرایطی برای ثبت برند کافی شاپ وجود دارد؟

ثبت شرکت نساجی (ریسندگی و بافندگی)

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۵ دی ۰۵:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مدارک برای ثبت برند چای در ایران

یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی ها مخصوصا در ایران، چای می باشد. محبوبیت زیاد این کالا میان ایرانیان، موجب تولید برندهای مختلف از چای شده است. در صورتی که برای ثبت برند چای علاقه مند بوده و از شرایط آن اطلاع ندارید، این مطلب را از دست ندهید.

 در صورتی که علامت تجاری یا ترکیبی از علائم در برند شما بتواند کالا یا خدمات شما را از خدمات یا کالاهای دیگر متمایز کند، علامت تجاری به حساب می آید. این علامت شامل کلمات، اسامی مشخص، اعداد، حروف و عناصری تصویری و رنگ های مختلفی است که می توان برای ثبت برند به کار برد.

هم چنین در صورتی که علامت تجاری یا برند خود را طبق قانون علائم و اختراعات به ثبت برسانید، انحصاری شما می باشد و تاجران و رقبای دیگر حق استفاده از این علامت را نخواهند داشت.

ثبت برند چای - ثبت یکتا

قبلا اجباری برای ثبت برند وجود نداشت و تاجران و صاحبان صنایع در این امر مختار بودند. اما بر اساس تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت سال 1328 توسط هیئت دولت، برای موارد زیر ثبت علامت تجاری اجباری گردید:

 • موادغذایی موجود در ظروف مخصوص مثل شکلات، کنسرو، روغن و ...
 • آب های گازدار و نوشابه
 • لوازم آرایشی مانند عطر، صابون و ...
 • داروهای اختصاصی انسانی و حیوانی با موارد استعمال پزشکی

 

مدارک برای ثبت علامت تجاری چای برای اشخاص حقوقی

 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی
 • نمونه علامت تجاری در ابعاد 10 در 10 سانتی متر
 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • کپی آخرین تغییرات شرکت و روزنامه تاسیس

 

مدارک برای ثبت برند چای برای اشخاص حقیقی

 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی کارت ملی و شناسنامه شخص تقاضادهنده
 • نمونه علامت تجاری در ابعاد 10 در 10 سانتی متر
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی

 

هم چنین بخوانید:

چگونه می توان برای ثبت برند برنج اقدام کرد؟

مراحل و شرایط ثبت برند فست فود

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۰۵:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مراحل ثبت برند روغن چگونه است؟

روغن از جمله موادی است که برای پخت و پز روزانه با آن سروکار داریم و از آن برای پخت غذا یا سرخ کردن استفاده می کنیم. گاهی اوقات برای نگهداری مواد غذایی نیز از روغن استفاده می کنند. روغن های موجود در بازار شبیه هم نبوده و هرکدام ویژگی خاصی دارند. بنابراین با ثبت برند روغن، مشتریان می توانند محصولات را از هم تشخیص داده و با مشاهده علامت تجاری متوجه شود که این محصول مربوط به این کارخانه می باشد. بنابراین ثبت علامت تجاری روغن، موجب ایجاد شرایط مناسب برای مصرف کنندگان محترم می شود.

ثبت برند روغن - ثبت یکتا

شما با ثبت برند می توانید از افراد سودجو و متقلب که قصد استفاده از برند و ارزش و اعتبار شما را دارند، جلوگیری کرده و در صورت پیشامد، از طریق مراجع قانونی از حق خود دفاع کنید. ثبت علامت تجاری موجب جلوگیری از عرضه کالاهای مشابه توسط اشخاص دیگر با استفاده از برند یا علامتی مشابه با برند شما می شود. ثبت برند اختیاری بوده و برای سلامت مردم و رعایت مصالح اجتماعی صورت می گیرد. البته در مواردی دولت، ثبت علامت تجاری را اجباری می داند که این موارد را در زیر بیان می کنیم:

 • آب های گازدار یا آب معدنی و آبمیوه ها
 • داروهای اختصاصی برای استفاده طبی و پزشکی
 • لوازم آرایشی و بهداشتی و هرچیزی که برای استعمال مستقیم روی بدن استفاده می گردد مانند ادکلن، صابون، پودر و ...
 • موادغذایی مورد استفاده موجود در ظروفی خاص مانند کنسرو، روغن، مربا، شیر و ...

تمامی محصولات طبی و غذایی که در داخل یا خارج از کشور ساخته شده است و در بازار وجود دارد، باید دارای برچسبی باشد که علامت تجاری یا صنعتی روی ان ثبت شده و اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران در آن نوشته شود.

 

شرایط لازم برای ثبت برند روغن

 • عدم گمراه کردن مشتریان
 • دارای خلاقیت و ابتکار بوده و با سایر برندها، وجه تمایز داشته باشد

 

مدارک لازم برای ثبت برند روغن

 • ارائه 3 نسخه از اظهارنامه ثبت برند
 • در صورت درخواست ثبت علامت جمعی، ارائه نسخه ای شرایط استفاده از این علامت و ارائه گواهی مقام صلاحیت دار
 • امضای یک نمونه از علامت تجاری الصاق شده بر روی اظهارنامه. ابعاد این نمونه حداکثر باید 10 سانتی متر از هر طرف باشد.
 • ارائه مدارک مرتبط با حق تقدم همزمان با ارائه اظهارنامه یا حداکثر 15 روز پس از تسلیم آن
 • در صورت سه بعدی بودن برند، ارائه نمونه گرافیکی علامت تجاری یا تصویر دوبعدی آن به صورتی که دارای شش زاویه متفاوت باشد و در مجموع علامت تجاری سه بعدی را نمایش دهد.
 • در صورت ارائه تقاضا توسط وکیل یا نماینده قانونی، ارائه نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه و هم چنین ارائه مدارک نماینده قانونی
 • ارائه مدارک موردنیاز بنا بر تشخیص مرجع ثبت برای فعالیت در حوزه مرتبط
 • ارائه ده نمونه از علامت تجاری به صورت گرافیکی در ابعاد 10 در 10 سانتی متر
 • ارائه مدارک موردنیاز برای هویت متقاضی
 • پرداخت هزینه قانونی و ارائه رسید آن

هم چنین در صورت استفاده از کلمات لاتین یا عربی در برند، باید کارت بازرگانی تهیه کنید.

 

هم چنین بخوانید:

مدارک برای ثبت برند چای در ایران
چگونه می توان برای ثبت برند برنج اقدام کرد؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۳۰ دی ۰۸:۱۰ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مراحل ثبت شرکت گیاهان دارویی

بعضی از گیاهان از گذشته دارای خواص دارویی بوده اند و بعضی از مردم باور ریشه داری از فواید استفاده از گیاهان دارویی دارند به گونه ای که امروزه با زیاد شدن بیماری های مختلف و نبود علاج برای بعضی از آن ها، مردم به استفاده از گیاهان دارویی روی آورده اند. افراد علاقه مند به گیاهان دارویی اعتقاد دارند که همانگونه که گیاهان در باغ نباتات رشد خوبی دارند، باید زمینه علاقه مندی به گیاهان دارویی در قلب انسان ها فراهم شود. گیاهان دارویی منابع غنی ای هستند که ممکن است به کشورهای دیگر صادر شوند بنابراین ثبت شرکت گیاهان دارویی اهمیت ویژه ای می یابد. کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان غربی از جمله واردکننده های اصلی گیاهان دارویی کشور ما می باشند.

گیاهان دارویی با پیشگیری یا درمان بیماری ها، ابتلا به بیماری های رایج و مضر را کاهش می دهد. با توجه به اینکه اکثر شرکت ها در کشور ما در دوقالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود ثبت می گردند و هم چنین این شرکت ها در زمره شرکت های تجاری و بازرگانی نیز هستند، تاسیس شرکت گیاهان دارویی و سپس ثبت شرکت گیاهان دارویی اهمیت زیادی دارد و در افزایش فروش و اعتبار شرکت، تاثیر مستقیمی دارد. در ادامه مدارک و شرایطی که برای ثبت شرکت گیاهان دارویی وجود دارد، بیان می کنیم.

ثبت شرکت گیاهان دارویی - ثبت یکتا

شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص

 • 1.000.000ریال، حداقل سرمایه شرکت
 • حداقل 3 نفر عضو اصلی شرکت دارای سن قانونی باشند
 • وجود حداقل دونفر از اعضای هیئت مدیره
 • عدم سوء پیشینه کیفری برای اعضا و هیئت مدیره
 • در صورت وجود سرمایه غیرنقدی باید در اظهارنامه و تقویم ذکر شود
 • داشتن حداقل یک سهم برای اعضا و هیئت مدیره
 • حداقل 35 درصد سرمایه شرکت همان ابتدا به صورت نقدی پرداخت گردد

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص

 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت
 • در صورت لزوم، ارائه مجوز
 • کپی برابر اصل شناسنامه سهامداران و بازرسان
 • کپی کارت ملی
 • ارائه و امضای دوجلد اساسنامه شرکت توسط تمامی سهامداران
 • ارائه، تکمیل و امضای دو برگ اظهارنامه شرکت توسط تمامی سهامداران

 

شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود

 • 1.000.000ریال سرمایه اولیه شرکت
 • دو عضو، باید سهامدار شرکت باشند، حتی اگر یک درصد سهام را خریداری کنند
 • داشتن حداقل دو نفر شریک با سن قانونی

 

مدارک ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود

 • ارائه و تکمیل شرکتنامه در دونسخه
 • ارائه و تکمیل اساسنامه در دونسخه
 • پرداخت فیش واریزی
 • در صورت نیاز به ثبت موضوع و اخذ مجوز، اصل مجوز ارائه گردد
 • صورتجلسه هیئت مدیره در دونسخه
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 • ارائه و تکمیل تقاضانامه در دونسخه در صورت پیگیری ثبت شرکت توسط وکیل، باید اصل وکالتنامه وی ارائه گردد
 • تصویر برابر با اصل مدرک احراز هویت تمامی مدیران، شرکا و هیئت نظارت
 • تکمیل و ارائه فرم ثبت نام به ترتیب اولویت

 

هم چنین بخوانید:

مراحل ثبت برند روغن چگونه است؟

مدارک برای ثبت برند قارچ

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۱ بهمن ۰۹:۱۱ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مراحل و شرایط برای ثبت برند ترشی و مربا

رشد بی سابقه محصولات ترشی و مربا موجب شده که در این مطلب در رابطه با ثبت برند ترشی و مربا صحبت کنیم. هم چنین باید بدانید که ثبت برند ترشی و مربا اجباری بوده و باید پس از انجام مراحل لازم، برای ثبت برند ترشی و مربا اقدام کنید.

قبلا اجباری برای ثبت برند وجود نداشت و تاجران و صاحبان صنایع در این امر مختار بودند. اما بر اساس تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت سال 1328 توسط هیئت دولت، برای موارد زیر ثبت علامت تجاری اجباری گردید:

 • موادغذایی موجود در ظروف مخصوص مثل شکلات، کنسرو، روغن و ...
 • آب های گازدار و نوشابه
 • لوازم آرایشی مانند عطر، صابون و ...
 • داروهای اختصاصی انسانی و حیوانی با موارد استعمال پزشکی

تمامی محصولات طبی و غذایی که در داخل یا خارج از کشور ساخته شده است و در بازار وجود دارد، باید دارای برچسبی باشد که علامت تجاری یا صنعتی روی ان ثبت شده و اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران در آن نوشته شود.

ثبت برند ترشی و مربا - ثبت یکتا

شرایط ثبت علامت تجاری

 • عدم استفاده برند از علائم ممنوعه
 • برند موردنظر مشخص کننده جنس محصول
 • عدم استفاده از نام عام
 • ثبت نشدن علامت تجاری به نام شخص دیگر
 • عدم تشابه بین علامت تجاری و علامت تجاری ثبت شده توسط فرد دیگر


مدارک برای ثبت برند ترشی و مربا برای اشخاص حقوقی

 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل شرکت
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی
 • کپی آخرین تغییرات شرکت و روزنامه تاسیس
 • نمونه علامت تجاری در ابعاد 10 در 10 سانتی متر

 

مدارک برای ثبت برند مربا و ترشی برای اشخاص حقیقی

 • نمونه علامت تجاری در ابعاد 10 در 10 سانتی متر
 • کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
 • کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی
 • کپی کارت ملی و شناسنامه شخص متقاضی

 

هم چنین بخوانید:

مراحل ثبت شرکت گیاهان دارویی

مراحل ثبت برند مواد غذایی

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۲ بهمن ۱۲:۱۱ بعد از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ثبت برند خارجی در ایران

عده ی زیادی از افراد خواستار ثبت برند خارجی در ایران هستند. این افراد و بنگاه های تجاری می خواهند از نام برندهای خارجی برای افزایش فروش خود استفاده کنند. برای این منظور می توانند با انتخاب یک برند قوی و مناسب زمینه را برای جهانی شدن تسهیل کنند. برای برندهای خارجی که نماینده در ایران ندارد، افراد می توانند درخواست ثبت نمایندگی آن برند را ثبت کنند و با نامه یا تاییدیه از شرکت اصلی برند، برای ثبت برند شرکت خارجی اقدام کنند. حال اگر این برند در ایران نمایندگی داشته باشد ولی درخواست ثبت نمایندگی فاصله اش تا نمایندگی اصلی زیاد باشد، می توان برای ثبت برند خارجی نیز اقدام کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت شعبه خارجی را نمایندگی اصلی برند تعیین می کند. انجام فعالیت های تبلیغاتی از جمله روش هایی است که برای افزایش اثرپذیری و شناساندن این برند خارجی به مردم استفاده می شود.

ثبت برند خارجی - ثبت یکتا

ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

برای این منظور باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مراحل لازم توسط شخص متقاضی پیگیری شود. در مرحله اول باید نام شرکت مشخص شود و با نام واحد اصلی تطابق داشته باشد. هم چنین عبارت نمایندگی یا شعبه در نام شرکت باید قید شود. اطلاعات لازم برای ثبت برند خارجی در ایران به صورت خودکار انجام شده و تمامی مدارک خواسته شده باید به واحد پذیرش تاسیس ارائه گردد. سپس یک رسید داد می شود که تاریخ مراجعه بعدی را تعیین کرده است. در این تاریخ نتیجه مشخص می شود و موافقت یا عدم موافقت با اخذ نمایندگی اعلام می گردد. سپس در مرحله کارشناسی باید مجوز های مورد نیاز را اخذ کرد و در صورت لازم، نامه استعلام و اخذ آن صادر گردد در غیر اینصورت درستی اطلاعات تایید می شود و پیشنویس آگهی تاسیس صادر می گردد.

در این مرحله باید تمامی هزینه ها پرداخت شود و در مرحله آخر پیش نویس امضای نهایی و گواهی "ثبت با سند برابر است" تکمیل شود. در اینصورت شماره ثبت و شناسه ملی داده می شود. نسخه ای از آگهی تاسیس باید به روابط عمومی اداره ثبت شرکتها برای درج در روزنامه های کثیر الانتشار ارائه شود.

 

شرایط ثبت برند خارجی در ایران

 • خدمات پس از فروش برای کالاها و یا خدمات ارائه کند
 • بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی برای عملیات اجرایی بر اساس قرارداد انجام شود
 • بررسی و ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
 • برای انجام کار در کشورهای ثالث، با شرکت های فنی و مهندسی همکاری شود
 • صادرات غیرنفتی ایران افزایش یابد
 • خدمات فنی و مهندسی ارائه شده و دانش فنی انتقال یابد
 • فعالیت های دارای مجوز قانونی از طرف دستگاه های دولتی، مانند بازاریابی، بازرسی کالا و ... انجام گردد

 

هم چنین بخوانید:

ثبت شرکت خارجی در ایران

 

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۶ اسفند ۱۱:۱۲ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مدارک برای ثبت برند مشاغل خانگی

براساس تعریفی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، به فعالیت هایی مشاغل خانگی می گویند که عضو یا اعضای خانواده در محیط مسکونی به صورت یک طرح کسب و کار و بدون مزاحمت برای واحدهای مسکونی دیگر، با همکاری یکدیگر خدمتی را ارائه می کنند یا کالای قابل عرضه ای را به بازار ارائه می نمایند. بنابراین حاصل تلاش جمعی اعضای یک خانواده باعث تولید محصولی می شود که می توان در بیرون از خانه به فروش برسد. این محصول باید کیفیت مناسبی داشته باشد و مشتری را راضی نگه دارد. ثبت برند مشاغل خانگی در اداره ثبت قابل انجام است که با این کار از کپی برداری و سوء استفاده هایی که در آینده ممکن است رخ دهد، جلوگیری می شود. با ثبت برند مشاغل خانگی می توان از سوء استفاده از نام محصولی که حاصل همکاری یک خانواده است، جلوگیری کرد. با ثبت برند، کیفیت محصول خود را تضمین کنید و نشان دهید که در این راه و فعالیت، مداوم و به صورت همیشگی حضور خواهید داشت.

ثبت برند مشاغل خانگی - ثبت یکتا

مراحل ثبت برند برای مشاغل خانگی

ثبت برند مشاغل خانگی از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. با تکمیل فرم های اظهارنامه از طریق این سامانه، برند خود را ثبت نمایید.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مشاغل خانگی

 

شخصیت حقوقی:

 • کپی تمامی مدارک شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 • آگهی و روزنامه تاسیس شرکت و تغییرات آن
 • ارائه پروانه بهره برداری
 • در صورت استفاده از حروف لاتین در علامت تجاری، ارائه کارت بازرگانی
 • نمونه برند طراحی شده در ابعاد 6 در 6
 • ارائه پروانه اشتغال به کار رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل

 

شخصیت حقیقی:

 • کپی شناسنامه، کارت ملی و پروانه کسب
 • در صورت استفاده از حروف لاتین در علامت تجاری، ارائه کارت بازرگانی
 • نمونه برند طراحی شده در ابعاد 6 در 6

 

هم چنین بخوانید:

مراحل ثبت برند مواد غذایی

ثبت شرکت صنایع دستی

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۰۷ اسفند ۱۱:۱۲ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ضرورت و مزیت ثبت برند

در مطالب قبلی که مرتبط با ثبت برند و ثبت علامت تجاری بود، در مورد برند و علامت تجاری و اهمیت و مزیت ثبت برند در دنیای امروزی صحبت کردیم. هم چنین به این نکته اشاره کردیم که علامت تجاری نشانه ای است که با آن می توان کالا و خدمات را از یکدیگر متمایز کرد. علامت تجاری می تواند از کلمات، حروف، اعداد، اشکال و یا ترکیبی از آن ها تشکیل شود.

مزیت ثبت برند - ثبت یکتا

مزیت ثبت برند چیست؟

ثبت برند مانند ثبت سند مالکیت است. با ثبت علامت تجاری می توانید مالک انحصاری آن علامت شوید. به گونه ای که هیچ شرکت یا شخصی نمی تواند بدون اجازه شما از آن استفاده کند. این حق باعث می شود در صورت استفاده از برند شما توسط اشخاص یا شرکت های دیگر، شما بتوانید در مراجع قضایی از حق خود دفاع کنید و از آن ها شکایت کنید و جلوی اقدام آن ها را بگیرید. ثبت برند هزینه زیادی ندارد و کار سختی نیست. از دیگر مزیت ثبت برند این است که می توانید خاطر خود را مطمئن کنید که علامت متعلق به شماست و رقبا نمی توانند از آن سوء استفاده کنند و بازاریابی و تبلیغات شما را هدر دهند.

 

آیا هر علامتی را می‌توان ثبت کرد؟

ثبت علامت تجاری نیز محدویت های خود را دارد و نمی توان هر اسم یا علامتی را به عنوان برند ثبت کرد. در زیر محدودیت های ثبت برند را ذکر می کنیم:

 • عدم مشابهت با علامت تجاری دیگری که قبلا ثبت شده باشد
 • تطابق اسم یا عنوان با موازین شرعی و نظم و اخلاق حسنه عمومی
 • عدم گمراه کردن و فریبندگی مشتریان توسط علامت تجاری
 • عدم قابلیت ثبت واژه های عام
 • عدم قابلیت ثبت واژه های توصیفی

 

پس از اینکه برند خود را ثبت کردید، این برند تا ده سال به شما تعلق دارد. پس از اتمام این دوره، در صورت مایل بودن به استفاده از این علامت تجاری، باید هزینه تمدید علامت را پرداخت کنید. در غیراینصورت مالکیت علامت شما از بین رفته و دیگران می توانند آن را ثبت نمایند.

 

نکات مهم برای ثبت علامت تجاری

 • شما باید ابتدا توجه کنید علامت شما مربوط به چه طبقه ای می باشد و در چه زمینه ای می خواهید فعالیت کنید. هرچه تعداد طبقات بیشتر شود، هزینه ثبت برند نیز افزایش می یابد. در انتخاب این طبقات دقت کنید زیرا این انتخاب، دایره حمایت حقوقی از علامتتان را مشخص کرده و اهمیت بسیار دارد.
 • درصورتی افراد دیگر می توانند در زمینه هایی غیر از زمینه ثبت شده برند شما، از آن استفاده کنند که مصرف کننده گمراه نگردد. یعنی مردم تصور نکنند که این دو محصول متعلق به یک شرکت می باشد.

هم چنین بخوانید:

ثبت برند در شیراز چه شرایطی دارد؟

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند چیست؟

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۳ فروردین ۲۰:۰۱ بعد از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

انتقال برند چگونه صورت می گیرد و چه مزیتی دارد؟

برند آماده برندی است که مراحل ثبتی آن انجام شده و برای کالایی مشخص ثبت شده است. انتقال برند می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود و قابل استفاده باشد.

ثبت علامت تجاری یکی از مهم ترین بخش های تجارت می باشد. در دنیای کسب و کار امروزی باید با داشتن برندی مشهور، اعتماد مشتریان را برای محصولات و خدمات خود جذب کنید. بنابراین باید برای برند شدن محصولاتتان، با ثبت برند فروش خود را افزایش دهید و از تقلب و سوء استفاده در آینده جلوگیری نمایید.
به دلیل اینکه ثبت برند پیچیدگی ها و مشکلات خودش را دارد، با واگذاری برند آماده توسط اشخاص، می توان در زمان صرفه جویی کرد.

در صورت هرگونه ثبت و اننقال برند می توانید با کارشناسان و مشاوران در ثبت قانونمداران یکتا تماس بگیرید.

انتقال برند - ثبت یکتا

دلایل خرید و فروش برند آماده

به دلیل اینکه بعضی از افراد برای انجام مراحل قانونی ثبت برند زمان کافی ندارند، می توانند با خرید و انتقال برند سریعا با حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی از فروشنده برند را خریداری نمایند.

هم چنین ممکن است نامی که برای برند انتخاب شده است، قبلا توسط فرد دیگری ثبت شده باشد. بنابراین در صورتی که آن فرد حاضر به انتقال برند خود باشد، می توان برندی را که تمامی مراحل ثبت و صدور گواهی آن انجام شده است، خریداری نمود.

هم چنین مشابهت یک علامت تجاری به نام انتخابی شما می تواند زمینه ساز خرید و فروش برند آماده باشد.

هرمجموعه ای می تواند بنا به هر دلیلی فروش برند آماده خود را داشته باشد و شما هم ایده ی بهتری برای رشد آن برند داشته باشید. بنابراین با خرید امتیاز برند می توانید ایده های خود را روی آن پیاده سازی کنید و از آن استفاده نمایید. قیمت خرید برند بین طرفین قرارداد(خریدار و فروشنده) توافقی می باشد.

 

مزایای انتقال برند آماده

 • این عامل به دلیل انجام تمامی کارهای ثبت علامت تجاری مانند بررسی مجوزها، کارشناسی کردن برند، آگهی و ... موجب صرفه جویی در زمان می شود.
 • عدم نیاز به هیچ مجوز خاصی برای انتقال برند
 • انتخاب اسم از میان اسم و برندهای ثبت شده
 • هنگام خرید و فروش برند آماده سعی کنید برندی را که محصولش با فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط است، انتخاب کنید.

 

هم چنین بخوانید:

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۳ خرداد ۰۷:۰۳ قبل از ظهر(2 سال پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی چیست و شامل چه اشخاصی میشود؟

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی  چیست؟

مقررات مالیاتی حاکم بر کارت بازرگانی اولین چیزی است که باید درباره این کارت دانست تا در گیر مشکلات احتمالی آینده نشوید که ریشه در سوءاستفاده افراد سود جو و یا عدم آگاهی نسبت مقررات دارد

برای مبادرت به امر بازرگانی تنها اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی می توانند در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام نمایند 

اینکه شما کارت بازرگانی بگیرید ، باعث وضع مالیات نمی شود ، بلکه درآمد حاصل از آن فعالیت بازرگانی مشمول مالیات می گردد .

میزان مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد .دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود برای اشخاص حقیقی بر اساس درامد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ میگردد.

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .

*نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :
– تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵%

– تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد۲۰%

– تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25% )

– تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد ۳۰%

– نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ۳۵%

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی

نرخ مالیات کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

سود حاصل از درآمد به میزان 3 میلیون تومان مشمول مالیات سالیانه به نرخ 15 درصد می باشد

سود حاصل از درآمد به میزان 10 میلیون تومان مشمول مالیات سالیانه به نرخ 20 درصد

سود حاصل از درآمد به میزان 25 میلیون تومان به نرخ 25%

سود حاصل از درآمد به میزان 100 میلیون تومان به نرخ 30 درصد

و از این مبلغ بیشتر به میزان 35 درصد درآمد به کارت بازرگانی مالیات تعلق می گیرد .

مالیات کارت بازرگانی حقیقی

این مالیات به میزان هر مقدار درآمد همان 25% سالیانه است

مالیات علی الحساب کارت بازرگانی

دارندگان کارت بازرگانی در رویه واردات قطعی باید به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مالیات علی الحساب پرداخت کنند .

چه کسانی از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند:

 • کارت های بازرگانی واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولیدی برای واحد های تولیدی دارای جواز تاسیس از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند
 • کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی پس از تائید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط از پرداخت 4% مالیات علی الحساب معافند
 • کارت بازرگانی خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی
 • کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای کشور همانند وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی و شهرداری
 • کالاهایی که جنبه تجاری ندارد و از طریق پست آورده شده اند
 • دریافت مالیات علی الحساب 4 درصد از کارت بازرگانی

به موجب بخشنامه گمرک، دارندگان کارت های بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.
در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است ، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ 6 / 2 / 95 مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد.موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود:
1-واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارت خانه های ذیربط.
2-کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی ( رتبه الف ) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.
3- وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.
4-وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی ی، شهرداری و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای کشور.
5- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
6- کلیه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
بر این اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده،لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.
تاکید می شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند 2 مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۶ آذر ۱۹:۰۹ بعد از ظهر(7 روز پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم

ثبت تغییرات| مدارک و مراحل لازم برای ثبت تغییرات شرکت چیست؟

ثبت تغییرات شرکت

شرکت ها بعد از ثبت، ممکن است نیازمند تغییراتی در رابطه با اساسنامه یا موارد خاص دیگر باشند. منظور از این تغییرات، به طور کل تمام تغییرات و تصمیمات شرکت می باشد که در طی مواردی نظیر مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده یا جلسات هیئت مدیره صورت میگیرد.

فهرست مطالب

ثبت تغییرات شرکت در چه مواردی الزامی است؟

 • تغییر نام شرکت.
 • تمدید مدت شرکت، افزون بر مدت مقرر.
 • انحلال شرکت، حتی در مواردی که به دلیل انقضای مدت ثبت شرکت باشد.
 • تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 • تغییر اساسنامه.
 • تغییر مدیر یا مدیران شرکت.
   

برای ثبت تغییرات شرکت ها نیاز به تنظیم صورت جلسه متناسب با تغییرات به منظور ارایه به اداره کل شرکت ها می باشد. در صورتی که صورت جلسه مورد تایید اداره کل شرکت ها قرار بگیرد، آگهی تغییرات ثبتی صادر می شود. در ادامه در رابطه با مراحل ثبت تغییرات شرکت بیشتر توضیح می دهیم. در صورتی که هرگونه سؤالی در زمینه ثبت تغییرات شرکت برای شما پیش آمد با کمال میل پاسخگوی شما هستیم.

بازگشت به فهرست

چگونگی اعمال تغییرات شرکت

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

 1. مجمع عمومی عادی.
 2. مجمع عمومی فوق العاده.
 3. هیئت مدیره.
  در ادامه به طور مختصر این 3 مورد مورد بررسی قرار گرفته اند.

بازگشت به فهرست

وظایف مجمع عمومی عادی:

 • تصمیم گیری در رابطه با کلیه امور شرکت و همچنین تعیین خط مشی شرکت.
 • رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت. رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
 • تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

بازگشت به فهرست

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 • تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت).
 • افزایش یا کاهش سرمایه.
 • تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان.
 • اجازه صدور اوراق قرضه.
 • ایجاد سهام ممتاز.
 • انحلال شرکت.

بازگشت به فهرست

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت:

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
 • اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکت ها جهت امضاء.
 • لیست شرکا با میزان سهامشان.
 • کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیئت مدیره.
 • کپی اساسنامه شرکت.
 • حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت

بازگشت به فهرست

مراحل ثبت چند نمونه از تغییرات رایج شرکت ها:

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت سهامی خاص:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورت جلسه و امضای هیئت رئیسه.
 • انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.
 • تحویل اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکت ها.
 • پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکت ها.
 • تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت ها.
 • تأیید نام انتخابی توسط مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها بعد از تحویل مدارک

مراحل تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورت جلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.
 • انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیئت نظارت در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
 • امضای صورت جلسه توسط هیئت نظارت.
 • مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
 • ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه.

بازگشت به فهرست

تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورت جلسه مربوط به تغییر آدرس شرکت و امضاء آن توسط کلیه اعضای شرکت.
 • در صورتی که تعداد اعضای  شرکت بیش از دوازده نفر باشد، مطابق با ماده 109 قانون تجارت، می بایست هیئت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیئت نظارت در صورت جلسه تنظیمی درج  گردد و به امضاء آن ها برسد.
 • صورت جلسه تنظیم شده می بایست حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط اعضای شرکت یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
 • زمانی که اختیار تغییر محل شرکت طبق اساسنامه ی آن به اعضای هیئت مدیره داده شده باشد، می بایست صورت جلسه ای با موضوع ثبت تغییر آدرس شرکت تنظیم کنند و در صورتی که تغییر آدرس به خارج از شهرستان باشد، صورت جلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورت جلسه مربوط به تغییر آدرس شرکت و امضای آن توسط هیئت رئیسه شرکت.
 • زمانی که اختیار تغییر محل شرکت طبق اساسنامه ی آن به اعضای هیئت مدیره داده شده باشد، می بایست صورت جلسه ای با موضوع ثبت تغییر آدرس شرکت تنظیم کنند و در صورتی که تغییر آدرس به خارج از شهرستان باشد، صورت جلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

بازگشت به فهرست

تغییر موضوع شرکت

مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم  صورت جلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیئت رئیسه.
 • دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.
 • تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.
 • تحویل اصل صورت جلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت ها.

مراحل تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورت جلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت.
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع  شرکت.
 • تحویل استعلام مربوط به مرجع ذیصلاح.
 • دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.
 • تحویل پاسخ استعلام و صورت جلسه به اداره ثبت.
 • امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

بازگشت به فهرست

نقل و انتقال شرکت

 • حضور در جلسه و امضای صورت جلسه.
 • عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکت های با مسئولیت محدود (در صورتی که انتقال بین اعضای شرکت صورت گیرد).
 • گواهی نقل و انتقال (گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
 • پرداخت مالیات 4 درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام.
 • عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.

بازگشت به فهرست

توجه:

برخی دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها:
طبق بخشنامه ی 90/10/19-189751/90 ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تایید عدم سوءپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورت جلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده)کفایت می نماید.
طبق بخشنامه ی 90/3/2-39852/90 برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ)نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
طبق بخشنامه ی 91/7/2- 120266/91 ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
طبق بخشنامه ی 90/10/26-192938 /90 مؤسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما مؤسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.

با ما تماس بگیرید :

ثبت برند، ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در تهران 02166501809 | 02166502188 | 09127152571 | 09126010223

ثبت برند، ثبت شرکت ، رتبه بندی و اخذ گرید در کرج 19 الی 02634218014 | 09123438517| 09124991554

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۵ آذر ۰۵:۰۹ قبل از ظهر(1 هفته پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

لینک های مهم